Sectorul 3: Voucherele pentru sport mai pot fi acordate până pe 31 martie

Înscrierile pentru proiectul „Oferim constanță pentru sport de performanță” se mai pot face până pe 31 martie, inclusiv. Voucherele în valoare de 250 de lei/lună vor fi acordate elevilor din învățământul preuniversitar cu domiciliul în Sectorul 3, potrivit Buletin de Bucuresti.

Sprijinul financiar va fi acordat sub formă de tichete valorice, pe suport hârtie/electronic. Cu aceste vouchere, preșcolarii, elevii din clasele primare și gimnaziale, precum și liceenii, doar cu domiciliul în Sectorul 3, pot participa la activități de profil.

Elevii majori sau părinții/reprezentanții legali ai elevilor minori vor depune pe adresa de e-mail sport@primarie3.ro următoarele documente:

  • cerere pentru acordarea voucherului pentru sport formulată de elevul major sau de părinții/reprezentantul legal, în cazul elevului minor;
  • adeverință din care să rezulte că elevul este înscris/legitimat la una dintre structurile sportive eligibile;
  • documente care să ateste calitatea de părinte, respectiv certificatul de naștere al elevului, în cazul părinților naturali sau hotărâre judecătorească de încuviințare a adopției, în cazul elevului adoptat;
  • declaratie pe proprie raspundere a elevului major sau părinților/reprezentantului legal al elevului minor, după caz;
  • adeverință emisă de unitatea de învățământ care atestă că elevul este înscris în sistemul de învățământ preuniversitar;
  • copie de pe actul de identitate al părintelui în cazul elevului minor/copie de pe actul de identitate în cazul elevului major.

Formularele de participare pot fi descărcate de pe site-ul www.primarie3.ro, secțiunea Informații utile – Vouchere sport, link acces: https://www.primarie3.ro/index.php/primaria/vouchere-sport

URMĂREȘTE-NE PE

Articole similare

Noutati