Sectorul 2 angajează asistenți maternali profesioniști. Care sunt criteriile

DGASPC Sector 2 angajează asistenți maternali profesioniști pentru proiectul „TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor”. Ce condiții trebuie să întrunească candidații și unde se fac înscrierile.

DGASPC Sector 2 recrutează personal în vederea evaluării şi recrutării ca Asistent Maternal Profesionist în cadrul Proiectului „TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor” – ID 127169 din cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Prioritatea de investiție 9.iv: Creșterea accesului la servicii accesibile, durabile și de înaltă calitate, inclusiv asistență medicală și servicii sociale de interes general, apel de proiecte POCU/480/4/19/19/Operațiune compozită OS. 4.5, 4.14 – Reducerea numărului de copii și tineri plasați în instituții, prin consolidarea rețelei de asistenți maternali.

CONDIŢII DE ANGAJARE

 • Atestat de asistent maternal profesionist (se obține în urma participării la un curs gratuit organizat de către D.G.A.S.P.C. Sector 2 și absolvirea acestuia);
 • Studii: minim învățământ general;
 • Domiciliu stabil în sectoarele 1, 2 sau 3 ale Mun. București;
 • Solicitanții trebuie să aibă în folosință o locuință care să acopere necesitățile atât ale familiei cât și ale copilului primit în îngrijire;
 • Să dețină aptitudinile necesare unei bune creșteri și îngrijiri a copilului;
 • Să existe sprijin din partea familiei pentru a deveni asistent maternal profesionist;
 • Alte condiții prevăzute de lege

BENEFICII

 • Muncă la domiciliu;
 • Contract individual de muncă;
 • Salariu, conform legislației în vigoare;
 • Sporuri acordate la salariul de încadrare (spor condiții vătămătoare, spor pentru continuitate în muncă, spor pentru copil cu handicap grav psihic sau mintal, spor pentru copil cu handicap, spor pentru 2 copii);
 • Indemnizație de hrană;
 • Vouchere de vacanță (1450 lei/an);
 • Formare profesională inițială și continuă;
 • Asistenţă de specialitate din partea reprezentanților D.G.A.S.P.C. Sector 2 (psihologică, socială, juridică, etc);
 • Alte beneficii.

SUME PRIMITE PENTRU ÎNGRIJIREA UNUI COPIL

Cei care sunt interesați trebuie să știe că vor primi o alocaţie de plasament, 600 lei (pentru copilul fără nevoi) sau 900 lei (pentru copilul cu handicap). De asemenea, se primește un stimulent financiar pentru copilul cu handicap, acordat de Primăria Mun. București, în valoare de 1000 lei. În plus, se oferă o alocație de stat (150 lei pentru copilul peste 2 ani, 300 lei pentru copilul cu dizabilităţi).

Pentru informații suplimentare ne puteți contacta la telefon:
 021/323.65.76 – Serviciul Asistență Maternală,
 021/252.22.02 (int. 217) – Biroul Asistenți Personali, Asistenți Maternali Profesioniști și Îngrijitori la Domiciliu
 sau la sediul situat în strada Olari nr. 15, sector 2, Bucureşti

URMĂREȘTE-NE PE

Articole similare

Noutati