Sector 6: Cererile pentru acordarea ajutorului de încălzire se depun de vineri

Cererile pentru acordarea ajutorului de încălzire se depun de vineri în Sectorul 6, a anunţat, miercuri, autoritatea locală.

  • Cererea şi documentele necesare pot fi transmise individual sau de asociaţiile de proprietari electronic, la adresa de e-mail ajutorsocial@dgaspc6.com; prin poştă, la adresa Strada Floare Roşie nr. 7A; la sediile DGASPC Sector 6 din Strada Floare Roşie nr. 7A sau Bulevardul Timişoara nr. 21.

Pentru depunerea cererilor la sediile DGASPC Sector 6 programul de lucru cu publicul este luni, marţi, joi şi vineri, în intervalul orar 9,00 – 13,00, iar miercuri de la ora 13,00 la 18,00.

Persoanele care pot cere ajutorul de încălzire trebuie să aibă venituri maxime de 1.386 de lei pe membru de familie, respectiv de 2.053 de lei pe lună în cazul celor singure.

Stabilirea dreptului la subvenţie se face prin dispoziţie a primarului. Pentru cererile depuse până la data de 20 a lunii, ajutorul se acordă începând cu luna respectivă. În cazul celor care depun documentele după data de 20 a lunii, ajutorul se acordă de luna următoare. Doar beneficiarii de ajutor social primesc ajutorul de încălzire din luna depunerii solicitării, indiferent de data la care aduc dosarul.

Ajutorul se acordă pe bază de cerere şi declaraţie pe proprie răspundere privind componenţa familiei şi veniturile acesteia. În cerere se menţionează şi sistemul de încălzire utilizat, deoarece se acordă sprijin pentru un singur sistem de încălzire: fie cu energie termică, fie cu gaze naturale sau cu energie electrică ori cu lemne sau alţi combustibili solizi.

Pe lângă cerere şi declaraţia pe proprie răspundere, sunt necesare următoarele:

  • actul de identitate al solicitantului şi, după caz, al celorlalţi membri ai familiei;
  • dovezi de venit – talon de pensie, de şomaj, fluturaş sau adeverinţă de salariu, extras de cont, după caz;
  • documentul care să ateste dreptul de folosinţă asupra locuinţei (act de proprietate, contract de închiriere);
  • adeverinţă de la asociaţia de proprietari din care să reiasă numărul şi numele persoanelor trecute pe lista de întreţinere, codul client de la Termoenergetica, codul de client şi cel al locului de consum de la furnizorul de gaze;
  • copie a unei facturi de furnizare a energiei electrice/gaze naturale;
  • declaraţia de consimţământ GDPR şi nota de informare GDPR.

Care este cuantumul ajutorului de încălzire

Ajutorul pentru încălzire se acordă diferențiat, în funcție de venitul mediu lunar al familiei sau al persoanei singure:
• în proporție de 100% din valoarea de referință*, dar nu mai mult decât consumul facturat, dacă venitul mediu net lunar e de până în 200 lei pe membru de familie/persoană singură;
• în proporție de 90%, pentru un venit lunar net cuprins între 200,1 și 320 lei;
• în proporție de 80%, pentru un venit lunar net între 320,1 și 440 lei;
• în proporție de 70%, pentru un venit lunar net între 440,1 și 560 lei;
• în proporție de 60%, pentru un venit lunar net între 560,1 și 680 lei;
• în proporție de 50%, pentru un venit lunar net între 680,1 și 920 lei;
• în proporție de 40%, pentru un venit lunar net între 920,1 și 1.040 lei;
• în proporție de 30%, pentru un venit lunar net între 1.040,1 și 1.160 lei;
• în proporție de 20%, pentru un venit lunar net între 1.160,1 și 1.280 lei;
• în proporție de 10%, pentru un venit lunar net între 1.280,1 și 1.386 lei/ membru de familie sau 2.053 de lei pentru persoana singură.

*Valoarea de referință luată în calcul la stabilirea ajutorului de încălzire nu poate fi mai mică de 250 de lei/lună pentru gaze naturale, 500 de lei pe lună pentru energie electrică și 320 de lei pe lună pentru combustibili solizi.

URMĂREȘTE-NE PE

Articole similare

Noutati