Primăria Sectorului 3 acordă vouchere pentru sport copiilor care paractică un sport de performanță. Înscrierile, până pe 31 martie

Înscrierile în proiectul „Oferim constanţă pentru sport de performanţă” continuă până pe 31 martie, inclusiv, anunță Primăria Sectorului 3.

  • Prin acest proiect se acordă vouchere în valoare de 250 de lei/lună elevilor din învăţământul preuniversitar cu domiciliul în Sectorul 3, pentru trimestrul al doilea al anului în curs.

Concret, sprijinul financiar va fi acordat sub formă de tichete valorice, pe suport hârtie/electronic, denumite vouchere pentru sport. Beneficiari sunt elevii din învăţământul preuniversitar care au domiciliul în Sectorul 3. În baza vouchere-lor primite, aceştia vor participa la activităţi de profil desfăşurate de structuri sportive eligibile.

Cum se face înscrierea

Elevii majori sau părinţii/reprezentanţii legali ai elevilor minori vor depune pe adresa de e-mail sport@primarie3.ro următoarele documente:

– cerere pentru acordarea voucherului pentru sport formulată de elevul major sau de părinţii/reprezentantul legal, în cazul elevului minor;

– adeverinţă din care să rezulte că elevul este înscris/legitimat la una dintre structurile sportive eligibile;

– documente care să ateste calitatea de părinte, respectiv certificatul de naştere al elevului, în cazul părinţilor naturali sau hotărâre judecătorească de încuviinţare a adopţiei, în cazul elevului adoptat;

– declaraţie pe propria răspundere a elevului major sau părinţilor/reprezentantului legal al elevului minor, după caz;

– adeverinţă emisă de unitatea de învăţământ care atestă că elevul este înscris în sistemul de învăţământ preuniversitar;

– copie de pe actul de identitate al părintelui în cazul elevului minor/copie de pe actul de identitate în cazul elevului major.

Formularele de participare pot fi descărcate de pe site-ul www.primarie3.ro, secţiunea Informaţii utile – Vouchere sport, link acces: https://www.primarie3.ro/index.php/primaria/vouchere-sport

Regulament aplicat

La Regulamentul privind implementarea proiectului s-au adus o serie de modificări şi completări, aprobate în ultima şedinţă de Consiliu Local. Cei interesaţi vor regăsi aici informaţii utile cu privire la condiţiile de participare la proiect, circuitul voucherelor pentru sport, condiţiile de utilizare a acestora.

Proiectul „Oferim constanţă pentru sport de performanţă” vine în sprijinul părinţilor prin finanţarea cursurilor unui sport de performanţă pentru copiii lor şi este menit să încurajeze practicarea mişcării în rândul elevilor.

URMĂREȘTE-NE PE

Articole similare

Noutati