Primăria Sectorului 3 anunţă licitaţie pentru concesionarea complexului acvatic Parc Pantelimon

Primăria Sectorului 3 anunţă pe SICAP licitaţie pentru contractul de delegare de gestiune a activităţii de administrare şi exploatare a Complexului Acvatic – Parc Pantelimon prin concesiune, conform economedia.ro.

Operatorului îi vor reveni următoarele atribuţii: administrarea managerială a complexului acvatic; administrarea şi exploatarea bazinelor, a spaţiilor de alimentaţie publică; administrarea, operarea şi exploatarea plajei amenjate cu deck şi nisip, a patinoarului artificial, drumurilor de acces şi spaţiilor exterioare; administrarea organizării spectacolelor socio-culturale şi a evenimentelor.

În vederea evaluării ofertelor, componenta financiară va reprezenta 30%. Aceasta vizează nivelul redevenţei anuale, reprezentând plata facută de concesionar, către concedent, în schimbul dreptului de a exploata serviciul de administrare a complexului acvatic, împreună cu infrastructura edilitar urbană aferentă acestuia. Redevenţa minimă anuală garantată este de 403.939 euro fără TVA.

Tarifele practicate vor reprezenta 10% în cadrul criteriilor de evaluare. Este vorba despre propunerile de tarif mediu pentru acces basic şi acces VIP la complexul acvatic. Cele două tarife ofertate nu pot fi zero, caz în care oferta va fi respinsă.

Termenul de realizare a investiţiilor (în vederea funcţionării complexului acvatic) va avea o pondere de 35% în cadrul criteriilor de evaluare. Investiţiile preliminare se vor realiza într-un termen care nu poate fi mai mic de şase luni şi care nu poate depăşi 12 luni.

Valoarea investiţiei preliminare suplimentare va avea o pondere de 25% în cadrul criteriilor de evaluare. Este vorba despre sumele ofertate suplimentar peste valoarea minimă de 1.500.000 euro fără TVA a investiţiei preliminare.

Durata concesiunii este de 420 de luni (35 de ani).

Ofertantul va face dovada ca în ultimii trei ani a prestat şi a dus la bun sfârşit servicii constând în administrarea şi/sau exploatarea şi/sau mentenanţa a oricăror dintre spaţiile următoare: complex balnear şi/sau complex acvatic şi/sau parc acvatic şi/sau complex sportiv/wellness în valoare de minim 35.000.000 lei. Ofertantul, în cel putin un contract/proiect din cele prezentate, trebuie să facă dovada că a prestat şi activităţi de alimentaţie publică.

Termenul limita pentru primirea ofertelor este 16 februarie.

Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobat, în august 2022, Studiul de oportunitate pentru fundamentarea delegării gestionării activităţii de administrare şi exploatare a Complexului acvatic Parc Pantelimon prin contract de concesiune.

Conform raportului de specialitate, parcul are o suprafaţă de 66.801 metri pătraţi.

Studiul concluzionează că atribuirea contractului de concesiune implică transferul unei părţi semnificative a riscului de operare către operatorul economic. Se menţionează că Sectorul 3 nu va plăti nicio sumă către operatorul economic care gestionează activităţile delegate, iar operatorul va realiza investiţiile pentru organizarea şi funcţionarea activităţilor. Redevenţa pe care o va plăti operatorul economic va cuprinde uzura fizică şi morală a investiţiei pusă la dispoziţie la care se adaugă o sumă minimă anuală.

Se menţionează că durata de 35 de ani este cea în care operatorul îşi acoperă costurile de gestionare, exploatare şi de investiţie şi realizează un profit rezonabil (aproximativ 7-10%). Sub această durată proiectul nu este bancabil, prevede documentul.

Totodată, se arată că în cazul atribuirii unui contract de delegare de gestiune prin concesiune, pe 35 de ani, valoarea totală a veniturilor pe care le va încasa Primăria Sectorului 3 va fi de 21,6 milioane euro, valoare ce reprezintă veniturile obţinute din redevenţă şi cele încasate din taxe şi impozite locale. Astfel se va recupera valoarea totală a investiţiei cu clădirea, respectiv 20,1 milioane euro.

Se menţionează că în scenariul de concesiune se evită o pierdere potenţială cumulată în valoare de 62,4 milioane euro şi se evită suportarea unui risc financiar cumulat în valoare estimată de 34,3 milioane euro.

Consiliera locală USR Mihaela Văcaru a solicitat la momentul respectiv retragerea proiectului de pe ordinea de zi, apreciind că forma în care s-a propus concesionarea a fost făcută “în grabă”, iar condiţiile ar fi “clar în favoarea” concesionarului. Totodată, a oferit exemplu aquapark-ului Nymphaea din Oradea, o investiţie de 20 de milioane de euro din fonduri europene, administrată de ADP Oradea. La doi ani de la darea în folosinţă, aquapark-ul a înregistrat un profit de 2,5 milioane de euro, la o cifră de afaceri de 5 milioane de euro, a precizat reprezentanta USR.

“Considerăm redevenţa minimă o valoare mult subevaluată, având în vedere că valoarea totală a investiţiei fără TVA este 27 de milioane. În devizul investiţiei nu s-a luat în considerare valoarea terenului, amenajarea acestuia cu mobilier urban, a drumurilor şi parcărilor, deşi acestea vor fi exploatate de concesionar. (…) Perioada de concesiune pe 35 de ani pare considerabil exagerată, având în vedere că concesionarul are o investiţie de 2,8 milioane euro, în primii trei ani – foarte mică comparativ cu valoarea activelor pe care le primeşte în exploatare”, a precizat Mihaela Văcaru.

URMĂREȘTE-NE PE

Articole similare

Noutati