Ministerul Antreprenoriatului anunță că va finanța incubatoare de afaceri pentru studenți

Ministerul Antreprenoriatului și Turismului (MAT) anunță că va crea o nouă linie de finanțare dedicate studenților antreprenori, însă nu precizează deocamdată suma care va fi alocată acestei inițiative, conform economedia.ro.

Conform ministerului, din punct de vedere tehnic, proiectul de program își propune să faciliteze, astfel, înfiinţarea de noi incubatoare de afaceri sau dezvoltarea celor existente de către universități acreditate din România, precum și crearea unei reţele de incubatoare de afaceri în țara noastră de către mediul universitar, care va permite în principal:

a) crearea unui mediu de afaceri favorabil dezvoltării şi creşterii IMM-urilor înființate de studenți în an terminal și/sau masteranzi/doctoranzi, absolvenți în ultimii 3 ani;

b) promovarea culturii antreprenoriale şi îmbunătăţirea performanţelor manageriale ale studenților în an terminal / masteranzi/doctoranzi și absolvenților în ultimii 3 ani;

c) consolidarea unui sector privat dinamic, capabil să facă faţă forţelor concurenţiale şi competiţiei internaţionale;

d) creşterea numărului de activităţi economice competitive, întărirea climatului investiţional, precum şi reducerea ratei şomajului în rândul absolvenților de studii superioare;

f) dezvoltarea mediului economic local, regional, naţional şi internaţional, prin utilizarea mai eficientă a potenţialului economic şi uman existent în zonă;

g) înfiinţarea şi dezvoltarea de IMM-uri inovative, capabile să utilizeze în mod eficient resursele existente şi care, la finalul perioadei de incubare, se vor afla într-o situaţie stabilă din punct de vedere financiar;

h) crearea unei relaţii eficiente între mediul universitar şi cel antreprenorial;

i) dezvoltarea unei infrastructuri de afaceri capabile să facă faţă presiunilor concurenţiale;

j) favorizarea accesului IMM-urilor incubate la informaţii, servicii de consultanţă profesională, surse de finanţare, precum şi la cursuri de management și antreprenoriat;

k) promovarea unei cooperări strânse între principalii parteneri la nivel naţional, regional şi local pentru realizarea unei dezvoltări economice susţinute.

Conform ministerului, inițiativa a fost susținută și de societățile antreprenoriale studențești, ai căror reprezentanți au participat la consultările organizate miercuri, 12 aprilie, la sediul ministerului, în prezența secretarului de stat Cătălin Canciu și a echipei de conducere a Direcției Generale de Antreprenoriat și Programe de Finanțare (DGAPF), respectiv doamna Camelia Taină și domnul Adrian Panait.

Instituția firmă că s-a stabilit elaborarea unei forme inițiale de procedură de implementare a viitoarei măsuri de sprijin, iar documentul urmează să fie publicat, spre consultare publică, până la jumătatea lunii aprilie, atât pe site-ul oficial MAT, cât și pe cele ale universităților interesate de colaborare în cadrul programului.

URMĂREȘTE-NE PE

Articole similare

Noutati