A fost anulată procedura de achiziție pentru salubrizare în Sectorul 4

Sectorul 4 al Municipiului București, obligat să anuleze procedura de achiziție pentru salubrizare din cauza modificărilor legislative, conform antena3.ro.

În data de 04.11.2022, UAT Sector 4 a anulat procedura de achiziție Delegarea de gestiune a serviciului public de salubrizare pe raza Sectorului 4 al Municipiului București, publicată în SEAP cu anunțul de participare CN1040187.

Procedura se afla în derulare având termen de depunere a ofertei data de 08.11.2022.

Pe parcursul derulării procedurii, de la data publicării anunțului de participare și până la data emiterii deciziei de anulare au intrat în vigoare prevederi legislative care impactează major domeniul procedurii și pe cale de consecință însăși derularea procedurii, respectiv:

OUG nr. 133/2022 pentru modificarea şi completarea OUG nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor, precum şi a Legii serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006;

Ordinul președintelui A.N.R.S.C. nr. 640 din 30 septembrie 2022 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile de salubrizare, precum și de calculare a tarifelor/taxelor distincte pentru gestionarea deșeurilor și a taxelor de salubrizare (care abrogă Ordinul președintelui A.N.R.S.C. nr. 109/2007).

Procedura de atribuire a acordului-cadru de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare ( inițiată prin anunțul de participare nr. CN1040187) începută sub incidența legii vechi trebuie să respecte dispozițiile legii noi ( OUG nr. 133/2022 și Ordin nr.640/2022), aspect menționat și de ANRSC prin adresa nr. 966157/31.10.2022.

Noile prevederi legale cu caracter obligatoriu care au devenit aplicabile procedurii de achiziție publică a serviciului mai sus menționat impactează procedura autorității contractante de o manieră incompatibilă cu derularea în continuare a acesteia, relevante în acest sens fiind următoarele aspecte:

1) – Procedura de achiziție derulată  de Sectorul 4 al Municipiului București privind ,,Delegarea de gestiune a serviciului public de salubrizare pe raza Sectorului 4 al Municipiului București,,  publicată în SEAP cu anunțul de participare CN1040187, s-ar fi finalizat prin acord cadru, modalitate specială de atribuire incompatibilă cu noile prevederi de la nivelul OUG 133/2022, situație care desi nu este prevăzuta expres rezultă din interpretarea per a contrario a noilor dispoziții precum si din justificarea reținută prin Nota de fundamentare la OUG nr. 133/2022, potrivit căreia:

”Nu sunt aplicabile pentru atribuirea contactelor care au ca obiect prestarea activității/activităților de salubrizare prevederile Paragrafului 1 al Secțiunii a 2-a din cadrul Capitolului III al Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare. Această soluție juridică este argumentată de necesitatea asigurării continuității activităților de salubrizare din punct de vedere cantitativ și calitativ, conform exigenței/cerinței fundamentele care definește organizarea și funcționarea serviciilor de utilități publice prevăzută la art. 7 alin. (1) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006.’’

2) – Conform prevederilor Art. II din OUG 133/2022 care modifică art. 2 din Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006: Înainte de atribuirea activităţii de colectare separată şi transport separat al deşeurilor municipale, unităţile administrativ-teritoriale sau, după caz, sectoarele municipiului Bucureşti sunt obligate să atribuie, individual sau în asociere, activităţile de transfer, sortare, tratare anaerobă/aerobă şi/sau de eliminare, prin depozitare.

3) – Tarifele de fundamentare reglementate în procedura anulată în acord cu Ordinul președintelui A.N.R.S.C. nr. 109/2007, precum si dispozițiile privind ajustarea si modificarea tarifelor prezintă diferențe substanțiale fată de cele stabilite prin Ordinul președintelui A.N.R.S.C. nr. 640/2022.

4) – Condițiile de licentiere au fost modificate prin OUG 133/2022.

Ca atare, UAT Sector 4 a decis anularea procedurii în vederea punerii în concordanță a documentației de atribuire cu noile prevederi legale aplicabile.

Imediat ce revizuirea documentației conform noilor reglementări legale va fi definitivată, Sectorul 4 va relua procedura de achiziție publică  pentru realizarea serviciului public de salubrizare.

URMĂREȘTE-NE PE

Articole similare

Noutati