Locurile publice din Sectorul 2 unde poți face grătar de 1 Mai

Conform Legii 54/2012 privind desfășurarea activităților de picnic, prin activitate de picnic se înțelege „orice activitate de recreere de afluență publică, desfășurată în zone de afluență publică consacrate pe domeniul public ori privat al statului și/sau al unităților administrativ-teritoriale de una ori mai multe persoane și care presupune consumul de băuturi și/sau alimente, precum și, după caz, aprinderea ori nu a focului”.

În Sectorul 2 au fost amenajate următoarele locuri speciale pentru grătare, unde se poate aprinde focul fără probleme:

– Parcul Plumbuita 1, la intersecția Str. Doamna Ghica cu Șos. Colentina;

– Parcul Fabrica de Gheață, în zona Str. Fabrica de Gheață;

– Parcul Sfântul Pantelimon, în zona Str. Ciocârliei;

– Parcul Lunca Florilor, în zona Str. Vasile Stolnicu;

– Parcul Morarilor, la intersecția Șos. Pantelimon cu Str. Bodești;

– Parcul Dobroești, în zona Str. Azotului;

Persoanele fizice care desfășoară activitatea de picnic au următoarele obligații:

– să nu distrugă, modifice ori să degradeze panourile informative, marcajele, indicatoarele, construcțiile, împrejmuirile sau orice alte amenajări aflate în perimetrul zonelor amenajate;

– să arunce deșeurile doar în locurile special amenajate;

– să depună selectiv deșeurile de ambalaje în containerele inscripționate corespunzător categoriei de deșeuri, în conformitate cu regulile privind colectarea selectivă;

– să aprindă focul doar în locurile special amenajate și să îl supravegheze în permanență;

– să respecte orarul de desfășurare a activității de picnic corespunzător zonei respective;

– să lase locul în care au desfășurat activitatea de picnic curat și nealterat;

– să parcheze autovehiculele doar în zonele special amenajate în acest scop;

– să folosească pentru satisfacerea necesităților fiziologice doar locurile special amenajate;

– să nu folosească produse de igienă personală la o distanță mai mică de 30 m față de cursurile de apă;

– să nu spele obiectele care au deservit activității de picnic în apele din vecinătatea zonei special amenajate pentru activitățile de picnic sau a zonei indicate pentru activitățile de picnic. Împrăștierea pe sol a apei uzate rezultate în urma activității de picnic sau vărsarea acesteia în apele din vecinătatea zonei special amenajate pentru activitățile de picnic ori a zonei indicate pentru activitățile de picnic sunt interzise;

– să păstreze liniștea și să nu deranjeze comunitățile locale, viața sălbatică sau alți vizitatori;

– să nu arunce țigări, chibrituri sau orice alte obiecte aprinse în alte locuri decât în cele special amenajate;

– să respecte ordinea publică și bunele moravuri, conform prevederilor legislației în vigoare;

– să nu desfășoare activități de picnic în afara zonelor special amenajate pentru activitățile de picnic și/sau a zonelor indicate pentru activitățile de picnic.

Nerespectarea prevederilor mai sus menționate se sancționează cu amendă contravențională cuprinsă între 100 lei și 5.000 de lei, în funcție de gravitatea faptei

URMĂREȘTE-NE PE

Articole similare

Noutati