Comitetul de Monitorizare a Programului Interreg VI-A România-Ungaria a fost constituit oficial

Prima reuniune a Comitetului de Monitorizare (CM) a Programului Interreg VI-A România-Ungaria a avut loc luni, în Szeged (Ungaria).

Membrii şi observatorii desemnaţi ai celor două delegaţii naţionale, reprezentând atât instituţii publice (centrale, regionale şi locale), cât şi societatea civilă (mediul academic şi ONG-uri), s-au reunit pentru a decide asupra documentelor relevante menite să asigure implementarea corectă şi fără probleme a Programului.

Astfel, au fost aprobate prin consens Regulamentul de Procedură al Comitetului de Monitorizare (care stabileşte cadrul procedural al CM), Ghidul Solicitantului pentru Primul Apel Deschis de propuneri de proiecte (care prezintă principalele reguli pe care trebuie să le respecte solicitanţii în procesul de depunere), precum şi Manualul de Identitate Vizuală pentru perioada 2021-2027 (care îi sprijină pe viitorii beneficiari în îndeplinirea responsabilităţilor în materie de transparenţă şi comunicare).

În perioada următoare, versiunea revizuită a Ghidului Solicitantului va fi lansată în consultare publică timp de 5 zile, după care va urma, la începutul lunii iunie, lansarea oficială a Primului Apel Deschis.

Programul are o alocare totală de 175.940.025 de euro, din care 80% (respectiv 140.752.020 de euro) este contribuţia asigurată prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), iar diferenţa de 35.188.005 de euro reprezintă contribuţia naţională de la bugetele de stat ale celor două state membre şi, respectiv, de la beneficiarii de proiecte.

Programul Interreg VI-A România-Ungaria va finanţa proiecte din domenii care vizează valorificarea potenţialului din surse regenerabile, managementul situaţiilor de urgenţă, protecţia şi conservarea naturii, a biodiversităţii şi a infrastructurii verzi, sănătate, cultură şi turism, cooperare instituţională.

Aria Programului include judeţele Arad, Bihor, Satu Mare şi Timiş (din România) şi judeţele Bekes, Csongrad-Csanad, Hajdu-Bihar şi Szabolcs-Szatmar-Bereg (din Ungaria).

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei este Autoritate de Management pentru Program, Ministerul Afacerilor Externe şi Comerţului din Ungaria este Autoritate Naţională, iar Secretariatul Comun funcţionează în cadrul Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Oradea (BRECO).

URMĂREȘTE-NE PE

Articole similare

Noutati