A fost finalizat proiectul de reducere a birocraţiei în cadrul serviciilor de asistenţă socială din Sectorul 1

Sectorul 1, în calitate de beneficiar, în parteneriat cu Direcţia Generală de Asistenţă şi Protecţia Copilului Sector 1, anunţă finalizarea proiectului „Instrumente pentru reducerea birocraţiei în cadrul serviciilor de asistenţă socială la nivelul Sectorului 1”, cofinanţat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă (POCA) 2014 – 2020, Axa prioritară: Administraţie publică şi sistem judiciar accesibile şi transparente.

Conferinţa de închidere a acestui proiect a avut loc, în data de 30 mai 2023, la sediul administraţiei locale a Sectorului 1 din Bulevardul Banu Manta nr. 9.

Proiectul s-a derulat în perioada martie 2020-mai 2023 şi a avut ca scop creşterea eficienţei serviciilor de asistenţă socială ale Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, atât prin aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, cât şi a subordonatelor Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti. Creşterea gradului de acces al cetăţenilor la serviciile de asistenţă socială, furnizarea unor instrumente digitale performante şi rapide care simplifică şi accelerează fluxul de lucru şi implicit capacitatea de răspuns şi soluţionare a sarcinilor curente ale aparatului administrativ.

Valoarea totală a proiectului 2,192,099.94 lei, din care 2,148,257.94 lei finanţare nerambursabilă şi 43,842.00 lei valoarea contribuţie proprie, din care:

– 1.093.188,38 lei echivalentă cu maximum 98% din valoarea eligibilă a cheltuielilor efectuate de liderul de parteneriat;

– 1.055.069,56 lei echivalentă cu 98% maximum din valoarea eligibilă a cheltuielilor efectuate de partener.

Rezultatele Proiectului:

R1: Registrul unic electronic al serviciilor de asistenţă socială – E-SAS1 – Registru electronic interoperabil, interfaţă unică ce asigură interogarea într-o bază de date interoperabilă care va fi integrată la nivelul tuturor compartimentelor cu atribuţii în domeniul asistenţei sociale, standardizează tipurile de date şi extinde sistemul informatic de gestiune a beneficiilor de asistenţă socială la nivelul Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti;

R2: Crearea unei arhive unice prin digitalizarea arhivelor de la nivelul compartimentelor din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti (scanarea documentelor, indexarea/extragerea datelor relevante şi organizarea acestora pentru acces automat în baze de date);

R3: Servicii de audit tehnic şi de securitate al sistemului informatic;

R4: Servicii de audit financiar realizate de către un auditor financiar, certificat CAFT;

R5: Echipamente informatice PS1 – Server procesare, UPC, soluţie antivirus; rack şi consolă KVM, sistem operare server, licenţă sistem baze de date, sistem stocare, pentru DGASPC;

R6: Servicii de informare, comunicare şi publicitate a proiectului.

URMĂREȘTE-NE PE

Articole similare

Noutati