Peste 5.000 de activităţi ale Poliţiei pentru siguranţa în şcoli, în perioada 1 ianuarie – 31 martie

Poliţiştii au desfăşurat 5.090 de activităţi cu caracter informativ-preventiv adresate elevilor, în cadrul orelor de curs, în perioada 1 ianuarie – 31 martie, în cadrul Planului Naţional Comun de Acţiune pentru creşterea gradului de siguranţă a elevilor şi a personalului didactic şi prevenirea delincvenţei juvenile în incinta şi în zona adiacentă unităţilor de învăţământ preuniversitar.

Potrivit unui comunicat al Ministerului Afacerilor Interne (MAI), structurile pentru siguranţa şcolară au organizat şi desfăşurat activităţi în 5.015 unităţi de învăţământ.

„Au fost abordate tematici de natură juridică, dintre care 1.896 privind prevenirea infracţiunilor comise cu violenţă, 1.682 despre bullying şi cyberbullying, 963 privind prevenirea delincvenţei juvenile, 799 privind prevenirea consumului de droguri”, se arată în comunicat.

Poliţiştii au participat, în aceeaşi perioadă, la 5.978 de activităţi cu caracter educativ-preventiv destinate altor categorii de beneficiari, dintre care 3.596 de grupuri de lucru tematice cu reprezentanţii instituţiilor de învăţământ.

„De activităţile de prevenire desfăşurate la nivel naţional au beneficiat aproape 180.000 de elevi (aproximativ 58.000 aparţinând ciclului primar, peste 83.000 celui gimnazial şi aproape 40.000 ciclului liceal), dintre care aproximativ 100.000 de elevi din mediul urban”, precizează sursa citată.

În primele trei luni ale anului au fost identificate 348 de cazuri de bullying, dintre care 337 au fost raportate de către Inspectoratele şcolare Judeţene, iar 11 au fost identificate prin intermediul activităţilor specifice.

Săptămâna trecută, Ministerul Educaţiei a organizat o întâlnire de lucru la care au participat reprezentanţii principalelor instituţii implicate în combaterea violenţei şi a consumului de droguri în unităţile de învăţământ, de la nivel central şi judeţean, reprezentanţi ai elevilor şi ai părinţilor.

În urma discuţiilor s-a stabilit ca măsurile adoptate la nivel naţional să fie implementate în fiecare judeţ prin Inspectoratele şcolare judeţene, Direcţiile Generale pentru Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC), Birourile de Siguranţă Şcolară şi Centrele de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog.

De asemenea, un rol important îl vor avea reprezentanţii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului din cadrul Ministerului Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse, în special în privinţa managementului cazurilor de violenţă în rândul elevilor, inclusiv cu privire la identificarea celor mai bune soluţii pentru sprijinirea copiilor implicaţi.

Priorităţile Ministerului Afacerilor Interne sunt axate pe următoarele paliere principale: prevenirea violenţei, a faptelor antisociale şi prevenirea consumului de substanţe interzise, în rândul elevilor, respectiv siguranţa la incendii.

Structurile MAI asigură măsuri specifice de ordine publică şi de prevenire şi combatere a infracţionalităţii în proximitatea şcolilor.

„Administratorii unităţilor de învăţământ au obligaţia legală să ia măsuri pentru asigurarea cu pază, iar structurile MAI acordă sprijin de specialitate în implementarea acestor măsuri preventive, în funcţie de analiza de risc, cu privire la fiecare şcoală”, transmite MAI.

URMĂREȘTE-NE PE

Articole similare

Noutati