Primăria Sectorului 3 reamintește modificarea regulilor privind sistemul forfetar aplicat refugiaților ucraineni

0
210

Primăria Sectorului 3 reamintește cetățenilor ucraineni refugiați că depunerea documentelor se realizează exclusiv prin intermediul serviciilor electronice din site-ul instituției, www.primarie3.ro (https://s9.ro/1u6a).

 Prin urmare, cetățenii ucraineni pot depune documentele necesare decontării cheltuielilor cu hrana și cazarea doar online, fără a fi necesar să se mai deplaseze la sediul instituției.

 Sistemul de decontare forfetar

Având în vedere sistemul de decontare forfetar în baza prevederilor Hotărârii Guvernului României  nr. 368/2023 dar și numărul mare de cereri respinse pe luna iunie și iulie, sub motivația nerespectării prevederilor art. 3 alin. (2) lit. a și lit b din HG. nr. 368/2023, Primăria Sectorului 3 reamintește cetățenilor ucraineni refugiați următoarele aspecte:

 • Validarea și decizia cu privire la acordarea sau refuzul acordării sumelor forfetare se efectuează pe baza documentelor prezentate de solicitanţi, precum şi a verificărilor efectuate în aplicaţia informatică, conform art 7 alin (1) din  Hotărârea Guvernului României  nr. 368/2023;
 • Conform prevederilor art 3 alin (2) din  Hotărârea Guvernului României  nr. 368/2023, solicitanții trebuie să îndeplinească cumulativ o serie de condiții, implicit condiția pentru a fi încadraţi în muncă pe teritoriul României, înregistraţi la una dintre agenţiile judeţene pentru ocuparea forţei de muncă sau a municipiului Bucureşti;
 • În cazul în care pentru un CNP introdus în aplicația informatică nu se returnează informații de la Inspecția Muncii, este necesar ca solicitantul să se adreseze angajatorului pentru actualizarea datelor în REVISAL, cu trecerea CNP-ului emis de Inspectoratul General pentru Imigrări, ce se regăsește pe permisul de ședere;
 • Copiii minori trebuie să îndeplinească condiţiile pentru a frecventa o formă de învăţământ preuniversitar, în grupe/clase/formaţiuni de studiu din unităţile de învăţământ preuniversitar:
   •  în calitate de antepreşcolari, preşcolari sau elevi; sau 
   •  în calitate de audienţi; sau 
   •  care frecventează activităţi educaţionale din oferta altor instituţii/organizaţii, precum huburi sau centre educaţionale organizate în unităţi de învăţământ de către autorităţi ale administraţiei publice locale sau organizaţii neguvernamentale din zonele cu un număr mare de beneficiari ai Deciziei de punere în aplicare (UE) 2022/382, centre Blue Dot, palate şi cluburi ale copiilor, centre comunitare de învăţare permanentă, centre educaţionale pentru preşcolari, şcoli de artă sau centre culturale. 
 • Cererile depuse după termenul impus de lege de 5 zile lucrătoare, pentru luna a 2-a, luna a 3-a, respectiv luna 4-a, sunt respinse, sub motivația nerespectării termenului de depunere a cererii, conform prevederilor art 3 alin (5) din Hotărârea nr. 368/2023 pentru stabilirea cuantumului, condiţiilor şi a mecanismului de acordare a sumelor forfetare potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 15/2022 privind acordarea de sprijin şi asistenţă umanitară de către statul român cetăţenilor străini sau apatrizilor aflaţi în situaţii deosebite, proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina;
 • Nu se acceptă cereri pentru lunile anterioare, solicitanţii depun în primele 5 zile lucrătoare ale fiecărei luni, o cerere pentru luna în curs.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.