ANI acuză opt aleşi locali din cadrul Consiliului Local Popeşti – Leordeni de conflict de interese/ Aceștia au respins încetarea propriilor mandate

Aproape jumătate dintre consilierii locali din Popești Leordeni sunt acuzați de conflict de interese de Agenţia Naţională de Integritate (ANI). Este vorba de 8 aleși locali, din 19, care au votat împotriva încetării propriilor mandate în Consiliul local al orașului din județul Ilfov.

”Agenţia Naţională de Integritate a constatat încălcarea regimului juridic al conflictului de interese în materie administrativă în cazul a 8 aleşi locali din cadrul C.L. al Oraşului Popeşti-Leordeni, Jud. Ilfov, după cum urmează: ION ALEXANDRU, STAN FLORIN-RADU-VIRGIL, ŞERBAN IONUŢ, MITRAN CONSTANTIN, ONCUŢĂ ELENA, TÂRŢĂU VALERIU-MARIAN, CAZACU SILVIU şi LORIN NICOLAE-IONUŢ”, anunţă instituţia într-un comunicat de presă.

Conform ANI, în calitate de consilieri locali, cei opt au participat la adoptarea Hotărârii C.L. din data de 28 septembrie 2021 privind respingerea Proiectului de hotărâre din data de 23 septembrie 2021 cu privire la încetarea mandatelor de consilieri locali, aceştia având un interes personal în problema supusă dezbaterii, deoarece se aflau pe lista celor ale căror mandate au fost declarate încetate de drept.

Conform ANI, persoanele evaluate au încălcat astfel următoarele prevederi legale:

– art. 70 din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „prin conflict de interese se înţelege situaţia în care persoana ce exercită o demnitate publică sau o funcţie publică are un interes personal de natură patrimonială, care ar putea influenţa îndeplinirea cu obiectivitate a atribuţiilor care îi revin potrivit Constituţiei şi altor acte normative.”;

– art. 77, alin. (1) Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „(1) Primarii şi viceprimarii, primarul general şi viceprimarii municipiului Bucureşti sunt obligaţi să nu emită un act administrativ sau să nu încheie un act juridic ori să nu emită o dispoziţie, în exercitarea funcţiei, care produce un folos material pentru sine, pentru soţul său ori rudele sale de gradul I.”;

– art. 228, alin. (1) şi (2) din O.U.G. nr. 57/2019, potrivit căruia „Regimul general aplicabil conflictului de interese pentru aleşii locali. (1) Alesul local aflat în conflict de interese în condiţiile prevăzute de cartea I titlul IV din Legea nr. 161/2003, cu modificările şi completările ulterioare, are obligaţia să se abţină de la emiterea sau participarea la emiterea ori adoptarea actului administrativ, de la încheierea sau participarea la încheierea actului juridic respectiv, care ar putea produce un folos material pentru sine (…). (2) În exercitarea funcţiei, consilierul local sau consilierul judeţean aflat în una dintre situaţiile prevăzute la alin. (1) are obligaţia să anunţe la începutul şedinţei consiliului local, respectiv a consiliului judeţean interesul personal pe care îl are la adoptarea hotărârii respective, anunţ care se consemnează în mod obligatoriu în procesul-verbal al şedinţei.;

„Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat (…) încălcarea obligaţiilor legale privind conflictul de interese (…) constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit reglementării aplicabile demnităţii, funcţiei sau activităţii respective (…)”.

„Persoana (…) faţă de care s-a constatat existenţa conflictului de interese (…) este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcţie sau o demnitate publică (…) pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcţia ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcţie eligibilă, nu mai poate ocupa aceeaşi funcţie pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.

URMĂREȘTE-NE PE

Articole similare

Noutati