Primăria Sectorului 6 caută firme de consultanță care să lucreze pentru atragerea de fonduri europene

0
144

Primăria Sectorului 6 a demarat procedura de achiziție pentru “Servicii de consultanță pentru întocmire cereri de finanțare în vederea obţinerii de finanţări din surse atrase (fonduri europene, fonduri guvernamentale, parteneriate publice-private, alte finanţări interne sau externe) și consultanță în management după obținerea finanțării”, cod CPV 79411000-8 Servicii generale de consultanță în management

Având în vedere următoarele oportunităţi: fonduri nerambursabile oferite de Uniunea Europeană, fonduri nerambursabile oferite de Guvernul României, alte fonduri nerambursabile, disponibilitatea de capitaluri private, Sectorul 6 al Municipiului București intenţionează să atribuie un acord cadru de consultanță pentru obţinerea de finanţare prin fonduri nerambursabile şi asigurarea cofinanţării din surse proprii sau atrase în vederea implementării proiectelor de investiţii.

Serviciile de consultanță sunt necesare pentru realizarea proiectelor, inlusiv întocmire cereri de finanțare în vederea obţinerii de finanţări din surse atrase (fonduri europene, fonduri guvernamentale, parteneriate publice-private, alte finanţări interne sau externe), iar după obținerea finanțării sunt necesare servicii de consultanță în management.

  • Valoarea totală estimată fără TVA: 19 000 000 lei
  • Durata contractului: 24 de luni
  • Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare – 19.04.2021

Criterii de atribuire

  • Cel mai bun raport calitate – pret

Conditii de participare

Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, inclusiv cerintele privind inscrierea in registrele profesionale sau comerciale

  • Cerinţa nr. 1 – Ofertanții, asociații, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.
  • Cerinţa nr. 2 – Ofertanții, asociații, terții sustinatori și subcontractanții nu trebuie să se regasească în situațiile prevăzute la art. 59 si art. 60 (evitarea conflictului de interese) din Legea nr. 98/2016 cu modificările și completările ulterioare.

Situatia economica si financiara

  • Ofertantul trebuie să dovedească o medie a cifrei de afaceri globale pentru ultimele 3 exerciții financiare încheiate, respectiv respectiv 2018,2019, 2020 de cel puțin 2.500.000 lei

Capacitatea tehnica si profesionala

  • Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat Ofertantul/ofertanții trebuie sa facă dovada ca a prestat în ultimii 3 ani*, calculați până la data limită stabilită pentru depunerea ofertelor, în cadrul unuia sau mai multor contracte, servicii similare celor care fac obiectul procedurii de atribuire a căror valoare cumulată să fie de minimum 2.500.000 lei fără TVA
  • In situația în care oferantul a obținut calitatea de subcontractant, într-un contract atribuit de către o autoritate contractantă altui operator economic, ulterior atribuirii contractului respeciv, este imperios necesară prezentarea acordului autorității contractante pentru subcontractarea anumitor părți din contractul inițial.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.