A fost desemnat câștigătorul procedurii de atribuire a contractului de lucrări pentru construirea unui centru educational în Cartierul Greenfield

Primăria Sectorului 1 va construi pe Aleea Teișani primele unități de învățământ publice din Cartierul Greenfield. Este vorba de un centru educațional complet – școală, grădiniță, sală de sport, bibliotecă, ateliere de arte/muzică, alei pietonale, spații verzi, spații de joacă, locuri de parcare și tot ce este necesar pentru un centru educațional ultramodern.

Comisia de evaluare a ofertelor constituită în vederea atribuirii contractului din cadrul administrației locale a Sectorului 1 a stabilit câștigătorul procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică de lucrări pentru construirea acestui centru educațional. Menționăm faptul că în cadrul procedurii de achiziție au depus oferte 11 ofertanți.

Construcțiile care fac obiectul proiectului se vor ridica în partea de nord a Bucureștiului între Pădurea Băneasa, Pădurea Tunari și Aleea Teișani pe un teren donat Consiliului General al Municipiului București și transmis în administrare Sectorului 1 al Municipiului București. Suprafața terenului este de 9620 mp.

Suprafața construită desfășurată totală a viitorului centru educațional va fi de 7558 mp din care suprafața utilă totală va fi de 6756,31 mp. În noile unități de învățământ vor învăța 150 de preșcolari și 390 de elevi.

Clădirea grădiniței va avea un regim de înălțime de P+1, o suprafață construită desfășurată de 2548,47 mp, din care o suprafață utilă totală de 2297,24 mp. Viitoarea grădiniță a fost prevăzută cu 15 grupe cu un număr total de 150 de preșcolari.

Școala va avea un regim de înălțime de P+2E+Eth, o suprafață construită desfășurată de 5009,53mp, din care o suprafață utilă de 4459,07 mp. Aceasta va avea două corpuri. Corpul 1 va fi destinat activităților curente de învățământ: săli de clasă, laboratoare și spații administrative, iar în Corpul 2 vor funcționa o sală de sport, o bibliotecă și ateliere de arte/muzică. Viitoarea școală va avea 13 săli de clasă, unde își vor desfășura cursurile 390 de elevi, precum și 10 cabinete și laboratoare.

Aleile pietonale și spațiile verzi vor fi în suprafață de 3572,09 mp, iar suprafața de teren alocată pentru circulațiile comune carosabile, pietonale, zonele de parcări auto și biciclete va fi de circa 1305 mp.

S-au derulat două proceduri de atribuire până la desemnarea câștigătorului

Prima procedură privind atribuirea contractului de execuție lucrări: „Construire ansamblu educațional compus din școală, grădiniță, căi de circulație, spații verzi, terenuri de sport, zone de joacă, corpuri de iluminat, spațiu de parcare, gard incintă, care se va amplasa în partea de nord a Bucureștiului, situat pe Aleea Teișani nr. 312-324, Sectorul 1, București” a fost lansată în data de 16 februarie 2022. Deoarece până la data și termenul limită nu au fost depuse oferte de către potențiali ofertanți, a fost nevoie de lansarea unei noi proceduri de achiziție.

Înainte de lansarea noii proceduri, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 18/31.01.2023 a fost aprobată actualizarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții.

În data de 25.06.2023 a fost lansată o nouă procedură de atribuire a contractului de achiziție publică având ca obiect lucrările de execuție pentru ansamblul educațional cu termen de depunere a ofertelor data de 11.08.2023. După depunerea ofertelor, a urmat evaluarea acestora în vederea desemnării câștigătorului.

URMĂREȘTE-NE PE

Articole similare

Noutati