Raport Curtea de Conturi la Compania Aeroporturi București: lunga listă de probleme

Un raport de audit al performanței realizat de Curtea de Conturi a României arată că în perioada 2014-2019 nu s-a realizat nicio investiție în infrastructura aeroportuară la Compania Națională Aeroporturi București (CNAB), deși prin bugetele de venituri şi cheltuieli ale companiei au fost alocate sume importante pentru modernizarea acesteia.

”Instabilitatea de la nivelul managementului, dar și lipsa de implicare și asumare a factorilor decizionali din cadrul CNAB, au dus la zero investiții în infrastructura aeroportuară”, se arată în sinteza Raportului de audit ”Performanța activității aeroportuare în perioada 2014-2019”, aferentă misiunii realizate, în intervalul martie 2020 – octombrie 2021, de Curtea de Conturi.

Pasagerii nemulțumiți de traficul aglomerat

Potrivit auditorilor, majoritatea investițiilor planificate prin strategiile, programele și proiectele naționale nu au fost realizate nici la aeroporturile regionale.

Lipsa investiţiilor în infrastructura aeroportuară din România în perioada auditată, în condiţiile creşterii semnificative a traficului aerian, a impus restricţii de operare, afectând performanţa aeroportuară şi scăzând gradul de satisfacţie a pasagerilor.

În cazul CNAB, amânarea programelor investiţionale s-a suprapus creşterii nejustificate a numărului de angajaţi şi dublării cheltuielilor de personal în 2019 faţă de 2014.

Creşterea exponenţială a traficului de pasageri, dar şi constrângerile de arhitectură ale Aeroportului Henri Coandă Bucureşti – Otopeni, au dus la aglomerări în zonele de terminal ale aeroportului pe anumite intervale de vârf de trafic, precum şi la creşterea timpilor de aşteptare pentru efectuarea formalităţilor de control, reflectând astfel discrepanţa între capacitatea aeroportuară de procesare a pasagerilor şi cererea de trafic.

Număr mare de pasageri

Cu toate acestea, activitatea financiară a CNAB a înregistrat rezultate pozitive, ca urmare a creșterii semnificative a traficului aerian pe aeroportul Henri Coandș și a creșterii veniturilor din tarifele practicate de aeroport pentru serviciile prestate.

Astfel, numărul de pasageri care au tranzitat acest aeroport în 2019 a fost cu aproape 77% mai mare decât în anul 2014.

Totodată, veniturile operaționale – însemnând venituri aeronautice (tarife de îmbarcare, de securitate, de aterizare/decolare, balizaj, staționare etc.) și venituri non-aeronautice (handling, chirii, parcare, protocol, publicitate etc.) – au crescut cu peste 60% în anul 2019 față de anul 2014.

Acestea au reprezentat peste 95% din veniturile totale ale CNAB, fiind principala sursă de venit a companiei.

După valoarea în structură a veniturilor aeronautice, pasagerii sunt principalii clienți ai CNAB, prin tarifele de îmbarcare care au generat venituri cu 46% mai mari în 2019 față de 2014, mai arată raportul realizat de Curtea de Conturi.

Aeroportul Băneasa – influență negativă asupra CNAB

Pe de altă parte, lipsa de implicare şi numeroasele schimbări în structura managerială a CNAB au dus la dezvoltarea insuficientă a transportului aerian cargo la aeroportul Otopeni, cu consecinţe negative asupra performanţei financiare a acestuia.

În același timp, activitatea CNAB a fost influențată de rezultatele negative înregistrate de aeroportul Băneasa – Aurel Vlaicu, generate de subutilizarea infrastructurii aeroportuare.

Recomandări

Auditorii publici externi au transmis CNAB o serie de recomandări pentru îmbunătăţirea performanţei.

Astfel, Curtea de Conturi îndeamnă managementul companiei, printre altele, să analizeze cauzele care au dus la neimplementarea în cadrul Aeroportului Otopeni a obiectivelor strategice de modernizare şi dezvoltare a infrastructurii aeroportuare, pentru eliminarea blocajelor (constrângerilor) de capacitate şi creşterea calităţii serviciilor pentru pasageri.

De asemenea, Curtea recomandă analizarea cauzelor care au determinat obţinerea rezultatelor negative din activitate, precum şi pierderile înregistrate din contractele de asociere în participaţiune pentru spaţiile comerciale din AIHCB.

Având în vedere că, începând cu anul 2012, Aeroportul Băneasa a fost exploatat la cel mai scăzut nivel istoric – după ce acesta a fost repus în funcţiune exclusiv pentru traficul de aviaţie generală şi de business, iar cursele de linie (traficul comercial) au fost operate doar de pe Aeroportul Otopeni – auditorii recomandă CNAB să adopte o planificare strategică pentru dezvoltarea aeroportului Băneasa, care să permită utilizarea eficientă a capacităţii infrastructurii aeroportuare şi desfăşurarea tuturor categoriilor de operaţiuni aeriene.

Planul pentru transportul cargo, uitat prin sertare

La nivel naţional, Aeroportul Otopeni a deţinut o cotă de piaţă de aproximativ 80% din totalul traficului aerian de mărfuri procesate în România în perioada 2014 – 2019.

În ceea ce priveşte desfăşurarea operaţiunilor de procesare cargo-poştă, în perioada auditată acestea s-au realizat exclusiv prin intermediul terminalelor cargo aflate în cadrul AIHCB.

Auditul arată că, încă din anul 2013, unul dintre obiectivele generale ale CNAB a fost dezvoltarea transportului aerian cargo prin implicarea în parteneriate strategice cu companii specializate în domeniu (integrator cargo), care să pună la dispoziţia transportatorilor aerieni întreaga gamă de servicii necesare dezvoltării acestei activităţi.

Cu toate acestea, până la data auditului, conducerea CNAB nu s-a implicat suficient în atragerea unor astfel de companii în vederea stimulării traficului aerian şi a creşterii veniturilor operaţionale, activitatea cargo pe Aeroportul Otopeni desfăşurându-se prin intermediul companiilor care furnizează servicii de handling la sol.

„Exploatarea excesivă în cadrul AIHCB a unor sisteme de control de securitate a bagajelor de cală depăşite moral şi fizic a avut consecinţe negative asupra activităţii aeroportuare, transpuse în indisponibilizarea sistemelor pe perioade mari de timp, afectarea traficului de bagaje, precum şi întârzieri în cursele operate de companiile aeriene”, se spune în raport.

În privinţa companiei TAROM, auditul arată că aceasta genera, în 2019, 17% din totalul veniturilor aeronautice pentru CNAB, deşi situaţia financiară a companiei s-a deteriorat constant în perioada auditată, mai ales ca urmare a ritmului ridicat de creştere a cheltuielilor în raport cu veniturile.

sursa: cursdeguvernare.ro

URMĂREȘTE-NE PE

Articole similare

Noutati