Chioşcurile din Sectorul 5 ar putea fi închiriate în urma unei licitaţii publice

Consiliul Local Sector 5 ar putea adopta, în şedinţa de joi, un proiect care prevede închirierea în urma unei licitaţii publice a chioşcurilor destinate comercializării de presă, carte şi flori din această unitate administrativă.

Potrivit proiectului de hotărâre, tariful minim de la care să pornească procedura de licitaţie este în cuantum de 65 de lei/mp/zi – zona A, 40 de lei/mp/zi – zona B, 30 lei/mp/zi – zona C, 15 lei/mp/zi – zona D.

Sumele încasate de DITL Sector 5 urmează să se constituie venit la bugetul local.

Conform documentaţiei de atribuire, cheltuielile ocazionate de dotarea celor 40 de chioşcuri cu mobilier comercial vor fi suportate integral de către agenţii economici declaraţi câştigători în urma licitaţiei publice organizate.

Suprafaţa unui chioşc este de 4,86 mp, iar cea a amplasamentului de 5 mp.

Cum va fi calculată chiria lunară

Chiria lunară va fi calculată în funcţie de dimensiunea construcţiei provizorii, având la bază valoarea adjudecată prin licitaţie şi va fi stipulată în contractul de închiriere, potrivit stiripesurse.ro.

Chiria va putea fi ajustată în situaţia în care au loc modificări legislative adoptate de autorităţi centrale sau locale al căror efect se reflectă în costurile pe baza cărora s-a fundamentat preţul contractului.

Chiria ar urma să se achite lunar până la data de 20 a lunii următoare, neplata la termen atrăgând o penalizare de 0,1% asupra sumei datorate pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate, inclusiv.

Garanţia este obligatorie şi este reprezentată de contravaloarea a două chirii. Locatarul va suporta contravaloarea utilităţilor consumate, a cheltuielilor de salubrizare şi a taxei de ocupare a domeniului public.

Poate participa la licitaţie orice persoană fizică autorizată sau juridică care a plătit toate taxele aferente, inclusiv garanţia de participare; a depus oferta sau cererea de participare împreună cu toate documentele solicitate şi în termen; are îndeplinite la zi obligaţiile exigibile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor către bugetul consolidat al statului; nu este în stare de insolvenţă, faliment sau lichidare.

Procedura de licitaţie se poate desfăşura numai dacă au fost depuse cel puţin două oferte valabile. Ofertele depuse sunt evaluate de o comisie de evaluare compusă din cinci membri care vor fi numiţi prin dispoziţie emisă de primarul Sectorului 5.

Criteriile de acordare a contractului de închiriere sunt: oferta financiară (pondere 60%), capacitatea economică a ofertanţilor (pondere 30%), ocuparea unui chioşc pe raza Sectorului 5 anterior procedurii de licitaţie (pondere 10%).

URMĂREȘTE-NE PE

Articole similare

Noutati