Centrul Căuzași va fi modernizat cu finanțare nerambursabilă PNRR

Centrul de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu pentru persoane adulte cu dizabilități Căuzași din Sectorul 3 va fi modernizat cu finanțare PNRR. Indicatorii tehnico-economici și documentația investiției au fost aprobate în ultima ședință a Consiliului Local al Sectorului 3.

Scopul proiectului constă în restabilirea capacității funcționale și îmbunățățirea calității vieții persoanelor adulte cu dizabilități din centru și din comunitatea Sectorului 3.

Obiectivele specifice vizează modernizarea centrului, furnizarea unor servicii de calitate și accesul persoanelor cu dizabilități la servicii sociale. De asemenea, se are în vedere creșterea capacității instituționale a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3, în subordinea căreia se află centrul.

De implementarea proiectului vor beneficia direct 25 de persoane, cât este capacitatea centrului. Clădirea va fi adusă la standarde conform cerințelor actuale, așa încât procesul de recuperare să se desfășoare în condiții normale, adaptate nevoilor persoanelor cu dizabilități.

Despre centrul „Căuzași”

Beneficiari ai centrului sunt persoane cu dizabilități care au domiciliul în sectorul 3, vârsta peste 18 ani și dețin certificat de încadrare într-un grad de handicap în termen de valabilitate.

Aici se asigură următoarele programe de recuperare: kinetoterapie, masaj, electroterapie, consiliere psihologică, instruire pentru dezvoltarea abilităților de utilizare a mijloacelor de deplasare specifice persoanelor cu handicap locomotor, terapie ocupațională și informare socială.

Finanțare nerambursabilă PNRR

DGASPC Sector 3 a semnat un contract de finanțare nerambursabilă cu Ministerul Muncii și Solidarității Sociale privind implementarea proiectului „Modernizarea Centrului de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu pentru persoane adulte cu dizabilități Căuzași”. Acesta a fost depus în cadrul Componentei 13 – Reforme sociale din PNRR, Investiția I.2. – Reabilitarea, renovarea și dezvoltarea infrastructurii sociale pentru persoanele cu dizabilități, ținta 395 – Servicii comunitare modernizate pentru persoanele cu dizabilități, pentru obiectivul de investiții situat în str. Codrii Neamțului nr 4.

URMĂREȘTE-NE PE

Articole similare

Noutati