Încep dezbaterile pe amendamente la proiectele de legi ale educației/ Forța Dreptei a depus mai multe amendamente

Astăzi încep dezbaterile pe proiectele legilor Educației în comisia de învățământ din camera Deputaților, potrivit calendarului stabilit.

  • Mai mulți deputați Forța Dreptei, printre care și deputatul de București Antonel Tănase, au depus amendamente, atât pentru Proiectul Legii învăţământului preuniversitar – PL-x nr. 253/2023, cât și pentru Proiectul Legii învăţământului superior – PL-x nr. 254/2023.

Cu privire la Proiectul Legii învăţământului preuniversitar, deputații au depus, printre altele, amendamente despre condițiile retragerii acreditării/autorizării unei unități de învățământ, organizarea învăţământului particular si confesional, organizarea învățământului primar, proiecte de remediere școlară și prevenirea abandonului școlar și organizarea examenelor de evaluare națională.

De asemenea, aceștia propun modificarea alineatului (1) din articolul 11, cu privire la interzicerea discriminării. Astfel:

La art. 11, alin. (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

(1) În unitățile de învățământ preuniversitar și în toate spațiile destinate educației și formării profesionale, precum și în cadrul activităților desfășurate în mediul online de unitățile de învățământ preuniversitar, sunt interzise discriminările pe criterii de vârstă, etnie, sex, origine socială, orientare politică sau religioasă, sau alte tipuri de discriminare, inclusiv segregarea școlară prin concentrarea elevilor în anumite spații școlare, săli de clasă, clădiri, structuri, bănci sau activități și comportamente care încalcă sau favorizează încălcarea normelor de moralitate/conduită, în orice formă de manifestare, atât ca violență psihologică – bullying, cât și ca violență fizică, precum și orice alte activități sau comportamente care pot pune în pericol sănătatea sau integritatea fizică/psihică ale beneficiarilor primari și ale personalului din învățământ. Sunt interzise, de asemenea, manifestările și propaganda de natură politică și prozelitismul religios.

Potrivit sursei citate, ”introducerea discriminării pe bază de orientare sexuală este diferită de discriminarea pe bază de sex și permite interpretări abuzive atât din partea beneficiarilor procesului de educație cât și din partea furnizorilor.”

Amendamentele la acestă lege au fost depuse de următorii deputați Forța Dreptei: Bola Bogdan-Alexandru, Chira Martin-Claudiu, Dancă Ionel, Ionescu George, Miuţescu Gheorghe Adrian, Orban Ludovic, Plăiaşu Gabriel, Şovăială Constantin, Ştefan Ion, Daniel Rusu, Antonel Tănase.

În ceea ce privește Proiectul Legii învăţământului superior, deputații au depus amendamente cu privire la regimul instituțiilor de învăţământ superior de stat, finanțarea și patrimoniul acestora, formarea profesională a cadrelor didactice și durata mandatului senatului universitar și a rectorului.

Printre principalele amendamente se numără Art. 6, alin. (4) – ”(4)Instituţiile de învăţământ superior pot fi de stat, particulare sau confesionale particulare. Aceste instituţii au personalitate juridică, au caracter nonprofit şi sunt apolitice” care ar urma să fie schimbat astfel:

La art. 6, alin. (4) se modifică și va avea următorul cuprins:

4) Instituţiile de învăţământ superior pot fi de stat, particulare sau confesionale particulare. Aceste instituţii au personalitate juridică. Instituţiile de învăţământ superior de stat sunt apolitice şi au caracter nonprofit. Instituţiile de învăţământ superior particulare sau confesionale particulare pot opta între aplicarea regimului specific entităţilor nonprofit sau celor constituite pentru a genera profit din activitatea derulată, cu toate consecinţele de natură juridică, fiscală şi de orice altă natură incidente.

Potrivit sursei citate, ”instituirea unui regim specific entităţilor înfiinţate în vederea obţinerii de profit în cazul instituţiilor de învăţământ superior particulare este motivată de necesitatea unei alinieri între prevederile legale naţionale şi cele aplicabile la nivelul celorlalte state europene şi terţe. Fiind înfiinţate în baza fondurilor şi resurselor private ale fondatorilor, instituţiile de învăţământ superior particulare desfăşoară activităţi care în mod implicit atrag obţinerea unor beneficii economice în cursul activităţii obişnuite. Ca atare, se impune acordarea unei opţiuni fondatorilor privaţi de a fi supuşi regimului juridic, fiscal şi de orice altă natură care decurge din clasificarea activităţii derulate de instituţiile de învăţământ superior particulare ca activităţi generatoare de profit sau non profit.”

Amendamentele la acestă lege au fost depuse de următorii deputați Forța Dreptei: Victoria Violeta Alexandru, Bola Bogdan-Alexandru, Chira Martin-Claudiu, Dancă Ionel, Ionescu George, Miuţescu Gheorghe Adrian, Orban Ludovic, Plăiaşu Gabriel, Şovăială Constantin, Ştefan Ion, Daniel Rusu, Antonel Tănase.

Dezbaterile pe amendamentele aduse proiectelor legilor educației în comisia de învățământ din Camera Deputaților vor începe miercuri, 19 aprilie, de la ora 9 dimineața și vor ține până seara la ora 9. Astfel, în următoarele 8 zile, inclusiv sâmbătă, deputații vor veni la dezbateri în comisie, până joia viitoare pe 27 aprilie, unde vor discuta și vota amendamente timp de 12 ore, zilnic, notează EduPedu.ro.

URMĂREȘTE-NE PE

Articole similare

Noutati