„Legea mirosurilor”, lansată în consultare publică de Ministerul Mediului

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor lansează în consultare publică proiectul de hotărâre a Guvernului privind aprobarea metodologiei pentru stabilirea nivelului de disconfort olfactiv și a conținutului planului de gestionare a disconfortului olfactiv pentru activitățile care pot crea disconfort olfactiv.

În data de 10 iulie a fost probată de către Parlament Legea nr. 123/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 613 din 13 iulie 2020.

Cunoscută ca și ,,Legea mirosurilor’’ aceasta are ca scop întărirea coordonării în cadrul procedurilor de reglementare dintre autoritatea publică pentru sănătate și autoritatea publică pentru protecția mediului. În acest sens, se vor putea impune condițiile de funcționare pentru respectarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației pentru proiectele sau activitățile care pot crea disconfort olfactiv în zonele rezidențiale. Totodată, sunt specificate în mod clar, standardele în vigoare conform cărora se evaluează prezența și concentrația mirosurilor în aerul înconjurător.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 123/2020 autoritatea publică centrală cu responsabilități în domeniul protecției mediului și autoritatea publică centrală cu responsabilități în domeniul sănătății trebuie să elaboreze, în termen de maximum 180 de zile de la data intrării în vigoare a legii următoarele:

– metodologia pentru stabilirea nivelului de disconfort olfactiv;

– planul de gestionare a disconfortului olfactiv pentru toate activitățile care pot crea disconfort olfactiv;

Metodologia este destinată pentru evaluarea și gestionarea la nivel național a mirosurilor care provoacă efecte neplăcute și inacceptabile, respectiv în evaluarea riscului asupra stării de sănătate în funcție de agentul cauzal și determinarea măsurilor aplicabile în vederea diminuării disconfortului olfactiv. Metodologia se adresează atât operatoriilor economici/titularii activităților care pot genera disconfort olfactiv, cât și autorităților administrației publice centrale și locale și publicului.

Planul de gestionare a disconfortului olfactiv se elaborează și se pune în aplicare de către operatorii economici/titularii activităților care pot genera disconfort olfactiv. De asemenea, autoritățile administrației publice locale trebuie să prevadă la elaborarea planurilor de urbanism și amenajarea teritoriului măsuri de prevenire și reducere a disconfortului olfactiv.

În acest sens, proiectul de act normativ supune spre aprobare metodologia pentru stabilirea nivelului de disconfort olfactiv și conținutul planului de gestionare a disconfortului olfactiv pentru toate activitățile care pot crea disconfort olfactiv.

Mai multe informații cu privire la proiectul de hotărâre a Guvernului se găsesc la următorul link:

http://www.mmediu.ro/articol/mmap-supune-dezbaterii-publice-proiectul-de-hg-privindaprobarea-metodologiei-pentru-stabilirea-nivelului-de-disconfort-olfactiv-si-a-continutuluiplanului-de-gestionare-a-disconfortului-olfactiv-pentru-activitatile-care-pot-crea-disconfortolfactiv/3901

URMĂREȘTE-NE PE

Articole similare

Noutati