Un sfert din liniile STB vor circula pe trasee modificate în weekend

Majoritatea troleibuzelor, un sfert din tramvaie și o parte semnificativă din autobuze vor circula pe trasee modificate în acest weekend.

De asemenea, vor fi înființate trei linii navetă pentru a permite desfăşurarea sâmbătă şi duminică a evenimentului sportiv „Cros şi Semimaraton Internaţional”, anunță Societatea de Transport București.

În vederea amenajării zonelor de start şi finish, de vineri până duminică la ora 23.59, va fi restricţionat traficul rutier pe Bd. Libertăţii (sensul dinspre Calea 13 Septembrie spre Bd. Naţiunile Unite), iar până duminică la ora 14,00 se restricţionează total traficul rutier pe Bd. Libertăţii, între Splaiul Independenţei şi Bd. Naţiunile Unite.

De vineri până duminică, pe toată durata programului, liniile din zonă vor funcţiona pe trasee modificate, a informat vineri Primăria Capitalei.

Totodată, duminică, de la începutul programului şi până la reluarea circulaţiei rutiere (cu excepţia liniilor 66, 69 şi 85), operativ, la dispoziţia Brigăzii Rutiere, liniile de transport public vor funcţiona pe trasee modificate.

Este vorba despre liniile: 1, 10, 24, 40, 44, 45, 61, 66, 69, 70, 85, 86, 90, 97, 100, 104, 116, 117, 122, 123, 136, 137, 168, 178, 203, 205, 226, 311, 312, 313, 323, 368, 381, 385.

Astfel, în vederea amenajării/ dezafectării zonelor de start/ finish, ȋn perioada 10.05.2024 (de la ora 08.00) – 12.05.2024 (până la ora 23.59) va fi restricționat traficul rutier pe Bd. Libertăţii (sensul dinspre Calea 13 Septembrie spre Bd. Naţiunile Unite), iar ȋn perioada 10.05.2024 ora 09.00 – 12.05.2024 ora 14.00 se restricţionează total traficul rutier pe Bd. Libertăţii, ȋntre Splaiul Independenţei şi Bd. Naţiunile Unite.

Din acest motiv, ȋn perioada 10.05.2024 – 12.05.2024, pe toată durata programului, liniile din zonă vor funcţiona pe trasee modificate astfel:

–       Linia 136 va funcţiona pe traseul de bază între terminalul „C.E.T. Vest Militari” şi intersecţia Calea 13 Septembrie/ Bd. Libertății (Piaţa Francofoniei), apoi pe un traseu modificat în ambele sensuri pe Bd. Libertății, cu întoarcere în rondul Piața Regina Maria.

–       Linia 385 va funcţiona pe traseul de bază între „Valea Oltului” şi intersecţia Str. Izvor/ Bd. B. P. Hașdeu, apoi pe un traseu modificat pe Bd. B. P. Hașdeu, Splaiul Independenţei, Piaţa Unirii, Bd. Corneliu Coposu, Str. Sf. Vineri, cu ȋntoarcere pe Str. Sf. Vineri, Bd. Mircea Vodă, Bd. Corneliu Coposu, Piaţa Unirii, Str. Halelor, Splaiul Independenţei, Pod Hașdeu, Bd. B.P. Hașdeu, Str. Izvor, apoi traseul de bază.

–       Linia N101 va funcţiona ȋn nopţile de 10/11.05.2024 şi 11/12.05.2024, pe traseul de bază între terminalul „Valea Oltului” şi intersecţia Calea 13 Septembrie/ Bd. Libertății (Piaţa Francofoniei), apoi pe un traseu modificat în ambele sensuri pe Bd. Libertății, Bd. Regina Maria, Piaţa Unirii. 

Ȋn ziua de 12.05.2024, ca urmare a restricționării traficului rutier pe traseele de concurs, de la începutul programului și până la reluarea circulației rutiere (cu excepția liniilor 66, 69 şi 85), operativ, la dispoziția Brigăzii Rutiere, liniile de transport public vor funcționa pe trasee modificate astfel:

–       Linia 1 va funcţiona pe traseul actual între „Șura Mare” şi intersecţia Şos. Mihai Bravu/ Calea Vitan, apoi prin Calea Vitan, Calea Dudeşti, cu întoarcere pe Şos. Mihai Bravu, Calea Vǎcǎreşti, Şos. Olteniței, Str. Şura Mare.

–       Linia 10 va funcţiona pe traseul actual între „Şura Mare” şi „Banu Manta”, cu ȋntoarcere pe Bd. Iancu de Hunedoara, Şos. Ștefan cel Mare, Şos. Mihai Bravu, Piaţa Iancului unde vagoanele vor efectua ȋntoarcere pe Şos. Mihai Bravu, Şos. Ștefan cel Mare, Bd. Iancu de Hunedoara, Pasaj Victoria, Şos. Nicolae Titulescu, Pasaj Basarab, Bd. Doina Cornea, Bd. G-ral Paul Teodorescu, Bd. Timişoara, Şos. Progresului, Str. Dr. Istrati, Șos. Viilor, Şos. Olteniței, Str. Şura Mare.

–       Linia 24 va funcţiona pe traseul de bază între terminalul „Cartier Dămăroaia” şi intersecția Bd. Ion Mihalache/ Str. Dr. Felix, apoi pe un traseu modificat în ambele sensuri pe Str. Dr. Felix, Şos. Nicolae Titulescu, până la terminalul „Bd. Banu Manta”.

–       Linia 40 va funcţiona între terminalul „Piaţa Sf. Vineri” şi intersecţia Calea Călăraşilor/ Str. Traian, apoi pe un traseu modificat în ambele sensuri pe Str. Traian, Bd. Pache Protopopescu, Şos. Iancului, Şos. Pantelimon, Bd. Chişinău, Bd. Basarabia, apoi traseul actual.

–       Linia 44 va funcţiona pe un traseu scurtat între terminalul „Cartier 16 Februarie” şi „Gara Basarab”.

–       Linia 45 va funcţiona pe traseul de bază între terminalul „Mezeş” şi intersecția Bd. Ion Mihalache/ Str. Dr. Felix, apoi pe un traseu modificat în ambele sensuri pe Str. Dr. Felix, Şos. Nicolae Titulescu, până la terminalul „Bd. Banu Manta”.

–       Linia 61 va funcționa, pȃnă la ridicarea restricțiilor de circulație, pe un traseu scurtat ȋntre „Complex Comercial Apusului” și Piaţa Operei.

–       Linia 66 va funcţiona, pe perioada ȋntregii zile, pe traseul de bază între terminalul „Spitalul Fundeni” şi „Piaţa Rosetti” cu întoarcere pe Str. Dianei, Str. Jean Louis Calderon, Str. Tudor Arghezi, Bd. Carol I, apoi traseul actual.

–       Linia 69 va funcţiona, pe perioada ȋntregii zile, pe un traseu scurtat între terminalul „Valea Argeşului” şi „Podul Operei”.

–       Linia 70 va fi suspendată de la începutul programului și până în jurul orei 14.00, după care va funcționa între terminalul „Bd. Basarabia” şi „Piaţa Rosetti”, cu întoarcere pe Str. Dianei, Str. Jean Louis Calderon, Str. Tudor Arghezi, Bd. Carol I, apoi traseul actual. Până la reluarea circulației troleibuzelor, va funcționa linia navetă 670 între terminalul „Bd. Basarabia” şi Piaţa Universităţii pe Str. Lucreţiu Pǎtrǎşcanu, Str. Constantin Brȃncuşi, Str. Baba Novac, Şos. Mihai Bravu, prin Pasajul Muncii, Şos. Mihai Bravu, Str. Matei Voievod, Bd. Pache Protopopescu, Bd. Carol I, rond Piața Universității.

–       Linia 85 va funcţiona, pe perioada ȋntregii zile, pe traseul de bază între terminalul „Baicului” şi „Piaţa Rosetti”, cu întoarcere pe Str. Dianei, Str. Jean Louis Calderon, Str. Tudor Arghezi, Bd. Carol I, apoi traseul actual.

–       Linia 86 va fi suspendată de la începutul programului și până în jurul orei 14.00, după care va funcționa pe traseul de bazǎ ȋntre terminalul „Arena Națională” și intersecția Calea Griviței/Bd. Gheorghe Duca, apoi pe Bd. Gheorghe Duca, până la capătul de linie „Gara de Nord” (comun cu linia 79), cu întoarcere pe Bd. Gheorghe Duca, Str. Leonida Varnali, Str. Gheorghe Polizu, Str. Occidentului, apoi traseul actual.

–       Linia 90 va funcţiona, pȃnă la ridicarea restricțiilor, pe un traseu scurtat între „Arena Naţională” şi Piaţa Universităţii. Linia navetă 690 va asigura preluarea călătorilor, de la ora ieşirii parcului până la revenirea troleibuzelor liniei 90 pe traseul de bază, între „Semănătoarea” şi Podul Operei, cu ȋntoarcere pe Splaiul Independenţei.

–       Linia 97 va funcţiona, până în jurul orei 14.00, pe traseul de bază între terminalul „Străuleşti” şi Gara de Nord, cu ȋntorcere ȋn Piaţa Gării de Nord. Linia navetă 697 va asigura preluarea călătorilor, de la ora ieşirii parcului până la revenirea  troleibuzelor liniei 97, între terminalul „Gara de Nord” şi „Bd. Tineretului”, pe traseul: Piaţa Gării de Nord, Bd. Gheorghe Duca, Bd. Alexandru Ioan Cuza, Şos. Nicolae Titulescu, prin Pasajul Victoriei, Bd. Iancu de Hunedoara, Calea Dorobanţi, Bd. Dacia, Str. Traian, Bd. Pache Protopopescu, Str. Matei Voievod, Şos. Mihai Bravu, prin Pasajul Muncii, Şos. Mihai Bravu, Calea Dudeşti, Bd. Octavian Goga, Str. Nerva Traian, Calea Vǎcǎreşti, cu întoarcere pe Calea Vǎcǎreşti, Str. Nerva Traian, Bd. Octavian Goga, Calea Dudeşti, Șos. Mihai Bravu, prin Pasajul Muncii, Șos. Mihai Bravu, Str. Matei Voievod, Bd. Pache Protopopescu, Str. Traian, Bd. Dacia, Str. Polonă, Şos. Ştefan cel Mare, Bd. Iancu de Hunedoara, prin Pasajul Victoriei, Şos. Nicolae Titulescu, Calea Griviței, Piața Gării de Nord.

–       Linia 100 va funcţiona pe traseul de bază între „Aeroportul Henri Coandă” şi Piața Arcul de Triumf, apoi pe Bd. Mareşal Constantin Prezan, Bd. Aviatorilor, Piața Victoriei, Bd. Lascăr Catargiu, Bd. G-ral Gheorghe Magheru, Bd. Nicolae Bălcescu, Bd. I. C. Brătianu, prin Pasajul Unirii, Bd. Dimitrie Cantemir, Bd. Mărăşeşti, Str. 11 Iunie, Bd. Regina Maria, Str. Bibescu Vodă, cu întoarcere pe Splaiul Unirii, Bd. Mărăşeşti, Bd. Dimitrie Cantemir, prin Pasajul Unirii, Bd. I.C. Brătianu, Bd. Nicolae Bălcescu, apoi traseul actual.

–       Linia 104 va funcţiona pe traseul de bază între „Cora Pantelimon” şi intersecţia  Str. Vatra Luminoasa/ Şos. Mihai Bravu, apoi pe un traseu modificat în ambele sensuri pe  Şos. Mihai Bravu, prin Pasajul Muncii, Şos. Mihai Bravu, Calea Dudeşti, Bd. Octavian Goga, prin Pasajul Mărăşeşti, Bd. Mărăşeşti, Bd. Dimitrie Cantemir, prin Pasajul Unirii (comun cu linia 381), Bd. I.C. Brătianu, Piaţa Universităţii, Bd. Carol I până la „Piaţa Rosetti”.

–       Linia 116 va funcţiona pe un traseu scurtat între „CFR Progresul” şi terminalul „Piaţa Unirii” – capătul troleibuzelor liniei 76.

–       Linia 117 va funcţiona pe traseul de bază între terminalul „Cartier Confort Urban” şi Piaţa Unirii, unde va întoarce din Bd. Regina Maria pe Str. Bibescu Vodă, Piaţa Unirii (capătul liniei 100), Bd. Dimitrie Cantemir, Bd. Mărăşeşti, Str. 11 Iunie, Bd. Regina Maria, apoi traseul de bază.

–       Linia 122 va funcţiona pe traseul de bază între terminalul „Complex Cartier Latin” şi intersecţia Bd. Eroilor/ Splaiul Independenței (Pod Eroilor), apoi pe un traseu modificat pe Splaiul Independenței, Podul Cotroceni, Splaiul Independenței, Bd. Eroilor, apoi traseul de bază.

–       Linia 123 va funcţiona pe traseul de bază între „C.E.T. Sud Vitan” şi intersecţia Calea Vitan/ Calea Dudeşti /Bd. Octavian Goga, apoi pe un traseu modificat pe Bd. Octavian Goga, prin Pasajul Mărăşeşti, Bd. Mărăşeşti, Str. 11 Iunie, Bd. Regina Maria, Bd. George Coşbuc, Bd. Tudor Vladimirescu, Şos. Panduri, Str. Prof. Dr. Rainer, Bd. Eroilor, Splaiul Independenței, Str. Constantin Noica, Calea Plevnei, Şos. Orhideelor, Bd. Dinicu Golescu, cu întoarcere pe Str. Witing, Calea Plevnei, Str. Constantin Noica, Splaiul Independenței, Bd. Eroilor, Str. Dumitru Bagdasar, Şos. Panduri, Bd. Tudor Vladimirescu, Bd. George Coşbuc, Bd. Regina Maria, Str. 11 Iunie, Bd. Mărăşeşti, prin Pasajul Mărăşeşti, Bd. Octavian Goga, Calea Vitan, apoi traseul actual.

–       Linia 136 va funcţiona pe traseul de bază între terminalul „C.E.T. Vest Militari” şi intersecţia Calea 13 Septembrie/ Bd. Libertății, apoi pe un traseu modificat în ambele sensuri pe Bd. Libertății, cu întoarcere în rondul Piața Regina Maria.

–       Linia 137 va funcţiona pe traseul de bază între terminalul „Carrefour Militari” şi intersecţia Bd. Eroilor/ Splaiul Independenței (Pod Eroilor), apoi pe un traseu modificat pe Splaiul Independenței, Podul Cotroceni, Splaiul Independenței, Bd. Eroilor, apoi traseul actual.

–       Linia 168 va funcţiona pe traseul de bază între „Valea Ialomiţei” şi intersecţia Bd. Eroilor/ Splaiul Independenței (Pod Eroilor), apoi pe un traseu modificat pe Splaiul Independenței, Podul Operei, cu ȋntoarcere pe Splaiul Independenței, Pod Eroilor, Bd. Eroilor, apoi traseul actual.

–       Linia 178 va funcţiona între terminalul „Master” şi intersecţia Bd. Dinicu Golescu/ Str. Witing, apoi pe un traseu modificat pe Str. Witing, Cal. Plevnei, Str. Mircea Vulcănescu, cu întoarcere pe Bd. Dinicu Golescu, Şos. Orhideelor, apoi traseul de bază.

–       Linia 203 va funcţiona pe traseul de bază între terminalul „Cartier Greenfield” şi Piaţa Presei, apoi pe un traseu modificat ȋn ambele sensuri pe Bd. Mărăşti, Bd. Expoziţiei, pȃnă la terminalul „Piaţa Presei‟ (comun cu liniile 261, 304, 441, 446, 448, 477).

–       Linia 205 va funcţiona pe traseul de bază între terminalul „Străuleşti” şi Piaţa Presei, apoi pe un traseu modificat ȋn ambele sensuri pe Bd. Mărăşti, Bd. Expoziţiei, pȃnă la terminalul „Piaţa Presei‟ (comun cu linia 105).

–       Linia 226 va funcţiona pe traseul de bază între „Depoul Alexandria” şi intersecţia Bd. Eroilor/ Splaiul Independenței (Pod Eroilor), apoi pe un traseu modificat pe Splaiul Independenței, Podul Operei, cu ȋntoarcere pe Splaiul Independenței, Pod Eroilor, Bd. Eroilor, apoi traseul actual.

–       Linia 311 va funcţiona între „Faur” şi intersecţia Bd. Nicolae Bălcescu/ Str. Dem I Dobrescu, apoi pe un traseu modificat pe Bd. Nicolae Bălcescu, cu ȋntoarcere pe Str. C. A. Rosetti, Str. Maria Rosetti, apoi traseul actual.

–       Linia 312 va funcţiona între „Platforma Comercială Arcade Berceni” şi intersecţia Splaiul Unirii/ Bd. Mărășești, apoi pe un traseu modificat pe Bd. Mărășești, Bd. Dimitrie Cantemir, cu ȋntoarcere pe  Splaiul Unirii, apoi traseul actual.

–       Linia 313 va funcţiona pe un traseu scurtat între „Piaţa de Gros” şi terminalul „Piaţa Unirii” – capătul troleibuzelor liniei 76.

–       Linia 323 va funcţiona pe traseul de bază între „Zețarilor” şi intersecţia Bd. Mircea Vodă/ Bd. Mărășești, apoi pe Bd. Mărășești, Bd. Dimitrie Cantemir, pȃnă la terminalul „Piaţa Unirii” (capătul troleibuzelor liniei 76), cu întoarcere pe Bd. Dimitrie Cantemir, Bd. Mărășești, Bd. Mircea Vodă, apoi traseul actual.

–       Linia 368 va funcţiona pe traseul de bază între „Valea Oltului” şi intersecţia Bd. Eroilor/ Splaiul Independenței (Pod Eroilor), apoi pe un traseu modificat pe Splaiul Independenței, Podul Operei, cu ȋntoarcere pe Splaiul Independenței, Pod Eroilor, Bd. Eroilor, apoi traseul de bază.

–       Linia 381 va funcţiona pe traseul de bază între terminalul „Piaţa Reşiţa” şi Piaţa Romană, apoi pe un traseu modificat pe Bd. Dacia, Str. Polonă, Șos. Ștefan cel Mare, Bd. Iancu de Hunedoara, prin Pasajul Victoriei, Șos. Nicolae Titulescu, Str. Dr. Felix, Bd. Ion Mihalache, pȃnă la terminalul „Clăbucet”, cu întoarcere pe Cal. Griviţei, Str. Clăbucet, Bd. Ion Mihalache, Str. Dr. Felix, Șos. Nicolae Titulescu, prin Pasajul Victoriei, Bd. Iancu de Hunedoara, Cal. Dorobanţi, Bd. Dacia, Piaţa Romană, Bd. Gheorghe Magheru, apoi traseul actual.

–       Linia 385 va funcţiona pe traseul de bază între „Valea Oltului” şi intersecţia Str. Izvor/ Calea 13 Septembrie, apoi pe Calea 13 Septembrie, Bd. Libertăţii, Bd. Regina Maria, Str. Bibescu Vodă, Piaţa Unirii (capăt linie 100), cu întoarcere pe Bd. Dimitrie Cantemir, Bd. Mărăşeşti, Str. 11 Iunie, Bd. Regina Maria, Bd. Libertății, Calea 13 Septembrie, apoi traseul actual.

URMĂREȘTE-NE PE

Articole similare

Noutati