Ministerul Finanțelor nu se lasă: „Instituţiile şi autorităţile publice locale nu vor mai putea finanţa festivaluri, concerte, competiţii locale, festivităţi sau sărbători tematice

Instituţiile şi autorităţile publice locale nu vor mai putea finanţa, în acest an, din fonduri publice, organizarea de evenimente comunitare cum ar fi festivaluri, concerte, competiţii locale, festivităţi sau sărbători tematice, potrivit unui proiect de Ordonanţă de Urgenţă publicat de Ministerul Finanţelor.

„În anul 2023, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, instituţiile şi autorităţile publice locale, indiferent de modul de finanţare şi subordonare, nu pot finanţa din fonduri publice, cu excepţia celor provenite din donaţii şi sponsorizări, organizarea de evenimente comunitare cum ar fi festivaluri, concerte, competiţii locale, festivităţi, sărbători tematice, dar fără a se limita la acestea. Conducătorii autorităţilor şi instituţiilor publice, indiferent de modul de finanţare şi subordonare, au obligaţia de a dispune măsurile necesare astfel încât plăţile lunare efectuate în perioada noiembrie-decembrie la cheltuielile de investiţii să fie cel mult la nivelul mediei plăţilor efectuate în perioada ianuarie-septembrie, în limita bugetului aprobat”, se arată în nota de fundamentare care însoţeşte proiectul.

Totodată, până la finalul anului acesta, instituţiile publice nu vor mai putea angaja cheltuieli pentru mobilier de birou, reparaţii curente, consultanţă şi expertiză sau pregătire profesională.

„Conducătorii autorităţilor şi instituţiilor publice, au obligaţia de a dispune măsurile necesare astfel încât plăţile lunare efectuate în perioada noiembrie-decembrie la titlul „Bunuri şi servicii”, să fie de cel mult media plăţilor efectuate în perioada ianuarie-septembrie, în limita bugetului aprobat la această natură de cheltuieli”, se precizează în document.

Prevederile nu se vor aplica pentru cheltuielile cu medicamentele şi materialele sanitare, cu serviciile medicale, pentru cheltuielile cu acţiuni şi programe de sănătate, precum şi în cazul cheltuielilor aferente unităţilor de învăţământ preuniversitar şi universitar.

Potrivit sursei citate, în situaţii excepţionale şi temeinic justificate Guvernul României, poate aproba pe bază de memorandum depăşirea limitelor de plăţi la titlul de cheltuieli bugetare „Bunuri şi servicii”, iniţiat de ordonatorii principali de credite, iar în cazul unităţilor/subdiviziunilor administrativ- teritoriale, iniţiat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, la solicitarea justificată a acestora.

Sursa: AGERPRES

URMĂREȘTE-NE PE

Articole similare

Noutati