Maşinile abandonate, ridicate de pe raza Sectorului 3

Primăria Sectorului 3, prin Direcţia Generală de Poliţie Locală a ridicat, de la începutul anului până în prezent, 33 de autovehicule abandonate pe domeniul public.

Precizăm că astfel de acţiuni se desfăşoară constant, în anul 2023 fiind ridicate de pe domeniul public 180 de maşini abandonate.

  • Reamintim locuitorilor sectorului 3 că, în conformitate cu Legea 421/2002, art. 2, pct. a, vehicul fără stăpân este „vehiculul de orice categorie, fără plăcuţă de înmatriculare sau alte marcaje oficiale ori înmatriculate în străinătate, staţionat pe domeniul public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ teritoriale, al cărui proprietar sau deţinător legal este necunoscut”.

Precizăm că, potrivit Legii 421/2002, procedura aplicabilă în astfel de cazuri este următoarea:

I. Pentru vehiculele fără numere de înmatriculare (fără stăpân):
a) se identifică amplasamentul (zona, adresa poştală, repere) unde se află vehiculul;
b) se aplică pe caroseria vehiculului o somaţie cu termen de 10 zile, prin care proprietarul/deţinătorul legal este somat să ridice vehiculul de pe domeniul public;
c) se execută planşe foto la faţa locului (de detaliu şi de ansamblu, prin care să se evidenţieze atât zona, cât şi deficienţele constatate la autoturismul în cauză, dar şi somaţia aplicată pe maşină);
d) se întocmeşte procesul-verbal de constatare;
e) la expirarea termenului din somaţia aplicată pe maşină, în situaţia în care proprietarul/deţinătorul legal nu a dat curs somaţiei, se înaintează referat către Cabinet Primar pentru emiterea Dispoziţiei de declarare a vehiculului fără stăpân;
f) după emiterea dispoziţiei, se procedează la ridicarea vehiculului de pe domeniul public, de către operatorul autorizat însoţit de un echipaj al DGPL Sector 3.

II. Pentru vehiculele abandonate (cu numere de înmatriculare):
a) se identifică amplasamentul (zona, adresa poştală, repere) unde se află vehiculul;
b) se aplică pe caroseria vehiculului o somaţie cu termen de 10 zile, prin care proprietarul/deţinătorul legal este somat să ridice vehiculul de pe domeniul public;
c) se execută planşe foto la faţa locului (de detaliu şi de ansamblu, prin care să se evidenţieze atât zona, cât şi deficienţele constatate la autoturismul în cauză, dar şi somaţia aplicată pe maşină);
d) se întocmeşte procesul-verbal de constatare, totodată fiind realizată fişa de identificare a proprietarului, prin solicitarea datelor de identificare la Dispeceratul DGPLS3;
e) la expirarea termenului din somaţia aplicată pe maşină (10 zile), în situaţia în care proprietarul/deţinătorul legal nu a dat curs somaţiei, se întocmeşte referatul cu propunerea emiterii somaţiei de către Cabinet Primar, cu termen de 5 zile de la data primirii, care este transmisă cu aviz de primire prin poştă sau afişată la adresa de domiciliu a proprietarului/deţinătorului legal;
f) la expirarea termenului de 5 zile, se întocmeşte referat cu propunerea de emitere a Dispoziţiei de Primar, prin care vehiculul este declarat abandonat şi ridicat de pe domeniul public.

Menţionăm că restituirea vehiculelor se face pe bază de proces-verbal, aprobat de primarul Sectorului 3, doar dacă proprietarul:
– face dovada calităţii de proprietar/deţinător legal;
– achită toate taxele şi impozitele prevăzute de lege;
– achită sumele corespunzătoare cheltuielilor efectuate pentru ridicarea/transportul/depozitarea şi paza vehiculului;
– plata la zi a tarifului de parcare, în cazul vehiculelor ridicate din parcări.

În cazul în care nu se solicită restituirea vehiculelor, acestea vor fi valorificate în condiţiile legii de către Direcţia Generală de Impozite şi Taxe Locale Sector 3.

URMĂREȘTE-NE PE

Articole similare

Noutati