MApN a aprobat planul de şcolarizare privind admiterea în instituţiile de învăţământ superior militar

Ministerul Apărării Naţionale, prin Direcţia Generală Management Resurse Umane (DGMRU), a aprobat Planul de şcolarizare privind admiterea în instituţiile de învăţământ superior militar la programele de studii universitare de licenţă în anul universitar 2020-2021, pe locurile Ministerului Apărării Naţionale.

Admiterea în învăţământul militar, spre deosebire de învăţământul civil, este un proces secvenţial care începe cu mult înaintea desfăşurării testului de evaluare a cunoştinţelor şi înseamnă parcurgerea mai multor etape – înscrierea candidaţilor, recrutarea, evaluarea psihologică, evaluarea capacităţii motrice şi examinarea medicală a candidaţilor. În acest an, din cauza măsurilor cu caracter de urgenţă luate în domeniul educaţiei militare generată de pandemia COVID-19, metodologia de admitere în instituţiile militare de învăţământ a fost modificată şi adaptată în ceea ce priveşte recrutarea şi selecţia candidaţilor ce optează pentru cariera militară (https://dmru.mapn.ro/pages/view/147).

La fel ca în aproape toate instituţiile civile de învăţământ superior, admiterea în instituţiile de învăţământ superior militar se face pe baza mediei de la bacalaureat, cu excepţia Institutului Medico-Militar, care nu face obiectul admiterii prin repartiţie şi ale cărui locuri se vor ocupa conform regulamentelor acestor instituţii (https://institutul-medico-militar.mapn.ro/pages/view/128).

URMĂREȘTE-NE PE

Articole similare

Noutati