În ce condiții pot beneficia ucrainenii de sprijin de la Primaria Sectorului 3

0
205

De la 1 septembrie, cetățenii ucraineni vor putea depune actele pentru luna în curs în vederea obținerii sprijinului financiar. Au la dispoziție primele cinci zile lucrătoare ale lunii septembrie și serviciile electronice de pe www.primarie3.ro.

În acest context, Primăria Sectorului 3 punctează din nou o serie de informații privind a doua etapă a acordării sumelor forfetare, în cadrul programului național suport pentru cetățenii din Ucraina.

După împlinirea perioadei de patru luni consecutive

Familiile și persoanele singure beneficiază de suma forfetară lunară până la finalul anului 2023, pentru acoperirea cheltuielilor de cazare. O persoană singură primește 750 de lei/lună, iar o familie 2.000 de lei/lună. Suma este acordată din bugetul Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov.

Sistem de decontare forfetar, potrivit legii

Se aplică prevederile HG nr. 368/2023 pentru stabilirea cuantumului, condițiilor și a mecanismului de acordare a sumelor forfetare potrivit OUG nr. 15/2022 privind acordarea de sprijin și asistență umanitară de către statul român cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina.

Condiții cumulative/familie pentru a beneficia de suma forfetară:

a) deținerea copiei permisului de ședere pentru beneficiarii Deciziei de punere în aplicare 382/2022 a Consiliului Uniunii Europene, eliberat de Inspectoratul General pentru Imigrări, al solicitantului, precum și al fiecărui membru al familiei, după caz;

b) extras de cont bancar deschis la o societate bancară de pe teritoriul României, pe numele solicitantului;

c) solicitantul și membrii familiei acestuia, care îndeplinesc condițiile pentru a fi încadrați în muncă pe teritoriul României, să fie încadrați în muncă

Observație: pentru validarea informațiilor în aplicația informatică (FORFETAR), privind încadrarea în muncă pe teritoriul României, este necesară actualizarea datelor în REVISAL de către angajator, cu trecerea CNP-ului emis de Inspectoratul General pentru Imigrări, ce se regăsește pe permisul de ședere;

d) să aibă înscriși copiii minori care îndeplinesc condițiile pentru a frecventa o formă de învățământ preuniversitar, în grupe/clase/formațiuni de studiu:

(i) în calitate de antepreșcolari, preșcolari ori elevi; sau

(ii) în calitate de audienți; sau

(iii) care frecventează activități educaționale din oferta altor instituții/organizații, precum hub-uri sau centre educaționale organizate în unități de învățământ de către autorități ale administrației publice locale sau organizații neguvernamentale din zonele cu un număr mare de beneficiari ai Deciziei de punere în aplicare (UE) 2022/382, centre Blue Dot, palate și cluburi ale copiilor, centre comunitare de învățare permanentă, centre educaționale pentru preșcolari, școli de artă ori centre culturale.

Cine face excepție de la îndeplinirea condițiilor:

a) persoanele care urmează o formă de învățământ superior acreditată la zi în România;

b) persoanele cu dizabilități care prezintă certificate de încadrare în grad de handicap eliberate de Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap din România;

c) persoanele cu vârsta peste 65 de ani;

d) persoana care are în creștere sau în îngrijire un copil cu vârsta până la doi ani, respectiv trei ani, în cazul copilului cu handicap.

Nu se acceptă cereri pentru lunile anterioare, solicitanţii depun, în primele cinci zile lucrătoare ale fiecărei luni, o cerere pentru luna în curs.

Cererile depuse după termenul impus de lege de cinci zile lucrătoare sunt respinse, sub motivația nerespectării termenului de depunere a cererii, conform prevederilor art. 3 alin (5) sau art. 4 alin. (3) din Hotărârea nr. 368/2023 pentru stabilirea cuantumului, condiţiilor şi a mecanismului de acordare a sumelor forfetare potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 15/2022 privind acordarea de sprijin şi asistenţă umanitară de către statul român cetăţenilor străini sau apatrizilor aflaţi în situaţii deosebite, proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina.

Cererile se depun exclusiv online prin intermediul serviciilor electronice din site-ul instituției www.primarie3.ro, împreună cu documentele necesare.            Legătură rapidă – „Decontări refugiați Ucraina”: https://s9.ro/1u6a.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.