Jandarmeria Capitalei anunță măsuri de ordine și siguranță la adunarea organizată de Asociaţia Comunităţii Palestiniene din România

Sâmbătă, în Piaţa Universităţii, în intervalul orar 15:30-18:30, Jandarmeria Capitalei, alături de celelalte instituţii cu atribuţii în domeniu, va lua măsuri pentru asigurarea unui climat de siguranţă la nivelul Capitalei, respectiv pentru asigurarea ordinii publice şi protecţia participanţilor la adunarea publică organizată de Asociaţia Comunităţii Palestiniene din România, în semn de solidaritate cu poporul palestinian.

Conform prevederilor Legii nr. 60 din 1991 (republicată) privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, adunările publice trebuie să se desfăşoare în mod paşnic şi civilizat, cu protecţia participanţilor şi a mediului ambiant, fără să stânjenească folosirea normală a drumurilor publice, a transportului în comun, cu excepţia celor autorizate, funcţionarea instituţiilor publice sau private, a celor de învăţământ, cultură şi sănătate, a unităţilor economice ori să degenereze în acţiuni turbulente de natură a pune în primejdie ordinea şi liniştea publică, siguranţa persoanelor, integritatea corporală, viaţa sau bunurile acestora ori ale domeniului public, şi nu pot fi continuate după ora 23:00, caz în care intră sub incidenţa dispoziţiilor Legii nr. 61/1991 (republicată) pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, cu modificările şi completările ulterioare.

Jandarmeria Capitalei recomandă persoanelor care vor participa la această manifestaţie, dar şi celorlalţi cetăţeni, să manifeste înţelegere faţă de măsurile luate, să adopte un comportament civilizat, să respecte indicaţiile jandarmilor, să evite conflictele de orice natură şi să anunţe cea mai apropiată patrulă de jandarmi, dacă observă persoane care au un comportament antisocial. Potrivit prevederilor Legii nr. 60 din 1991 (republicată) privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, organizatorii adunărilor publice au obligaţiile legale de a respecta condiţiile de acces ale participanţilor la adunările publice, locul, traseul de deplasare şi intervalul orar de desfăşurare a acestora.

Totodată, în conformitate cu prevederile legii anterior menţionate, participanţii la adunările publice trebuie să respecte recomandările făcute de organizator, împuterniciţii acestuia sau organele de ordine, să se abţină de la acţiuni de natură a împiedica desfăşurarea normală a adunărilor publice şi să nu incite la asemenea acţiuni prin viu grai sau alte mijloace audiovizuale.

În conformitate cu prevederile legale în vigoare, este interzisă şi constituie infracţiune participarea la adunările publice a persoanelor care au asupra lor arme de orice fel, materiale explozive sau incendiare, substanţe iritant-lacrimogene sau cu efect paralizant, dispozitive pentru şocuri electrice ori alte obiecte ce pot fi folosite pentru acţiuni violente sau de tulburare a desfăşurării normale a acestora.

Ca măsură preventivă, pentru descurajarea şi probarea eventualelor fapte antisociale care pot periclita caracterul paşnic al adunărilor publice, jandarmii vor efectua fotografii şi filmări operative pe tot parcursul desfăşurării evenimentelor, cu mijloacele tehnice din dotarea unităţii, conform cadrului legal în vigoare.

URMĂREȘTE-NE PE

Articole similare

Noutati