CNAB estimează un profit brut de 133,855 de milioane de lei

Rezultatul brut pe care îl va obţine Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti la finalul anului 2022 este estimat la 133,855 de milioane de lei, în creştere cu 136,78%, respectiv 77,324 de milioane de lei, faţă de nivelul aprobat în bugetul de venituri şi cheltuieli iniţial pe anul 2022, de 56,531 de milioane de lei, potrivit proiectului de Hotărâre de Guvern privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe 2022 al CNAB, scrie economica.net.

„Comparativ cu indicatorii economico – financiari aprobaţi în bugetul de venituri şi cheltuieli iniţial pe anul 2022 prin HG nr. 561/2022, în proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2022, se propune majorarea veniturilor totale, majorarea cheltuielilor totale, creşterea profitului brut, majorarea surselor de finanţare şi diminuarea cheltuielilor pentru investiţii. Indicatorii economico – financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2022 al Companiei Naţionale ‘Aeroporturi Bucureşti’ SA au fost fundamentaţi pe baza execuţiei bugetare, realizată la data de 30.06.2022, şi a necesarului de resurse programate pentru trimestrele III şi IV ale anului 2022”, se menţionează în nota de fundamentare care însoţeşte proiectul de act normativ.

Pentru anul 2022, prin HG nr. 561/28.04.2022 a fost aprobat bugetul de venituri şi cheltuieli iniţial pe anul 2022 al CNAB, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în care veniturile totale au fost estimate la 755,112 milioane de lei, cheltuielile totale la 698,581 de milioane de lei, iar rezultatul brut (profitul) la 56,531 milioane de lei.

Prin proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2022, se propune majorarea veniturilor totale şi a cheltuielilor totale, creşterea profitului brut, majorarea surselor de finanţare şi diminuarea cheltuielilor pentru investiţii. Astfel, veniturile totale în valoare de 849,363 de milioane de lei au fost estimate în creştere cu 12,48%, respectiv cu suma de 94,252 de milioane de lei faţă de cele aprobate în bugetul de venituri şi cheltuieli iniţial pe anul 2022.

În structură, veniturile din exploatare reprezintă 98,74% din total venituri, iar veniturile financiare reprezintă 1,26% din total venituri.

Veniturile din exploatare, în valoare de 838,638 de milioane de lei, au fost estimate în creştere cu 11,80%, respectiv cu suma de 88,546 milioane de lei, creştere care reflectă majorarea prognozei de trafic aeroportuar faţă de cea iniţială, majorarea veniturilor din chirii, a veniturilor din protocol şi parcare faţă de estimarea făcută în bugetul de venituri şi cheltuieli iniţial pe anul 2022.

Veniturile financiare, în valoare de 10,725 de milioane de lei, au fost prognozate în creştere cu 113,66% faţă de valoarea estimată iniţial, datorită înregistrării dividendelor încasate, precum şi a veniturilor din dobânzi.

Cheltuielile totale, în valoare de 715,508 milioane de lei, au fost estimate în creştere cu 2,42%, respectiv cu suma de 16,927 milioane de lei faţă de cele aprobate în bugetul de venituri şi cheltuieli iniţial.

În structura cheltuielilor totale, cheltuielile de exploatare deţin o pondere 98,91%, iar cheltuielile financiare deţin o pondere de 1,09%.

Cheltuielile de exploatare, în valoare de 707,685 de milioane de lei, au fost estimate în creştere cu 2,45%, respectiv cu suma de 16,927 de milioane de lei, faţă de cele aprobate în bugetul de venituri şi cheltuieli iniţial.

Cheltuielile financiare, în valoare de 7,823 de milioane de lei au fost menţinute la acelaşi nivel ca în bugetul iniţial.

Cheltuielile cu personalul, în valoare de 226,166 de milioane de lei, au fost estimate în creştere cu 14,93%, respectiv cu suma de 29,378 milioane de lei, faţă de nivelul aprobat în bugetul pe anul trecut.

„La fundamentarea indicatorului ‘Cheltuieli de natură salarială’ prevăzut în proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pentru anul 2022, s-a avut în vedere nivelul cheltuielilor de natură salarială aprobat pentru anul 2021, prin HG nr. 727/2021, în valoare de 189.110,37 mii lei, sumele reprezentând creşteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente indicelui mediu de creştere a preţurilor prognozat pentru anul 2022, stabilit în ‘Prognoza de vară 2022’, elaborată de Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză, privind proiecţia principalilor indicatori macroeconomici pentru perioada 2022-2026 şi încadrarea în prevederile art. 48, alin. (1) din Legea nr. 317/2021- Legea bugetului de stat pe anul 2022. Cheltuielile de natură salarială în valoare de 216.659,47 mii lei au fost estimate în creştere cu 14,57%, respectiv cu suma de 27.549,10 mii lei, faţă de cheltuielile de natură salarială aprobate în bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 prin HG nr. 727/2021”, se spune în document.

De asemenea, conform Ordinului Ministrului Transporturilor şi Infrastructurii nr. 444/28.04.2022 privind numirea comisiei de reevaluare a Aeroportului Bucureşti Băneasa Aurel Vlaicu, certificat ca aeroport internaţional, s-a alocat suma de 390.580 lei pentru membrii comisiei constituită în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 791/2009 privind condiţiile pentru certificarea aeroporturilor civile internaţionale sau deschise traficului aerian internaţional.

În bugetul rectificat, rezultatul brut (profitul), în valoare de 133,855 milioane de lei, a fost estimat în creştere cu 136,78%, respectiv cu suma de 77,324 milioane de lei, faţă de nivelul aprobat în bugetul de venituri şi cheltuieli iniţial pe anul 2022, prin HG nr. 561/2022.

Profitul net, în valoare de 107,447 milioane de lei, a fost estimat în creştere cu 90,07%, respectiv cu suma de 50,916 milioane de lei faţă de nivelul aprobat în bugetul de venituri şi cheltuieli iniţial pe anul 2022 şi este repartizat pentru acoperirea parţială a pierderii contabile provenite din anii precedenţi.

Sursele de finanţare a investiţiilor în valoare de 284,581 de milioane de lei, propuse în proiectul de buget rectificat, au fost estimate în creştere cu 0,04%, respectiv cu suma de 101.000 de lei, faţă de cele aprobate în bugetul de venituri şi cheltuieli iniţial pe anul 2022.

Cheltuielile de investiţii programate pentru anul 2022, în valoare de 140,657 de milioane de lei, propuse în proiectul de buget de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2022, au fost estimate în scădere cu 35,86%, respectiv cu suma de 78,650 milioane de lei, faţă de cele aprobate iniţial.

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat conform Ordonanţei Guvernului nr. 26/2013 şi a Legii anuale a bugetului de stat pe anul 2022 – legea nr. 317/2021, cu modificările şi completările ulterioare, în valoare de 10.964,29 de lei, a fost estimat în creştere cu 7,33% faţă de cel realizat în anul 2021.

Numărul de personal prognozat la finele anului 2022, de 1.499 de salariaţi, a fost estimat în scădere cu 17 salariaţi faţă cel aprobat în anul 2021, prin HG nr. 727/2021. Numărul mediu de 1.420 de salariaţi a fost estimat în scădere cu 37 salariaţi faţă de cel aprobat în anul 2021.

CNAB şi-a propus să nu înregistreze plăţi restante la data de 31.12.2022. Creanţele restante, în valoare de 160 de milioane de lei, au fost prognozate în creştere cu 57,94% faţă de cele realizate în anul 2021.

URMĂREȘTE-NE PE

Articole similare

Noutati