Guvernul va aproba în şedinţa de joi un proiect de lege privind energia eoliană offshore

0
255

Guvernul va aproba în şedinţa de joi un proiect de lege privind energia eoliană offshore.

„Prin promovarea prezentei legi, România va asigura cadrul legislativ primar pentru dezvoltarea investiţiilor în domeniul energiei eoliene offshore din Marea Neagră. Stabilirea unui cadru legislativ şi fiscal adecvat este esenţială în dezvoltarea energiei eoliene offshore, în contextul actual marcat de extinderea accelerată a acestor capacităţi de producţie la nivel mondial. România urmăreşte îndeplinirea principalelor obiective ale noii politici din domeniul energiei şi climei a Uniunii Europene, pentru anul 2030 şi perspectiva pentru anul 2050, obiective asumate şi de România în calitate de stat membru. (…) Prin promovarea proiectului de lege privind energia eoliană offshore România îşi va menţine şi consolida poziţia de producător important de energie în regiune şi va avea un rol activ şi însemnat în tranziţia spre energie curată la nivelul UE”, se arată în expunerea de motive a proiectului.

Guvernul va aproba joi şi un proiect de ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, precum şi pentru modificarea unor acte normative.

„Proiectul de act normativ prin anexa nr. 2 la acesta, respectiv anexa nr. 10 la OUG 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, cuprinde şi dispoziţii cu privire la dezvoltarea carierei funcţionarilor publici din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi teritoriale”, conform notei de fundamentare a proiectului.

Totodată, proiectul de act normativ cuprinde „dispoziţii tranzitorii şi finale prin care se stabilesc termene în care autorităţile şi instituţiile publice să întreprindă demersuri, să desfăşoare acţiuni în scopul îndeplinirii obligaţiilor legale referitoare la dosarele profesionale, să stabilească necesarul de resurse umane pentru aprobarea planului de recrutare şi a planului de promovare, să elaboreze cadrele de competenţă specifice, completarea fişei postului standardizate, precum şi norme cu privire la dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, la organizarea şi desfăşurarea concursurilor de recrutare şi promovare din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice în care sunt stabilite funcţii publice”.

„Prin proiectul de act normativ sunt reglementate norme cu privire la abrogarea HG 341/2007 privind ocuparea funcţiilor publice din categoria înalţilor funcţionari publici, managementul carierei şi mobilitatea înalţilor funcţionari publici, cu modificările şi completările ulterioare, la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă”, se mai spune în document.

Executivul va aproba şi un proiect de hotărâre privind acordarea unor ajutoare de urgenţă.

„Se propune acordarea de ajutoare de urgenţă în sumă totală de 909.500 lei pentru sprijinirea unui număr total de 207 familii şi persoane singure (din mai multe judeţe), care se află în situaţii de necesitate cauzate de incendii, fenomene meteorologice periculoase, accidente ori situaţii deosebite determinate de starea de sănătate ori alte cauze care pot conduce la creşterea riscului de excluziune socială, în vederea ameliorării situaţiei socio-materiale, de locuit şi de sănătate ale acestora”, conform notei de fundamentare a proiectului.

Printr-o altă hotărâre, Guvernul va stabili zilele lucrătoare pentru care se acordă zile libere, altele decât zilele de sărbătoare legală, pentru anul 2024. Conform proiectului de hotărâre, pentru personalul din sistemul bugetar zilele de 2 mai, 16 august şi 27 decembrie 2024 se stabilesc ca zile libere.

În şedinţa de joi vor fi aprobaţi şi indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Electrificarea şi reabilitarea liniei de cale ferată Constanţa – Mangalia”, lucrare de utilitate publică de interes naţional.

Pe agenda şedinţei de Guvern figurează şi un proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea unor acte normative referitoare la Programul pentru compensarea cu 90% a preţului de referinţă al medicamentelor pentru pensionari.

„În scopul creşterii accesului la medicamentele acordate în ambulatoriu pensionarilor, prin prezentul act normativ se propune accesul la programul social al Guvernului privind compensarea cu 90% pentru medicamentele din sublista B prevăzută de HG 720/2008, al pensionarilor cu venituri din pensii şi indemnizaţie socială de până la 1.830 lei/lună inclusiv, indiferent dacă realizează sau nu alte venituri”, se arată în nota de fundamentare.

Tot prin hotărâre, va fi alocată suma de 75.000.000 de lei, din Fondul de rezervă bugetară, pentru unele unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale pentru plata unor cheltuieli curente şi de capital.

Vor fi suplimentate din Fondul de rezervă bugetele Consiliului Superior al Magistraturii, cel al Ministerului Public şi cel al Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor.

În primă lectură pe agenda Guvernului se va afla un proiect de ordonanţă de urgenţă privind derularea operaţiunilor de cooperare tehnologică şi industrială în domeniile apărării şi securităţii, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Române de Cooperare Tehnologică şi Industrială pentru Securitate şi Apărare şi pentru modificarea prevederilor OUG 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare.

Sursa: AGERPRES

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.