Primăria Sectorului 2 investeşte 4 milioane de lei într-un proiect de educaţie remedială şi de prevenire a abandonului şcolar

Primăria Sectorului 2 investeşte 4 milioane de lei într-un proiect amplu de educaţie remedială şi de prevenire a abandonului şcolar pentru 550 de copii defavorizaţi din Sectorul 2

Primăria Sectorului 2 a demarat procedura de achiziţie publică pentru contractarea de servicii educaţionale remediale, menite să reducă lacunele de învăţare, pentru un număr total de 550 de copii defavorizaţi, proveniţi din zonele marginalizate Baicului şi Tei-Toboc. Valoarea totală a proiectului ajunge la 4.004.410,08 lei (fără TVA).

Scopul proiectului în cadrul căruia se face achiziţia este prevenirea abandonului şcolar, în special din rândul copiilor care provin din familii cu o situaţie socio-economică precară. Totodată, prin acest proiect ne dorim să prevenim şi să combatem sărăcia, precum şi riscul de excluziune socială multi-generaţională.

Achiziţia de servicii educaţionale este împărţită în două loturi:

* Pentru Lotul 1, aferent zonei urbane marginalizate Baicului, alocăm 2.137.976,47 lei (fără TVA). Suma este destinată achiziţiei de servicii educaţionale pentru un număr de aproximativ 330 de copii.

* Pentru Lotul 2, aferent zonei urbane marginalizate Tei – Toboc, alocăm 1.866.433,61 lei (fără TVA), bani care vor fi investiţi în educarea, formarea şi sprijinirea a 220 de copii.

Prin acest proiect, copiii defavorizaţi din Sectorul 2 ar urma să beneficieze de sprijin educaţional, emoţional şi de sprijin pentru incluziune socială, prin:

– Educaţie remedială pentru reducerea decalajelor/lacunelor educaţionale ale copiilor şi îmbunătăţirea cunoştinţelor şi abilităţilor acestora;

– Sprijin educaţional pentru pregătirea copiilor de vârstă preşcolară pentru grădiniţă/clasa pregătitoare;

– Activităţi extraşcolare (de la organizarea şi participarea la ateliere de vară, tabere, excursii, cluburi, activităţi creative, activităţi de învăţare prin explorare, până la activităţi de socializare şi de dezvoltare a deprinderilor de viaţă);

– Asistenţă logopedică pentru copii;

– Consiliere psihologică pentru copii şi părinţi (individuală şi de grup);

– Educaţia părinţilor – sesiuni informative în care părinţii vor învăţa despre creşterea şi îngrijirea copiilor, dar şi despre cum să gestioneze şi să depăşească anumite situaţii dificile în familie

Furnizorii de servicii educaţionale (ONG-uri, operatori economici, culte religioase etc.) interesaţi să participe la această achiziţie publică pot depune oferte la adresa de e-mail infopublice@ps2.ro până pe 30 ianuarie 2023, ora 16:00. Durata derulării contractului este până la 31 decembrie 2024, din momentul încheierii acordului între părţile implicate.

Vă reamintim că anul trecut, în 2022, Primăria Sectorului 2 a mai derulat un proiect pilot în zona Baicului, în parteneriat cu Organizaţia Salvaţi Copiii. Datorită acestui proiect 165 de copii, din care 97 de şcolari şi 68 preşcolari, au beneficiat de servicii integrate de educaţie remedială, sprijin individualizat în pregătirea temelor, ajutor pentru aprofundarea cunoştinţelor, asistenţă logopedică, consiliere psihologică, activităţi extraşcolare, dar şi de alte servicii.

Proiectul pilot a avut impact pozitiv asupra evoluţiei copiilor. De exemplu, aceştia au reuşit să îşi îmbunătăţească abilităţile de scris şi de citit, şi-au îmbogăţit vocabularul, iar acum reuşesc să se exprime mai uşor şi fac mai puţine greşeli gramaticale.

URMĂREȘTE-NE PE

Articole similare

Noutati