Primăria Sectorului 1 a implementat și certificat cu fonduri europene Sistemul de Management al Calității

Primăria Sectorului 1 anunță că a finalizat derularea unui proiect cu finanțare europeană prin care a implementat și certificat un sistem unitar de management al calității și performanței pentru domeniul de activitate „Servicii de administrație publică locală”, conform standardului ISO 9001:2015 – Sisteme de Management al Calității.

Este vorba despre Proiectul „Implementarea instrumentelor de management al calității și performanței pentru standardizarea proceselor și serviciilor orientate către cetățeni la nivelul Sectorului 1 al Municipiului București”, cod MySMIS 154777, cod SIPOCA 1256, prin care au fost realizate toate demersurile necesare pentru implementarea standardului ISO 9001:2015 la nivelul aparatului de specialitate al primarului Sectorului 1.

În concret, prin acest proiect:

 a fost implementat, la nivelul aparatului de specialitate al primarului, Modelul CAF 2020. A fost selectat un grup de 13 evaluatori care au participat la două sesiuni de instruire pentru a înțelege modul de aplicare a acestui instrument de autoevaluare și care au realizat procesul de autoevaluare. Rezultatele au fost centralizate într-un Raport de autoevaluare și într-un Plan de acțiuni de îmbunătățire CAF;

 a fost făcut un audit de diagnosticare a sistemului de management al calității conform ISO 9001:2015: a fost evaluat sistemul de management al calității în vederea îndeplinirii cerințelor de certificare, au fost analizate procesele, procedurile, instrucțiunile și au fost identificate structurile din cadrul aparatului de specialitate al primarului și procesele/activitățile și conexiunile acestora în vederea proiectării, documentării și implementării Sistemului de Management al Calității;

 au fost elaborate mai multe proceduri de sistem și proceduri operaționale pentru implementarea sistemului de management al calității conform standardului ISO 9001:2015;

 a fost elaborat Manualul Calității, Instrucțiuni de lucru, au fost întocmite Harta proceselor, Lista proceselor, Contextul organizației, Lista părților interesate și Lista responsabilităților în domeniul sistemului de management al calității pentru funcții și niveluri relevante;

 au fost organizate mai multe sesiuni de conștientizare a importanței implementării ISO 9001:2015 cu reprezentanți ai aparatului de specialitate al primarului.

Prin implementarea acestui proiect, au fost simplificate procesele interne și modalitatea de monitorizare și evaluare a acestora și, de asemenea, a fost simplificat și facilitat accesul cetățenilor și a reprezentanților mediilor economic și social la serviciile furnizate de administrația locală a Sectorului 1.

Obținerea certificării ISO 9001:2015 atestă faptul că, la nivelul Primăriei Sectorului 1, sistemul de management al calității este conform standardelor internaționale și este orientat atât spre satisfacerea necesităților, așteptărilor și cerințelor cetățenilor, cât și spre angajați și către colaboratorii instituționali. Cu alte cuvinte, este atestat faptul că, în cadrul Primăriei Sectorului 1, există procese și proceduri corecte, un sistem eficient de gestionare a documentelor și un nivel ridicat al calității serviciilor pe care le oferă.

Informații de background

Sectorul 1 al Municipiului București, în calitate de beneficiar, și Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Capacitate Administrativă, au semnat, în data de 18.04.2022, Contractul de finanțare nr. 683 pentru implementarea Proiectului „Implementarea instrumentelor de management al calității și performanței pentru standardizarea proceselor și serviciilor orientate către cetățeni la nivelul Sectorului 1 al Municipiului București”, cod MySMIS 154777, cod SIPOCA 1256.

Valoarea totală a proiectului a fost de 344.882,50 lei din care:
• 337.984,85 lei  – valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European;
• 6.897,65 lei – contribuția proprie a beneficiarului.

Perioada de implementare a proiectului a fost de 15 luni: 18 aprilie 2022 – 18 iulie 2023.

Proiectul a fost cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020, Cod Apel: POCA/973/2/1/Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP.

URMĂREȘTE-NE PE

Articole similare

Noutati