Primăria Sectorului 5 implementează proiectul „Înfiinţare clase antepreşcolari la Grădiniţa Electromagnetica”

Primăria Sectorului 5, în parteneriat cu Asociaţia Europas şi Grădiniţa Electromagnetica implementează proiectul „Înfiinţare clase antepreşcolari la Grădiniţa Electromagnetica”, unde copiii vor primi o subvenţie de 840 de lei, vor fi scutiţi de taxele de şcolarizare şi vor avea zilnic masa asigurată.

Obiectivul proiectului constă în creşterea participării la învăţământul antepreşcolar şi preşcolar, în special a grupurilor cu risc de părăsire timpurie a şcolii, cu accent pe copiii aparţinând minorităţii rome pentru 73 de copii din care 23 de etnie romă (peste 31%), într-un interval de 26 de luni.

În cadrul proiectului, vor fi înfiinţate 73 de locuri pentru antepreşcolari (0-2 ani), condiţiile pentru înscriere fiind următoarele:

* au domiciliul sau reşedinţa în Sectorul 5 al Municipiului Bucureşti;

*au vârsta între 0-2 ani (3 ani neîmpliniţi), la data eliberării adeverinţei de înmatriculare în învăţământul antepreşcolar;

* nu sunt înscrişi într-o creşă.

Prioritate la înscriere vor avea copiii antepreşcolari care provin din familii care îndeplinesc una sau mai multe dintre următoarele condiţii:

* provin din familii cu statut socio-economic scăzut (sărace);

* aparţin minorităţii rome sau unor grupuri marginalizate sau subreprezentate;

* au dizabilităţi sau cerinţe educaţionale speciale;

* se află temporar sau permanent într-o stare de sănătate afectată;

* provin din familii monoparentale;

* trăiesc în zone defavorizate;

* au unul sau ambii părinţi plecaţi de acasă (ex: la muncă în străinătate/în altă localitate);

* sunt imigranţi;

* provin din familii cu un nivel scăzut de educaţie a părinţilor;

* sunt în alte situaţii demonstrabile de risc educaţional.

„Venim în sprijinul copiilor ce provin din zone defavorizate, cu situaţii de risc educaţional, prin implementarea acestui proiect, la Grădiniţa Electromagnetica. În procesul de selecţie se vor respecta principiile egalităţii de şanse, indiferent de religie sau credinţă, întrucât educaţia copiilor primează. Ştiu câtă nevoie au aceşti pui de oameni de noi şi sarcina noastră cea mai mare este de a-i susţine, încuraja şi de a le da aripi să zboare spre o viaţă mai bună. Mă bucur enorm să-i pot ajuta atât cât îmi stă-n puteri, pe aceşti copii!”, a precizat primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone.

URMĂREȘTE-NE PE

Articole similare

Noutati