Universitatea din București, semnatara Cartei Diversității din România

Universitatea din București este noua semnatară a Cartei Diversității din România. Prin semnarea Cartei Diversității Universitatea din București se angajează:

1. Să dezvolte o cultură organizațională bazată pe respect reciproc, încredere, recunoașterea și valorificarea diferențelor și aptitudinilor individuale;

2. Să aplice principiile non-discriminării și egalității de șanse în procesele decizionale și în managementul resurselor umane cu focus special pe recrutarea, formarea, remunerarea și promovarea profesională a angajaților;

3. Să reflecte diversitatea societății românești sub toate formele ei în procesele de management și resurse umane;

4. Să deruleze un program de sensibilizare/ conștientizare și formare a echipei de management și a angajaților în legătură cu beneficiile diversității;

5. Să comunice angajamentul său în favoarea non-discriminării și a diversității și să-și informeze angajații și grupurile cointeresate despre rezultatele practice ale prezentului angajament;

6. Să monitorizeze anual progresele înregistrate în atingerea obiectivelor Cartei Diversității;

7. Să prezinte în rapoarte și alte publicații angajamentul organizației față de non-discriminare și diversitate, menționând acțiuni concrete, practici și rezultate.

De altfel, Universitatea din București a întreprins în mod constant activități care să asigure un climat incluziv și sigur, atât pentru studentele și studenții săi, cât și pentru cadrele didactice ale instituției, fiind angajată în protejarea și promovarea unor valori și principii umaniste care așază omul, demnitatea umană și împlinirea potențialului uman în centrul activităților sale de educație, formare și cercetare.

„Semnarea de către Universitatea din București a Cartei Diversității din România nu este deloc întâmplătoare. Ea vine să confirme, și de data aceasta, misiunea ferm asumată de instituția noastră cu privire la promovarea multiculturalității și diversității în cadrul comunității noastre academice. Pe lângă strategiile de incluziune și de sprijin al categoriilor defavorizate pe care le implementează și le promovează constant, Universitatea din București se află și într-un permanent proces de adaptare și de internaționalizare care presupune tocmai promovarea diversității culturale și lingvistice a unei comunități academice tot mai cosmopolite.

Trebuie să menționez că Universitatea din București a fost prima care, prin Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, a adoptat și implementat măsurile afirmative pentru romi la începutul anilor ’90. Modelul a fost extins imediat în mai multe facultăți și preluat, apoi, ca politică publică națională. Universitatea a continuat în timp cu diverse alte măsuri și proiecte care să facă din comunitatea noastră academică una inclusivă, care prețuiește diversitatea și o promovează. Dau doar exemplul proiectelor de dezvoltare instituțională destinate studenților cu dizabilități, al proiectului SEED (Sprijin Educațional pentru Elevi Defavorizați), menit să sprijine tinerii elevi meritoși proveniți din comunități dezavantajate sau al proiectului ATHENA, prin care promovăm și sprijinim diversitatea de gen în Universitatea noastră.

Mai mult, în completarea unei rețele de colaborări internaționale extinse și în întâmpinarea inițiativei de constituire a alianțelor de universități europene, cu un rol fundamental în consolidarea unei identități europene reale, Universitatea noastră este membră CIVIS, o alianță de 11 universități europene prestigioase. Universitatea din București se implică astfel activ în promovarea parteneriatului cu Africa, consolidându-și și astfel viziunea privind promovarea multiculturalității la nivelul învățământului superior european, regional și global”, a remarcat prof. univ. dr. Marian Preda, rectorul Universității din București.

Despre Carta Diversității din România

Carta Diversității din România este o inițiativă care reunește la aceeași masă grupuri cointeresate dintre cele mai diverse și care propune semnatarilor săi o platformă colaborativă de acțiune, dezbatere și schimb de bune practici în jurul managementului diversității. Carta Diversității are 189 de semnatari, acoperind circa 230.000 de angajați care și-au asumat public principiile Cartei. Detalii despre aderare și programele Cartei pot fi accesate pe www.cartadiversitatii.ro.

sursa: stirileprotv.ro

URMĂREȘTE-NE PE

Articole similare

Noutati