Cererile pentru ajutorul de încălzire pot fi depuse, în Sectorul 6, din 23 octombrie

Și în acest an, autoritățile vor acorda ajutor pentru încălzirea locuinței în perioada 1 noiembrie 2023 – 31 martie 2024. Cetățenii Sectorului 6 pot depune cererile din data de 23 octombrie.

Cine poate primi ajutor pentru încălzire

Ajutorul de încălzire se acordă persoanelor cu un venit mediu net lunar de maxim 1.386 lei pe membru de familie, respectiv 2.053 lei, în cazul persoanelor singure.

Pot primi ajutor consumatorii de energie termică în sistem centralizat, energie electrică, gaze naturale şi lemne, cărbuni, combustibili petrolieri. Acesta se acordă numai pentru un singur sistem de încălzire, cel principal utilizat.

Locuitorii Sectorului 6 pot depunde cererile de la 23 octombrie, până la data de 20 noiembrie 2023 pentru a primi ajutor pe întreaga perioadă a sezonului rece. În cazul în care cererile sunt depuse după 20 noiembrie, ei nu vor mai primi ajutorul pe lunile care au trecut.

Stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzire se face prin dispoziţie a primarului Sectorului 6, după cum urmează:

 • începând cu luna depunerii cererii pentru cei care au depus documentele până la data de 20 a lunii respective;
 • începând cu luna următoare pentru cei care au depus documentele după data de 20 a lunii respective;
 • începând cu luna depunerii cererii pentru beneficiarii de ajutor social al căror drept de ajutor social este stabilit începând cu acea lună indiferent de data la care a fost depusă cererea. 

Ce acte trebuie depuse pentru a primi ajutor financiar

Ajutor se acordă pe baza unei cererei și a unei declarații pe proprie răspundere privind componența familiei și veniturile acestei, precum și bunurile mobile și imobile deținute.

În cerere, beneficiarul trebuie să menționeze componența familiei, veniturile realizate, datele furnizorului de energie, codul de client și locul de consum. Persoanele care depun cerere pentru ajutor la energie electrică sunt obligate să declare și numărul de camere al locuinței.

Alte acte necesare la dosar, pe lânge cerere și declarația pe proprie răspundere, sunt:

 • actul de identitate al solicitantului și, după caz, al celorlalți membri ai familiei;
 • acte care dovedesc veniturile (cum ar fi: adeverință de salariu, talon de pensie sau de șomaj, extras de cont);
 • documentul care să ateste dreptul de folosință asupra locuinței (cum ar fi: act de proprietate, contract de închiriere);
 • adeverinţă eliberată de către asociaţia de proprietari/locatari în care se menţionează numărul membrilor de familie, numele şi prenumele acestora, codul cliental furnizorului și cod loc consum/POD;
 • certificatele de naştere ale copiilor în vârstă de până la 14 ani (dacă este cazul);
 • certificatul de căsătorie sau, după caz, hotărârea de divorţ (dacă este cazul);
 • hotărâre definitivă de încuviinţare a adopţiei, de plasament familial al minorului (dacă este cazul);
 • actul din care să rezulte calitatea de tutore sau curator (dacă este cazul);

Persoanele care doresc să solicite ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu energie electrică trebuie să se facă dovada debranşării locuinţei de la energie termică, în baza unui document oficial.

Solicitanții care au domiciliul legal pe raza altei unităţi administrativ-teritoriale, însă au reședința pe raza Sectorului 6 vor depune o adeverinţă de negaţie eliberată de primăria de domiciliu din care să rezulte că nu a depus cerere pentru acordarea acestui tip de ajutor.

Unde se depun cererile

Toate cererile pentru acordarea ajutorului de încălzire se vor depunde:

 • prin e-mail, la adresa: ajutorsocial@dgaspc6.com;
 • la sediile Direcției Generale pentru Asistența Socială și Protecția Copilului Sector 6 din Str. Floare Roșie nr. 7A sau Bd. Timișoara, nr. 21.

Programul de lucru cu publicul, la sediile DGASPC Sector 6 este următorul:

 • luni, marți, joi și vineri – 09.00 – 13.00;
 • miercuri – 13.00 – 18.00.

URMĂREȘTE-NE PE

Articole similare

Noutati