Primăria Sectorului 4 caută operator specializat pentru sortarea deșeurilor reciclabile

Autoritatea locală a demarat procedura de achiziție publică în vederea atribuirii unui contract privind „Delegarea gestiunii activității de sortare a deșeurilor de hârtie, carton, metal, plastic și sticlă colectate separat de pe raza Sectorului 4 al Municipiului București”, potrivit sectorul4news.

Decizia a fost luată având în vedere noile reglementări în vigoare din domeniul salubrizării care vizează în primul rând protecția sănătății oamenilor, conservarea și protejarea mediului înconjurător, responsabilitatea față de cetățeni și dezvoltarea durabilă, precum și faptul că Sectorul 4 nu deține în acest moment un contract în vigoare cu un operator al unei stații de sortare.

Anunțul de participare cu numărul CN1051598 însoțit de toate documentele aferente, printre care și caietul de sarcini, a fost publicat în sistemul electronic de achiziții publice (SICAP) https://www.e-licitatie.ro/pub, urmând ca operatorii interesați să aibă posibilitatea depunerii ofertelor până la data de 17.03.2023.

După încheierea acestei perioade de ofertare, autoritatea contractantă (Sectorul 4 al Municipiului București) va evalua ofertele și va desemna câștigătorul procedurii de achiziție publică, ce va avea obligația, ca în cel mult 30 de zile de la semnarea contractului să înceapă efectiv prestarea serviciului de sortare a deșeurilor municipale pe următoarele tipuri: hârtie, carton, metal, plastic, sticlă. Conform documentației de atribuire, operatorul ce urmează a fi desemnat trebuie să îndeplinească o serie de condiții de funcționare.

Astfel, distanță maximă până la stația de sortare nu trebuie să depășească raza de 30 km calculată din centrul Municipiului București, iar capacitatea stației trebuie să fie de cel puțin 40.000 tone/an pentru deșeurile reciclabile colectate separat. Durata contractului ce urmează a fi atribuit la finalul prezentei proceduri va fi de 5 ani.

„Sectorul 4 a respectat și va continua să respecte întocmai prevederile legale și contractuale, fapt pentru care, și de această dată, invit operatorii economici specializați în domeniu să-și înscrie ofertele în cadrul acestei proceduri de licitație publice! Sunt convins că, împreună, vom reuși să îndeplinim la virgulă obligațiile legale în vederea sortării deșeurilor, astfel încât comunitatea noastră să atingă țințele de reciclare stabilite la nivel european”, a declarat Daniel Băluță, Primarul Sectorului 4.

URMĂREȘTE-NE PE

Articole similare

Noutati