Program de Formare în domeniul traficului de persoane și al impactului traumei

Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții (ANDPDCA) lansează miercuri, 14 octombrie 2020, în parteneriat cu Asociația eLiberare și Ambasada Marii Britanii la București, Programul de Formare în domeniul traficului de persoane și al impactului traumei în asistența victimelor, cu specialiștii din cadrul Direcțiilor Generale de Asistență Socială și Protecție a Copilului, la nivel național.

Peste 300 de specialiști, care intervin direct în cazurile de trafic, din perspectiva serviciilor acordate victimelor minore vor beneficia de formare în aspecte cheie ce țin de identificare, referire și asistența acordată victimelor.

Elementele de bază ale cadrului legal în domeniu, tipologia victimelor și a traficanților, indicatorii diferitelor forme de exploatare, notificarea și referirea victimelor, îngrijirea centrată pe traumă, precum și o serie de studii de caz relevante, vor face obiectul sesiunilor de formare.

Cele 11 sesiuni de formare, pe regiuni, se vor derula în perioada octombrie – decembrie 2020, oferind participanților inclusiv instrumente intuitive de identificare a situațiilor de risc și de înțelegere a fenomenului traficului de persoane.

Acest Program de formare este parte integrantă a Planului de Acțiune al ANDPDCA Acțiune pentru Prevenirea Traficului de copii și adulți din sistemul de protecție ”Creștem copii LIBERI”, având ca scop diminuarea riscurilor și vulnerabilităților din sistemul de protecție al copilului și al adulților cu dizabilități din România.

Planul de Acțiune cuprinde activități integrate, de la aspecte normative ce țin de crearea cadrului legal pentru serviciile sociale destinate victimelor minore ale traficului de persoane, la formarea și capacitarea personalului DGASPC-urilor și centrelor rezidențiale în domeniul prevenirii și identificării cazurilor de trafic și în asistență dedicată victimelor și până la crearea unui mecanism de identificare și notificare în timp real a suspiciunilor de trafic de persoane în centre, precum și crearea unei situații statistice reale și obiective a cazurilor de trafic de persoane din cadrul sistemului de protecție.

Parteneriatul inter-instituțional (IGPR, ANITP) și cu societatea civilă reprezintă elementul cheie al Planului “Creștem Copii LIBERI”. Planul poate fi consultat aici: http://andpdca.gov.ro/w/planuri-si-actiuni/

URMĂREȘTE-NE PE

Articole similare

Noutati