La nivelul Poliţiei de Frontieră se desfăşoară o nouă sesiune de admitere. Care sunt cele două probe de concurs

În perioada 20 aprilie-30 iunie a.c., la nivelul Poliţiei de Frontieră se desfăşoară o nouă sesiune de admitere pentru ocuparea celor 240 de locuri scoase la concurs în cadrul Şcolii de Pregătire a Agenţilor Poliţiei de Frontieră „Avram Iancu” Oradea.

  • Din numărul total aprobat pentru această sesiune, două locuri sunt destinate pentru cetăţenii români de etnie rromă şi două pentru alte naţionalităţi, arată sursa citată.

Cele două probe de concurs pentru admiterea în unităţile de învăţământ sunt proba de evaluare a performanţei fizice şi proba de evaluare a cunoştinţelor, fiecare având caracter eliminatoriu, care se vor desfăşura conform graficului următor:

  • Traseul practic-aplicativ, în perioada 19-24 mai 2023, la Academia de Poliție “Alexandru Ioan Cuza”, cât şi la centrele zonale de selecţie;
  • Verificarea cunoştinţelor, în data de 27 mai 2023, la sediul Ș.P.A.P.F. „Avram Iancu” Oradea (Oradea, Calea Aradului, nr. 2);

Rezultatele finale ale admiterii în această sesiune vor fi afişate la sediul instituţiei de învăţământ şi vor fi publicate pe site-ul oficial al acesteia (www.avramiancu.ro ) până la data de 30 iunie 2023.

Prima probă a concursului va debuta în data de 19 mai 2023 şi se va încheia în data de 24 mai 2023, constând în parcurgerea traseului practic-aplicativ şi se va susţine atât la Academia de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza”, cât şi la centrele zonale de selecţie potrivit arondării prevăzute în anunţul de concurs (https://www.politiadefrontiera.ro/ro/main/i-igpf-recruteaza-candidati-pentru-sesiunea-de-admitere-aprilieiunie-2023-la-scoala-de-pregatire-a-agentilor-politie-de-frontiera-avram-iancu-oradea-33130.html).

A doua etapă a admiterii, proba scrisă de verificare a cunoştinţelor, se va desfăşura în data de 27 mai 2023 şi va consta în rezolvarea unui test grilă, care va cuprinde subiecte din disciplinele Limba română, limba străină, legislaţia specifică Ministerului Afacerilor Interne, precum şi a instituţiilor politice ale statului, dar şi din educaţie civică şi cetăţenească, exerciţii de evaluare a capacităţii de analiză şi sinteză, și de deprindere a raţionamentului logic.

Lista provizorie cu rezultatele obținute de candidați la probele de concurs este adusă la cunoștința candidaților prin postarea pe site-ul oficial al unității de învățământ (www.avramiancu.ro), la data de 28 mai 2023, până la ora 10.00.

Contestaţiile la proba de verificare a cunoștințelor se transmit online la adresa de e-mail a unității de învățământ (admitere.spapf@igpf.ro ) în termen de 24 de ore de la postarea listei provizorii cu rezultatele obținute de candidați la probele de concurs și se soluționează la sediul acesteia, în termen de 48 de ore de la expirarea termenului de depunere. Detaliile de natură organizatorică vor fi postate în timp util.

Candidaţii pot contesta numai rezultatul obţinut la propria lucrare sau locul ocupat pe lista celor declaraţi neadmis, contrar rezultatelor obţinute în urma susţinerii probelor de concurs.

Premergător celor două probe de concurs candidaţii vor susţine o evaluare psihologică, activitate ce se va realiza de către specialiștii din cadrul Centrului de
Psihosociologie al Ministerului Afacerilor Interne, până la data de 15 mai 2023.

Recomandăm verificarea permanentă şi atentă a paginilor de internet ale Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră (www.politiadefrontiera.ro), secţiunea Despre Noi/ Instituţii de învăţământ cât şi a Şcolii de Pregătire a Agenţilor de Poliţie de Frontieră „Avram Iancu” – Oradea (www.avramiancu.ro).

La finalul şcolarizării în cadrul instituţiei de învăţământ, absolvenţilor li se va acorda gradul profesional de agent de poliţie şi li se va asigura loc de muncă în cadrul Ministerului Afacerilor Interne – Poliţia de Frontieră Română, repartizarea absolvenţilor făcându-se în ordinea strict descrescătoare a mediilor de absolvire şi în raport de nevoile instituţiei.

URMĂREȘTE-NE PE

Articole similare

Noutati