31 de ani de la înfiinţarea Serviciului de Protecţie şi Pază(SPP)

0
182
SPP

Astăzi, 7 mai, Serviciul de Protecţie şi Pază (SPP) a împlinit 31 de existență.

Serviciul de Protecție și Pază (prescurtat SPP) este un serviciu secret din România care are atribuții în ceea ce privește siguranța națională, precum și în asigurarea protecției demnitarilor români, a demnitarilor străini pe timpul șederii lor în România, a familiilor acestora, dar și în asigurarea pazei sediilor de lucru și a reședințelor acestora.

Istoricul Serviciului de Protectie si Paza ( SPP )

1990 Prin Decretul nr. 204 din 7 mai 1990, Consiliul Provizoriu de Unitate Națională a înființat Unitatea Specială de Pază și Protocol (USPP), în subordinea Ministerului Apărării Naționale (în componența Brigăzii de Gardă), cu misiunea de a asigura protecția și paza demnitarilor români, precum și a celor străini care vizitau România.

  • spp1991 Odată cu promulgarea Legii nr. 51 / 26 iulie 1991 privind siguranța națională a României, U.S.P.P. a căpătat denumirea de SERVICIUL DE PROTECȚIE ȘI PAZĂ (SPP), devenind un organ de stat „cu atribuții în domeniul siguranței naționale”. Activitatea s-a desfășurat pe baza prevederilor unui Regulament aprobat de Consiliul Suprem de Apărare a Țării, la 15.11 1991.
  • 1998 A fost promulgată propria lege de organizare și funcționare (Legea nr. 191/1998). Din 1998, instituția noastră este membru fondator al ASOCIAȚIEI INTERNAȚIONALE A SERVICIILOR DE PROTECȚIE, asociație ce s-a constituit în Israel, la a IV-a Conferință a Serviciilor de Protecție.
  • 2002 A fost modificată și completată Legea nr. 191/1998 privind organizarea și funcționarea Serviciului de Protecție și Pază prin Ordonanța de urgență nr. 103/2002.

2003 Prin Legea nr. 67/2003, a fost aprobată cu modificări și completări Legea nr.191/1998 privind organizarea și funcționarea Serviciului de Protecție și Pază, modificată și completată prin Ordonanța de urgență nr. 103/2002.

Conducerea SPP-ului

Conducere Serviciul de Protectie si Paza este asigurată de un director, cu rang de secretar de stat, numit de presedintele tarii, propus de CSAT.

Conform Legi 191/1998 – Directorul Serviciului de Protecție și Pază are în subordine nemijlocită un prim-adjunct, care este înlocuitorul său legal și șef al statului major, precum și un adjunct.

Prim-adjunctul și adjunctul au rang de subsecretar de stat și sunt numiți de Președintele României, la propunerea directorului Serviciului de Protecție și Pază, cu avizul Consiliului Suprem de Apărare a Țării.

Cu ce se ocupă SPP-ul / Atribuții

Serviciul de Protecție și Pază, prin structurile sale specializate, are următoarele atribuții:

SPPa) organizează și execută activități pentru prevenirea și anihilarea oricăror acțiuni prin care s-ar atenta la viața, integritatea fizică, libertatea de acțiune și sănătatea persoanelor a căror protecție este obligat să o asigure, precum și pentru realizarea pazei și apărării sediilor de lucru și reședințelor acestora;

b) organizează și desfășoară, deschis sau acoperit, activități de culegere, verificare și valorificare a informațiilor necesare numai pentru îndeplinirea atribuțiilor prevăzute la art. 1 alin. (1), în condițiile stabilite prin lege. Orice informație cu valoare operativă de altă natură se transmite de îndată autorităților abilitate prin lege pentru verificarea și valorificarea acesteia;

c) realizează schimburi de informații și cooperează cu servicii de informații și cu structuri departamentale cu atribuții în domeniu, în țară și în străinătate, pentru îndeplinirea misiunilor specifice prevăzute la art. 1 alin. (1);

d) poate efectua, cu respectarea Legii nr. 51/1991 privind siguranța națională a României, verificări prin: solicitarea și obținerea de obiecte, înscrisuri sau relații oficiale de la instituții publice; consultarea de specialiști ori experți; primirea de sesizări sau note de relații; fixarea unor momente operative prin mijloace tehnice sau prin constatări personale;

g) organizează și coordonează, pe timpul misiunilor de protecție și pază, activitatea tuturor forțelor participante din cadrul instituțiilor prevăzute la art. 4 alin. (1).

h) intervine, independent sau în cooperare cu alte organe prevăzute de lege, pentru prevenirea și contracararea acțiunilor de natură să pună în pericol viața, integritatea fizică, sănătatea sau libertatea de acțiune a persoanelor cărora le asigură protecție și securitatea obiectivelor păzite, precum și pentru capturarea sau anihilarea elementelor teroriste ori agresive;

i) execută, independent sau în cooperare cu alte organe specializate, acțiuni pentru căutarea, identificarea și neutralizarea obiectelor suspecte care pot prezenta pericol pentru persoanele protejate sau pentru obiectivele păzite;

k) organizează, potrivit legii, activitatea proprie de apărare a secretului de stat și de prevenire a scurgerii de date sau de informații care nu sunt destinate publicității;

Dispozitii finale :
Capitolul 5 – Legea 191/1998
Articolul 27 (1)Personalul Serviciului de Protecție și Pază este autorizat, după caz, să poarte și să folosească arme de foc, arme albe și alte mijloace de protecție și descurajare, pentru îndeplinirea misiunilor de serviciu, precum și în scop de autoapărare, în condițiile prevăzute de lege.
Articolul 28 (1) În situația în care obiectivele a căror pază este asigurată în mod permanent sau temporar de către Serviciul de Protecție și Pază sunt în pericol ori atunci când există informații că se intenționează organizarea unor acțiuni care le-ar putea pune în pericol, acesta, împreună cu autoritățile publice și cu alte organe de specialitate care, potrivit legii, au competențe în domeniu, stabilește zone de protecție a obiectivelor respective, în imediata apropiere a acestora, în care, la nevoie, poate interzice sau limita, după caz, accesul.

(1) Activitatea operativă a Serviciului de Protecție și Pază constituie secret de stat.

(2) Documentele Serviciului de Protecție și Pază se păstrează în arhiva proprie și pot fi consultate, în condițiile legii, cu aprobarea directorului acestuia.

Structurile SPP-ului

S.P.P. are, în componență, structuri de:

1. Protecție si pază

Structura de protecție are cele mai pregatite cadre in domeniul protectiei demnitarilor din țară, militarii S.P.P. fiind recunoscuți pe plan international ca fiind unii dintre cei mai bine pregatiți, aceștia desfășurând misiuni ale NATO și ONU în Afghanistan și Sudan, aceștia fiind responsabili cu protecția si paza secretarului general al ONU și a reprezentantului special al Secretarului General al organizației în teatrul de operații din Sudan. 

2. Intervenție

Structura de intervenție a S.P.P., specializați in intervenția de raspundere și mobilizare rapida pentru demnitari, aceasta insoțește coloanele oficiale ale S.P.P. .

3. Informatii și protecție internă

Structura de informații și protecție internă se ocupă de supravegherea cadrelor S.P.P. și de munca de informații ce vizează demnitarii pe care ii protejează.

Structura de informații este condusă de un director adjunct pentru informații al directorului, structura funcționând pe baza legii 191 din 1998, capitolul II sectiunea a 3-a a legii, articolul 14 Litera b :

Serviciul de protectie si paza SPPServiciul de Protecție și Pază organizează și desfășoară, deschis sau acoperit, activități de culegere, verificare și valorificare a informațiilor necesare numai pentru îndeplinirea atribuțiilor prevăzute la art. 1 alin. (1), în condițiile stabilite prin lege. Orice informație cu valoare operativă de altă natură se transmite de îndată autorităților abilitate prin lege pentru verificarea și valorificarea acesteia”

Litera c : „Serviciul de Protecție și Pază realizează schimburi de informații și cooperează cu servicii de informații și cu structuri departamentale cu atribuții în domeniu, în țară și în străinătate, pentru îndeplinirea misiunilor specifice prevăzute la art. 1 alin. (1)”

Litera e : „Serviciul de Protecție și Pază solicită procurorului, în cazuri justificate, cu respectarea prevederilor Codului de procedură penală, autorizarea efectuării unor activități potrivit Legii nr. 51/1991, în scopul culegerii de informații pentru îndeplinirea misiunilor specifice. Operațiunile tehnice pentru realizarea acestor activități se execută de către Serviciul Român de Informații”

Litera k : „Serviciul de Protecție și Pază organizează, potrivit legii, activitatea proprie de apărare a secretului de stat și de prevenire a scurgerii de date sau de informații care nu sunt destinate publicității”

4. Structura de transport

Structura de transport se subordonează prim-adjunctului directorului Serviciului de Protecție și Pază.

5. Economica și administrativă

Structura economică și administrativă este condusa de un Inspector șef, director economic, care are in subordine departamentele Logistică, Financiar si Medical.

SPP recunoscut la nivel internațional – Secretarul general ONU protejat de către o echipă de ofiţeri ai Serviciului de Protecţie şi Pază din România

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.