Ședinţă ordinară a Consiliului General al Municipiului Bucureşti / Care este ORIDINEA DE ZI a ședinței CGMB

Primarul General, Gabriela Firea, a convocat sedinţa ordinară a Consiliului General al Municipiului Bucureşti miercuri, 27 august, începând cu ora 11.00, la sediul Primăriei Municipiului Bucureşti, Sala de Consiliu, conform unui comunicat de presă al PMB, remis newsbucuresti.ro

Vă prezentăm în continuare ORIDINE DE ZI a ședinței Consiliului General al Municipiului Bucureşti:

 1. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier general al domnului Podar Marian Vasile – Comisia de validare a Consiliului General al Municipiului București
 2. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier general al domnului Smighelschi Cosmin – Victor – Comisia de validare a Consiliului General al Municipiului București
 3. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier general al domnului Chircu Valeriu – Comisia de validare a Consiliului General al Municipiului București
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenți documentației de avizare a lucrărilor de intervenție pentru obiectivul de investiții lucrări de desființare și reconstruire pe același amplasament cu păstrarea arhitecturii originale a imobilului situat în București, str. Lipscani nr. 70, sector 3 Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: – Comisia Economică, Buget, Finanţe – Comisia Juridică şi de Disciplină
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenți documentației de avizare a lucrărilor de intervenție pentru obiectivul de investiții lucrări de desființare și reconstruire pe același amplasament cu păstrarea arhitecturii originale a imobilului situat în București, str. Lipscani nr. 75, sector 3 Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: – Comisia Economică, Buget, Finanţe – Comisia Juridică şi de Disciplină
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenți documentației de avizare a lucrărilor de intervenție pentru obiectivul de investiții – consolidarea imobilului situat în București Str. Bărăției nr. 50, sector 3 Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: – Comisia Economică, Buget, Finanţe – Comisia Juridică şi de Disciplină
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenți documentației de avizare a lucrărilor de intervenție pentru obiectivul de investiții – consolidarea imobilului situat în București Str. Mătăsari nr. 44, sector 2 Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: – Comisia Economică, Buget, Finanţe – Comisia Juridică şi de Disciplină
 8. Proiect de hotărâre privind transmiterea din administrarea Administrației Fondului Imobiliar către Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic, a cotei – părți proprietate de stat, din imobilele situate în București, Calea Victoriei nr. 54, Calea Victoriei nr. 103 – 105, sector 1, Bd. Carol nr. 68 – 70, sector 2, str. Șelari nr. 13, str. Covaci nr. 10, str. Covaci nr. 14, str. Gabroveni nr. 6 – 8, str. Bacani nr. 4, str. Franceză nr. 16, B-dul Regina Elisabeta nr. 16, B-dul Regina Elisabeta nr. 30, sector 3, Piața Gării Filaret, nr. 2, sector 4, B-dul Mihail Kogălniceanu nr. 21, Splaiul Independenței nr. 56 și nr. 58A, sector 5, pe perioada executării lucrărilor de punere în siguranță și reparații fațade Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: – Comisia Patrimoniu – Comisia Juridică şi de Disciplină
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Master Planului pentru sistemul de management integrat al deșeurilor la nivelul Municipiului București Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: – Comisia pentru Salubritate – Comisia de Ecologie şi Protecţia Mediului – Comisia Juridică şi de Disciplină
 10. Proiect de hotărâre privind participarea Municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului București la majorarea capitalului social al Societății de Transport București STB S.A. prin aportul în natură a substațiilor electrice cu toate echipamentele energetice supraterane și subterane aferente Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: – Comisia de Transporturi şi Infrastructură Urbană – Comisia Patrimoniu – Comisia Juridică şi de Disciplină
 11. Proiect de hotărâre privind participarea Municipiului București la majorarea capitalului social prin aducerea imobilului situat în Calea Giulești nr. 250, sector 6 ca aport în natură la capitalul social al Societății de Transport București STB SA Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: – Comisia Patrimoniu – Comisia de Transporturi şi Infrastructură Urbană – Comisia Juridică şi de Disciplină
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea delegării gestiunii serviciului public de administrare a parcajelor aparținând domeniului public și/sau domeniului privat al Municipiului București către Compania Municipală Parking București S.A. Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: – Comisia de Transporturi şi Infrastructură Urbană – Comisia Juridică şi de Disciplină
 13. Proiect de hotărâre privind delegarea gestiunii serviciului public de administrare a cimitirelor și crematoriilor umane din componența serviciilor de administrare a domeniului public și privat de interes local din Municipiul București către Compania Municipală Cimitire București S.A. Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: – Comisia de Ecologie şi Protecţia Mediului – Comisia Juridică şi de Disciplină
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea delegării gestiunii serviciilor de administrare a fondului imobiliar aflat în proprietatea Municipiului București și/sau în administrarea Consiliului General al Municipiului București (domeniul privat al statului) către Compania Municipală Imobiliara București S.A. Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: – Comisia Patrimoniu – Comisia Juridică şi de Disciplină
 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea delegării gestiunii serviciului public de administrare a domeniului public și privat privind activitățile de întreținere a arborilor și spațiilor verzi aflate în patrimoniul public și privat al municipiul București, către Compania Municipală Întreținerea Arborilor și Spațiului Verde București S.A. Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: – Comisia de Ecologie şi Protecţia Mediului – Comisia Juridică şi de Disciplină
 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea delegării serviciului public de administrare a domeniului public și privat privind activitățile de amenajare și întreținere a parcurilor și grădinilor din municipiul București către Compania Municipală Parcuri și Grădini București S.A. Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: – Comisia de Ecologie şi Protecţia Mediului – Comisia Juridică şi de Disciplină
 17. Proiect de hotărâre privind încheierea actului adițional la contractul de delegare a gestiunii serviciului public de interes local privind obiectivele sportive aparținând domeniului public și privat al municipiului București către Compania Municipală Sport pentru Toți București S.A., aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 535/23.08.2018 Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: – Comisia pentru Învăţământ, Tineret, Sport şi Educaţie Civică – Comisia Juridică şi de Disciplină
 18. Proiect de hotărâre privind schimbarea formei juridice a societății Compania Municipală Iluminat Public București S.A. Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: – Comisia pentru Utilități Publice – Comisia Juridică şi de Disciplină
 19. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 209/2019 pentru trecerea din administrarea Administrației Piețelor Sector 2 în administrarea Consiliului Local al Sectorului 2 a spațiului situat la subsolul Halei Terminal Obor din str. Ziduri Moși nr. 4, sector 2 Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: – Comisia Patrimoniu – Comisia Juridică şi de Disciplină
 20. Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului ce face obiectul contractului de concesiune nr. 1595/11.08.2005, în suprafață de 4.454,22 mp, situat în Bd. Gheorghe Șincai nr. 16 și 20, sector 4, contract încheiat cu Universitatea Titu Maiorescu Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: – Comisia Patrimoniu – Comisia Juridică şi de Disciplină
 21. Proiect de hotărâre privind transmiterea fără plată în proprietatea Parohiei Sfântul Spiridon Vechi a imobilului în suprafață de 2375 mp situat în Splaiul Independenței la intersecție cu str. Vânători și str. Poenaru Bordea, sector 4 Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: – Comisia Patrimoniu – Comisia Juridică şi de Disciplină
 22. Proiect de hotărâre privind solicitarea către Guvernul României de emitere a unei hotărâri pentru transmiterea din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Transporturilor – Aeroclubul României în domeniul public al Municipiului București, precum și declararea din bun de interes public național în bun de interes public local a construcției denumită „Turn de Parașutism” situată în Complexul Sportiv Lia Manoliu, în vederea realizării obiectivului de investiții „Sală Multifuncțională Complex Sportiv „Lia Manoliu” – B-dul Basarabia nr. 37 – 39, sector 2″ Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: – Comisia Patrimoniu – Comisia Juridică şi de Disciplină
 23. Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul privat al Municipiului București a bunului imobil ce face obiectul Certificatului de vacanță succesorală nr. 49/26.07.2019, situat în București, Șos. Chitilei, nr. 79, sector 1 și transmiterea acestuia în administrarea Administrației Fondului Imobiliar Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: – Comisia Patrimoniu – Comisia Juridică şi de Disciplină
 24. Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul privat al Municipiului București a bunului imobil ce face obiectul Certificatului de vacanță succesorală nr. 11/01.08.2019, situat în București, str. Liviu Rebreanu nr. 2, bl. N6, sc. 1, et. 8, ap. 227, sector 3 și transmiterea acestuia în administrarea Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: – Comisia Patrimoniu – Comisia Juridică şi de Disciplină
 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Municipiului București cu Universitatea Politehnica din București în scopul realizării în comun a obiectivelor de investiții „Pasaj pietonal suprateran pe Splaiul Independenței pentru legătura între Campusul U.P.B. și Complex cămine Regie” și Bază Sportivă – Noul Local” Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: – Comisia Economică, Buget, Finanţe – Comisia Învățământ, Tineret, Sport și Educație Civică – Comisia pentru Relaţii Internaţionale, Cooperare şi Asociere cu Alte Autorităţi Publice – Comisia Juridică şi de Disciplină
 26. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Strada Mircea Eliade nr. 9 – 9A, nr. 9B, nr. 9C, nr. 9F, sector 1 Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: – Comisia de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului – Comisia Juridică şi de Disciplină
 27. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) Str. Prelungirea Ferentari nr. 66, nr. 68, nr. 70, sector 5, București Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: – Comisia de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului – Comisia Juridică şi de Disciplină
 28. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) Calea Vitan, nr. 30, sector 3 Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: – Comisia de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului – Comisia Juridică şi de Disciplină
 29. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) Șoseaua Viilor nr. 28, sector 5, București Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: – Comisia de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului – Comisia Juridică şi de Disciplină
 30. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Bulevardul Poligrafiei nr. 1D, sector 1 Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: – Comisia de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului – Comisia Juridică şi de Disciplină
 31. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Strada Jean – Louis Calderon nr. 37, sector 2 Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: – Comisia de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului – Comisia Juridică şi de Disciplină
 32. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Bd. Eroii Sanitari, nr. 8, sector 5 Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: – Comisia de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului – Comisia Juridică şi de Disciplină
 33. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal PUZ – Bd. Str. Heliade între Vii, nr. 72, sector 2 Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: – Comisia de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului – Comisia Juridică şi de Disciplină
 34. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal PUZ – Str. Ramuri Tei, nr. 1C, sector 2 Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: – Comisia de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului – Comisia Juridică şi de Disciplină
 35. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal PUZ – Str. Berzei, nr. 101A, sector 1, București Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: – Comisia de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului – Comisia Juridică şi de Disciplină
 36. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal PUZ -Strada Emil Racoviță nr. 3-5, sector 4, București Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: – Comisia de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului – Comisia Juridică şi de Disciplină
 37. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al Municipiului București pe anul 2019 Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: – Comisia Economică, Buget, Finanţe – Comisia Juridică şi de Disciplină
 38. Proiect de hotărâre privind acordarea de mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov în vederea modificării contractului de delegare de gestiune încheiat cu operatorul regional Societatea de Transport București STB – S.A. Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: – Comisia de Transporturi şi Infrastructură Urbană – Comisia Juridică şi de Disciplină
 39. Proiect de hotărâre privind protocolul dintre Societatea de Transport București S.A. și Administrația Străzilor București, în vederea finanțării și execuției lucrărilor de dezafectare a pietrei cubice din ampriza liniei de tramvai (aflată în administrarea STB) și înlocuirea acesteia cu asfalt, pe B-dul Basarabia, între Piața Eudoxiu Hurmuzachi și B-dul Chișinău, între B-dul Basarabia și Piața Delfinului Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: – Comisia de Transporturi şi Infrastructură Urbană – Comisia Juridică şi de Disciplină
 40. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului tarifelor practicate de Teatrul de Animație Țăndărică, Teatrul Ion Creangă, Teatrul Excelsior, Teatrul Stela Popescu, Opera Comică pentru Copii, instituții publice de cultură de interes local ale Municipiului București Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: – Comisia Economică, Buget, Finanţe – Comisia Cultură și Culte – Comisia Juridică şi de Disciplină
 41. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului tarifelor practicate în anul școlar 2019 – 2020 de Școala de Artă București, Casa de Cultură „Friedrich Schiller” și Universitatea Populară „Ioan I. Dalles”, instituții publice de cultură de interes local ale Municipiului București Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: – Comisia Economică, Buget, Finanţe – Comisia Cultură și Culte – Comisia Juridică şi de Disciplină
 42. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță și/sau reprezentare juridică de specialitate pentru unitățile sanitare aflate în administrarea Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: – Comisia Sănătate şi Protecţie Socială – Comisia Juridică şi de Disciplină
 43. Proiect de hotărâre privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 5 de a hotărî cu privire la asocierea sau cooperarea cu Societatea de Transport București STB S.A. în vederea finanțării și realizării în comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local – sporirea spațiilor verzi prin înierbarea intervalului dintre liniile de tramvai și întreținerea permanentă a acestora Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: – Comisia de Transporturi şi Infrastructură Urbană – Comisia pentru Relaţii Internaţionale, Cooperare şi Asociere cu Alte Autorităţi Publice – Comisia de Ecologie şi Protecţia Mediului – Comisia Juridică şi de Disciplină
 44. Proiect de hotărâre privind împuternicirea expresă a Consiliului Local Sector 5, de a hotărî, în condițiile legii, cu privire la asocierea cu Cooperativa Agricolă BIOPROD Colibași, în vederea aprovizionării piețelor din sectorul 5 cu legume și fructe de producție proprie, la prețuri de producător Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: – Comisia pentru Relaţii Internaţionale, Cooperare şi Asociere cu Alte Autorităţi Publice – Comisia pentru Comerţ, Turism şi Protecţia Consumatorului – Comisia Juridică şi de Disciplină
 45. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului General al Municipiului București pe perioada 30 august 2019 – 29 noiembrie 2019 Inițiator – Secretar General al Municipiului București
 46. Întrebări și Interpelări

URMĂREȘTE-NE PE

Articole similare

Noutati