Cele 19 facultăţi ale Universităţii din Bucureşti au stabilit cum se va relua noul an universitar

0
92
universitatea bucuresti
sursa foto: www.unibuc.ro

Cele 19 facultăţi ale Universităţii din Bucureşti au stabilit modalităţile de desfăşurare a activităţilor academice în anul universitar 2020-2021. Majoritatea facultăţilor a optat pentru varianta activităţilor academice derulate în sistem mixt

Deciziile facultăţilor, aprobate în Senatul Universităţii din Bucureşti de miercuri, 16 septembrie 2020, au avut în vedere câteva considerente principale: continuarea activităţii academice şi de cercetare în cele mai bune condiţii posibile, în contextul actual, asigurarea educaţiei „faţă în faţă” acolo unde reprezentanţii facultăţilor au considerat necesar şi posibil şi, nu în ultimul rând, respectarea normelor de siguranţă sanitară în vigoare.

Astfel, majoritatea facultăţilor au optat pentru varianta activităţilor academice derulate în sistem mixt. Este cazul facultăţilor de Administraţie şi Afaceri, Biologie, Chimie, Filosofie, Fizică, Geografie, Geologie şi Geofizică, Istorie, Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, Limbi şi Literaturi Străine, Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei şi Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul”.

Pe de altă parte, facultăţile de Drept, Litere, Matematică şi Informatică, Sociologie şi Asistenţă Socială, Ştiinţe Politice, Teologie Baptistă şi Teologie Romano-Catolică au optat pentru desfăşurarea activităţilor academice în sistem online.

În acelaşi timp, facem precizarea că anumite programe, atât de licenţă, cât şi de master, au optat pentru formule specifice, care îmbină tipurile de predare în funcţie de nevoile proprii. Informaţii cu privire la modalităţile de desfăşurare a activităţilor pentru fiecare dintre programele de licenţă şi de master oferite de cele 19 facultăţi ale UB pot fi consultate pe site-urile facultăţilor, precum şi în documentul anexat. Lista completă a facultăţilor UniBuc, dar şi datele de contact ale fiecăreia pot fi accesate aici https://unibuc.ro/studii/facultati/.

Universitatea din Bucureşti consideră că integrarea studenţilor din anul I în comunitatea academică reprezintă o prioritate, motiv pentru care facultăţile vor organiza, în primele săptămâni ale noului an universitar, o serie de evenimente pentru consilierea şi informarea acestora.

„De câteva luni ne aflăm cu toţii într-un context extrem de complicat şi e important să încercăm să ne continuăm activităţile în măsura posibilului, să ne adaptăm, astfel încât perioada aceasta să nu fie imposibil de recuperat, într-o situaţie viitoare normală. De altfel, normalitatea o definim şi o creăm noi. De aceea vrem să ne întâmpinăm studenţii în noul an universitar într-o comunitate care colaborează pentru ca educaţia, formarea tinerilor şi cercetarea să se desfăşoare cât mai bine posibil. În mod cert nu putem discuta despre o situaţie ideală pentru că soluţia vine din compromisurile mici pe care va trebui să le facem, compromisuri la care ne obligă contextul. Nu ne vom mai putea întâlni faţă în faţă la fel de des ca până acum, vom lucra pe formaţiuni mai mici, vom avea trasee clare în universitate şi nu se va mai putea petrece la fel de mult timp în spaţiile comune. Pe de altă parte, este tot atât de important să încercăm şi noi, profesorii, să ne adaptăm conţinuturile şi metodele noilor tehnologii, pentru a putea oferi studenţilor noştri acel lucru pentru care au venit la Universitatea din Bucureşti: educaţie academică şi cercetare de calitate. Consider că înţelepciunea şi încrederea trebuie să fie elemente definitorii în noul an academic”, a remarcat profesorul Marian Preda, rectorul Universităţii din Bucureşti.

În ceea ce priveşte cazarea în căminele Universităţii din Bucureşti, pentru anul universitar 2020-2021 punem la dispoziţia studenţilor un număr de aproximativ 4.000 de locuri de cazare, în condiţii de distanţare. În acest sens, cazarea unui număr cât mai mare de studenţi care au nevoi reale de a ocupa un loc în căminele UB se va face prin corelarea scenariilor de cazare cu scenariile educaţionale adoptate de fiecare facultate pentru fiecare program de studii şi cu veniturile studenţilor după cum urmează:

* cazarea cu prioritate a studenţilor care participă la activităţi faţă în faţă, pe toată perioada de derulare a acestor activităţi;

* cazarea cu prioritate a studenţilor care nu au mijloace financiare pentru a-şi închiria un loc de cazare, altul decât cele oferite de UB;

* cazarea cu prioritate a studenţilor care nu au condiţii de studiu la domiciliu, chiar dacă participă exclusiv la activităţi online. În acest caz, studenţii care doresc să beneficieze de dreptul la cămin trebuie să facă dovada lipsei condiţiilor de studiu la domiciliu.

Reducerea riscului de infectare cu noul coronavirus a studenţilor cazaţi în căminele UB se va asigura prin respectarea următoarelor principii:

* cazarea studenţilor cu respectarea distanţării fizice de cel puţin 1 metru între paturi;

* cazarea studenţilor aflaţi în grupe de risc în camere cu grup sanitar propriu;

* cazarea studenţilor în camere pe formaţiuni de studii;

* cazarea studenţilor pe etajele căminelor care au grupuri sanitare comune pe facultăţi (şi pe cât posibil pe programe şi ani de studii);

* minimizarea interacţiunii în utilizarea rutelor de transport în comun de la cămin la sediul facultăţii (pe cât posibil, linii directe de transport în comun – autobuz, metrou etc. – de la şi către facultate);

* interzicerea petrecerilor sau a oricărei alte manifestări de grup în incinta căminelor;

* derularea programului de dezinfectare periodică a spaţiilor comune din cămine.

Cererile de cazare în căminele Universităţii din Bucureşti se vor depune online. Informaţii cu privire la procesul de cazare şi la calendarul stabilit pentru fiecare dintre cele 19 facultăţi ale Universităţii din Bucureşti pot fi consultate pe website-urile acestora. Lista completă a facultăţilor UniBuc, dar şi datele de contact ale fiecăreia pot fi accesate aici https://unibuc.ro/studii/facultati/.

De asemenea, servirea mesei la cantina Universităţii din Bucureşti se va realiza în regim de ridicare a produselor gata preparate – „to go”. Accesul la cantină va fi restricţionat în conformitate cu legislaţia în vigoare, realizându-se exclusiv pe baza legitimaţiei de student vizate sau a altor documente similare, vizate la zi (şi numai pentru persoanele care au dreptul de a beneficia de acces la serviciul de cantină al UB).

Modalităţi de desfăşurare a activităţii didactice la facultăţile Universităţii din Bucureşti

La Facultatea de Administraţie şi Afaceri, studiile universitare de licenţă, anul I şi II, cursurile din prima săptămână se vor desfăşura faţă-n faţă, iar studenţii vor fi împărţiţi astfel încât să fie respectate normele de distanţare socială. Începând cu a doua săptămână, orele se vor desfăşura online. În ceea ce priveşte seminarele studenţilor din anul I, acestea se vor desfăşura în regim intensiv, faţă în faţă, o dată la două săptămâni cu jumătate de grupă. Pentru studenţii din anul III, activitatea didactică va avea loc online, cu cel puţin o întâlnire pe lună, în regim faţă în faţă. Pentru studenţii din anul I de master, cursurile se vor desfăşura faţă în faţă în prima săptămână, cu respectarea normelor de distanţare socială, urmând ca, în al doilea semestru, cursurile să se desfăşoare online. Activitatea didactică a studenţilor din anul II de master se va desfăşura online.

Facultatea de Biologie a stabilit că activităţile didactice din semestrul I al anului universitar 2020-2021 se vor desfăşura în sistem mixt, atât online cât şi faţă în faţă.

În primul semestru al anului universitar, Facultatea de Chimie va desfăşura cursuri şi laboratoare faţă în faţă pe toată durata semestrului. Pentru asigurarea distanţării fizice la laboratoare, jumătate din durata unei şedinţe de laborator se lucrează cu o sub-subgrupă, cealaltă jumătate cu cealaltă sub-subgrupă (sau 2 lucrări simultan într-o săptămână pentru o sub-subgrupă şi în săptămâna următoare 2 lucrări pentru cealaltă sub-subgrupă). De asemenea, seminarele, colocviile de laborator şi lucrările cu profil teoretic se vor face online.

Facultatea de Drept va desfăşura activitatea didactică în sistem online, atât la studiile universitare de licenţă cât şi la cele de master. În ceea ce priveşte masterul „Dreptul şi guvernanţa afacerilor europene şi internaţionale (în limba franceză)”, cursurile se vor desfăşura faţă în faţă. La Colegiul juridic franco-român, programul Licence şi Master 1, unele seminare vor avea loc faţă în faţă, un seminar/săptămână/grupă, iar restul activităţii didactice se va desfăşura online. Şcoala Doctorală optează pentru activitatea faţă în faţă.

Activităţile la Facultatea de Filosofie (licenţă şi master) se vor desfăşura în semestrul I al anului universitar 2020-2021 în sistem mixt. În acest caz, sistemul mixt este înţeles în sens secvenţial, conform unei programări în două perioade distincte, astfel:

– 4 octombrie – 25 octombrie: cursul introductiv + 2 seminare introductive/de acomodare faţă în faţă (3 săptămâni);

– 26 octombrie – finalul seminarului: restul cursurilor şi seminarelor (şi toate celelalte activităţi) online (11 săptămâni).

La cursurile de la masteratele UNESCO, unde activitatea are loc modular, întâlnirile introductive se vor desfăşura în primele două zile de activitate.

În ceea ce priveşte activităţile didactice ale Facultăţii de Fizică, acestea se vor desfăşura într-un sistem modular. Astfel, studenţii anului I de la studiile de licenţă vor avea 2 săptămâni de cursuri şi seminare online, 2 săptămâni de activităţi faţă în faţă (seminare+activităţi practice), 2 săptămâni activităţi online (cursuri şi seminare), 1 săptămână examene parţiale, 4 săptămâni activităţi faţă-în-faţă (seminare+activităţi practice), 3 săptămâni activităţi online (cursuri şi seminare). Pentru ceilalţi ani de studiu, planificarea presupune 4 săptămâni activităţi online (cursuri şi seminare), 3 săptămâni activităţi faţă în faţă (seminare+activităţi practice), 1 săptămână examene parţiale, 3 săptămâni activităţi online (cursuri şi seminare), 3 săptămâni activităţi faţă în faţă (seminare+activităţi practice).

Facultatea de Geografie optează pentru desfăşurarea activităţii didactice în sistem mixt. Astfel, anii I, II, III de licenţă vor avea cursuri online, iar seminarele se vor desfăşura mixt la anul I şi online la anii II şi III. Studiile universitare de master vor avea cursuri, seminare şi lucrări practice online, iar cele de doctorat se vor desfăşura tot online, cu excepţia disciplinei „Comunicarea rezultatelor cercetării în public”. Tot online vor avea loc şi cursurile postuniversitare de conversie profesională.

Anii I, II şi III ai învăţământului la distanţă vor avea cursuri preponderent online, excepţie făcând şedinţa din luna octombrie pentru anul I, care va avea loc faţă în faţă. În funcţie de specificul disciplinelor, unele activităţi didactice se pot desfăşura în teren cu respectarea regulilor de distanţare fizică.

În Facultatea de Geologie şi Geofizică, în primul semestru al anului universitar 2020-2021, activitatea didactică se va desfăşura în sistem online, pentru cursuri şi seminare, şi în sistem faţă în faţă, pentru aplicaţii, lucrări practice şi laboratoare.

La Facultatea de Istorie s-a stabilit formula de desfăşurare a activităţilor didactice în cursul semestrului I al anului universitar 2020-2021 ca fiiind una mixtă, cu preponderenţă online. Va fi asigurată o inducţie faţă în faţă pentru activităţile anului I licenţă, la începutul anului universitar şi vor fi organizate pe grupe mici, fără a aduce în acelaşi timp la facultate mai mult de un an de studiu la nivel licenţă.

Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării optează pentru organizarea exclusiv online a cursurilor şi pentru desfăşurarea orelor de seminar aplicativ şi laborator faţă în faţă, doar cu opţiunea exprimată explicit de către titularul de seminar/laborator.

La Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine activitatea se va desfăşura cu preponderenţă online, cu excepţia unor secţii din cadrul fiecărui departament. Mai multe detalii legate de modul de desfăşurare al cursurilor pot fi accesate aici.

Facultatea de Litere, Facultatea de Matematică şi Informatică, Facultatea de Ştiinţe Politice, Facultatea de Teologie Baptistă şi Facultatea de Teologie Romano-Catolică optează pentru desfăşurarea integrală a cursurilor în regim online, în semestrul I al anului universitar 2020-2021.

În ceea ce priveşte Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, scenariul propus pentru susţinerea activităţii educaţionale este unul mixt, cu o parte preponderentă online şi un număr restrâns de întâlniri faţă în faţă, la începutul semestrului, cu studenţii şi masteranzii din anii I de studii.

Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială optează pentru desfăşurarea online a activităţilor în semestrul I, pe cele două platforme de videoconferinţe agreate de către Universitatea din Bucureşti, Google Meet şi MS Teams.

În perioada 1-9 octombrie 2020, cursurile Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” se vor desfăşura cu participarea primei jumătăţi a fiecărei formaţii de studiu, faţă în faţă, iar în perioada 12-16 octombrie 2020, cursurile vor avea loc tot faţă în faţă, cu participarea celei de-a doua jumătăţi a fiecărei formaţii de studiu. Începând cu 19 octombrie 2020, cursurile se vor susţine online, pe platformele indicate.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.