Consiliul Naţional al Elevilor: Calitatea educaţiei din România – sub semnul întrebării

În ultimele zile, Ministerul Educaţiei a lansat în consultare publică un proiect de hotărâre de guvern care aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Române pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Preuniversitar, un proiect care se vrea a fi unul reformator pentru această instituţie, cu toate că modificările propuse nu au un asemenea efect, spune Consiliul Naţional al Elevilor.

În fapt, proiectul de hotărâre vizează restructurarea organizaţională a ARACIP şi reconfigurarea Consiliului ARACIP, din care vor face parte funcţionari din mai multe ministere, reprezentanţi ai părinţilor şi profesorilor, dar şi ai autorităţilor locale. Totuşi, remarcăm faptul că, din cei 20 de membri ai forului care va lua cele mai importante decizii referitoare la acreditarea şi autorizarea unităţilor de învăţământ, doar 4 sunt angajaţi ai ARACIP, experţi în evaluarea calităţii. Astfel, considerăm că atribuţiile independente ale ARACIP sunt considerabil limitate, prin faptul că actul de evaluare a calităţii din unităţile de învăţământ nu va mai fi unul autonom şi obiectiv, bazat pe anumite standarde, ci va depinde exclusiv de credinţele şi opiniile personale ale unor membri care nu au niciun fel de expertiză în sfera în care ARACIP activează.

Participarea tuturor factorilor implicaţi, însemnând reprezentanţi ai autorităţilor centrale şi locale şi ai societăţii civile ar trebui să se regăsească în Comisia consultativă a ARACIP, nicidecum în forul care ia cele mai importante decizii pentru asigurarea calităţii în învăţământul preuniversitar. Pentru ca instituţia să fie cu adevărat reformată, este absolut necesar ca Ministerul Educaţiei să înţeleagă necesitatea conservării autonomiei ARACIP, dar şi să propună o serie de măsuri complementare, precum actualizarea standardelor de calitate şi suplimentarea numărului de posturi de experţi în evaluarea şi asigurarea calităţii.

Astfel, Consiliul Naţional al Elevilor se opune cu fermitate modificărilor aduse asupra structurii organizatorice a ARACIP în această formă, întrucât prerogativele sale nu ar trebui să depindă în niciun fel de terţi fără activitate în domeniu, ci ar trebui să rămână un act independent şi obiectiv, respectând misiunea asumată încă de la înfiinţarea instituţiei.

„Reforma” ARACIP este, din nefericire, doar o limitare evidentă a misiunii ARACIP, care va avea consecinţe grave în întregul sistem educaţional. Prin proiectul lansat în consultare publică, pare că se doreşte ca atribuţiile acestei instituţii să fie subminate, lăsând cele mai importante decizii în mâinile unor persoane fără expertiză în domeniul educaţiei. O astfel de reconfigurare a ARACIP reprezintă un vădit blocaj în asigurarea calităţii învăţământului românesc”, a declarat Silviu Morcan, preşedintele Consiliului Naţional al Elevilor.

URMĂREȘTE-NE PE

Articole similare

Noutati