Proiectul de instituire a taxei speciale pentru promovarea turistică a Bucureștiului în 2022, în dezbatere publică

Primăria Capitalei a pus în dezbatere publică proiectul de hotărâre privind instituirea taxei speciale pentru promovarea turistică a Municipiului Bucureşti pentru anul 2022.

Proiectul de hotărâre presupune instituirea taxei speciale pentru promovarea turistică a Municipiului Bucureşti, care se calculează prin aplicarea cotei de 0,5% la venitul de cazare pentru fiecare zi de sejur a turistului, valoare care nu include TVA. Taxa se menţine la nivelul anului 2021, având în vedere că turismul se număra printre sectoarele cele mai afectate de pandemia COVID-19.

Potrivit art. 7, alin. 2 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, „Anunţul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ va fi adus la cunoştinţa publicului, în condiţiile alin. (1), cu cel puţin 30 de zile lucrătoare înainte de supunerea spre avizare de către autorităţile publice …”

Procedură dezbatere: 30 de zile lucrătoare; termen: 09.11.2021.

Proiectul de act normativ, mai sus amintit, cu documentaţia de bază, poate fi consultat:
– pe site-ul P.M.B. – www.pmb.ro; link: https://www3.pmb.ro/storage/proiecte/1632740360ph_taxa_speciala_promovare_turistica_20210927.pdf
– la sediul PMB, B-dul Regina Elisabeta, nr. 47, sector 5.

Proiectul de act normativ se poate obţine şi în copie, pe bază de cerere depusă la Centrul de Informare.

În conformitate cu prevederile art. 7, alin. 4 din Legea nr. 52/2003, republicată, până la data de 18.10.2021, se pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectele de acte normative supuse dezbaterii publice.

Propunerile, sugestiile, opiniile privind proiectele de acte normative, se vor transmite:
– prin site-ul www.pmb.ro;
– prin poştă pe adresa P.M.B. – B-dul Regina Elisabeta, nr. 47, sector 5 – Directia Asistenţă Tehnică şi Juridică;
– depuse la Centrul de Informare – P.M.B., B-dul Regina Elisabeta, nr. 42, sector 5.
– pe e-mail la adresa: relatiipublice@pmb.ro

URMĂREȘTE-NE PE

Articole similare

Noutati