Guvernul a aprobat prelungirea contractelor PNDL I cu până la 2 ani

Guvernul a aprobat, în şedinţa de miercuri, la propunerea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei (MDLPA), printr-o Ordonanţă de urgenţă, modificarea şi completarea OuG nr. 28/2013 şi instituirea unor măsuri pentru derularea Programului Naţional de Dezvoltare Locală (PNDL) – etapa I.

Principala prevedere a actului normativ are în vedere prelungirea contractelor PNDL I cu până la 2 ani, întrucât, în prezent, prin PNDL etapa I (perioada 2015-2020) au fost finanţate 3.362 obiective de investiţii, dintre care au fost finalizate cu proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor (PVRTL) 2.325 obiective de investiţii. Celelalte 1.037 obiective de investiţii, pentru care beneficiarii nu au transmis PVRTL, se regăsesc în diferite stadii/situaţii, dintre care, pentru unele obiective de investiţii, beneficiarii nu dispun de sumele necesare pentru a asigura finalizarea lor.

Totodată, prin PNDL etapa I (perioada 2016-2021), au fost finanţate 1.149 obiective de investiţii, dintre care au fost finalizate (cu PVRTL) 592 obiective de investiţii. Pentru acestea, durata contractelor de finanţare expiră la data de 31 decembrie 2021, dar nu toţi beneficiarii pot finaliza obiectivele de investiţii în limita bugetului alocat, astfel că pentru aceste obiective contractele de finanţare multianuale se prelungesc cu o perioadă de până la 2 ani.

Pentru suplimentarea sumelor alocate, beneficiarii PNDL – etapa I pot depune o solicitare conform modelului prevăzut în Anexa nr. 3, însoţită de o notă justificativă, în termen de 30 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

Nerespectarea termenului de 30 zile atrage decăderea beneficiarilor aflaţi în această situaţie din dreptul de a solicita sume suplimentare de la bugetul de stat.

Suplimentarea valorii obiectivelor este dată de majorarea salariului minim pe economie al celor care lucrează în construcţii, de creşterea preţului materialelor de construcţii, precum şi de adoptarea unor normative de proiectare mult mai stricte în special pentru unităţile de învăţământ.

Totodată, actul normativ prevede şi posibilitatea ca beneficiarii să plătească, din bugetul propriu, lucrările la proiecte şi, ulterior, în limita bugetului alocat, MDLPA să deconteze aceste cheltuieli.

*** În prezent, prin PNDL I sunt contractate 4.511 obiective multianuale, în valoare totală de 14,86 miliarde lei, dintre care 2.917 obiective, în valoare de 7,89 miliarde lei, sunt finalizate.

În etapa a II-a a PNDL, sunt incluse 7.251 obiective, în valoare totală de 29,3 miliarde lei; dintre acestea, au fost finalizate 1.757 obiective, în valoare de 3,3 miliarde lei.

Facturile decontate pentru proiectele incluse în etapa I a PNDL au o valoare totală de 12,36 miliarde de lei, iar, pentru cea de-a doua etapă, sunt de peste 14,58 miliarde de lei.

URMĂREȘTE-NE PE

Articole similare

Noutati