Sector 6: Sprijinul pentru compensarea prețului la energie. Ce trebuie să știe asociațiile de proprietari

Primăria Sectorului 6 anunță, într-un comunicat de presă, că anumite categorii defavorizate vor primi ajutor pentru compensarea prețului la energie.

 • Pentru a putea facilita întreg procesul, asociațiile de proprietari vor fi intermediari între beneficiari, stat și companiile care furnizează energie electrică. 

Astfel, la solicitarea beneficiarilor, asociațiile de proprietari/locatari vor elibera certificate pentru validarea datoriilor curente și a restanțelor pentru consumul de energie, în două exemplare. Unul dintre ele rămâne la asociație, altul ajunge la Poșta Română, prin care se fac plățile.

În baza acestor certificate, se pot efectua plățile către persoanele care beneficiază de sprijin din partea statului, dacă sunt însoțite de cardul de energie. Ele trebuie să conțină:

 • datele de identificare ale beneficiarului de sprijin pentru compensarea prețului la energie;
 • suma datorată de beneficiar;
 • datele de identificare ale asociației de proprietari/locatari și contul bancar al acesteia;
 • perioada de consum;
 • datele de identificare ale furnizorului de energie termică.

Sumele pentru compensarea consumului la energie sunt primite de asociația de proprietari, în numele beneficiarilor. Asociațiile virează apoi acești bani la furnizorii de energie, în termenele prevăzute în contracte.

Cine beneficiază de sprijin pentru compensarea prețului la energie 

Conform O.U.G. nr. 166/08.12.2022, beneficiază de sprijin pentru compensarea prețului la energie următoarele categorii de persoane și familii:

 • pensionarii din sistemul public de pensii, pensionarii aflați în evidența caselor de pensii de sector și beneficiarii de drepturi acordate în baza legilor cu caracter special, plătite de casele teritoriale de pensii/casele de pensii sectoriale, care au cel puțin 60 de ani și ale căror venituri lunare realizate sunt mai mici sau egale cu 2.000 lei, precum și pensionarii cu pensie de invaliditate, indiferent de vârstă și ale căror venituri lunare realizate sunt mai mici sau egale cu 2.000 lei;
 • persoanele – copii și adulți – încadrate în grad de handicap grav, accentuat sau mediu, ale căror venituri proprii lunare realizate sunt mai mici sau egale cu 2.000 lei;
 • familiile care primesc alocație pentru susținerea familiei, în conformitate cu Legea nr. 277/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • familiile și persoanele singure care au stabilit dreptul la ajutorul social, în condițiile Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare.

Persoanele care se încadrează în mai multe categorii beneficiază de sprijinul aferent unei singure categorii din care fac parte la data acordării acestuia.

Dacă la un loc de consum au domiciliul unul sau mai mulți beneficiari, sprijinul pentru compensarea prețului la energie se acordă o singură dată pe loc de
consum, indiferent dacă acesta este sau nu titularul contractului de furnizare, cu
condiția ca locul de consum să coincidă cu domiciliul sau domiciliul declarat.

Dacă beneficiarul unui card de energie este o persoană cu handicap grav, accentuat sau mediu, acesta poate fi utilizat, după  caz, de un părinte, tutor, curator, reprezentant legal/personal. 

Excepții în care NU se acordă sprijinul 

Există situații în care sprijinul pentru consumul de energie NU poate fi acordat:

 • pensionarii care la data acordării sprijinului nu au domiciliul în România sau care nu fac dovada că locuiesc în România.
 • persoanele care execută pedepse privative de libertate ori beneficiază de servicii sociale în regim rezidențial organizate ca structuri publice sau private.
 • dacă la un loc de consum la care au domiciliul unul sau mai mulți
  beneficiari, stau și alte persoane care nu se încadrează în categoriile de mai sus, se iau în calcul și veniturile acestora. În cazul în care media veniturilor per locuitor/gospodărie este mai mare de 2.000 de lei, pentru punctul de consum respectiv nu se acordă card de energie. 

Care este valoarea sprijinului și pe ce perioadă poate fi folosit 

Sprijinul acordat persoanelor vulnerabile pentru compensarea prețurilor la energie este în valoare de 1.400 lei, poate fi utilizat până la data de 31  decembrie 2023 și este acordat pe loc de consum/gospodărie vulnerabilă, în două tranșe, astfel:

 • 700 lei/semestru, se acordă în luna februarie 2023 pentru perioada 1 ianuarie 2023-30 iunie 2023;
 • 700 lei/semestru, se acordă în luna septembrie 2023 pentru perioada 1 iulie 2023-31 decembrie 2023.

 

URMĂREȘTE-NE PE

Articole similare

Noutati