Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti, protocol de colaborare cu CNAIR

Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti, prin Facultatea de Căi Ferate, Drumuri şi Poduri, şi Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere au semnat un important protocol de colaborare pentru următorii 5 ani.

„Acest parteneriat este o oportunitate pentru viitorul studenţilor, scopul nostru fiind acela de a-i pregăti pe tinerii studenţi şi de a-i aduce la un nivel competitiv, astfel încât să facă faţă pe piaţa muncii după ce vor absolvi” a declarat Adrian Burlacu, Decan la Facultatea de Căi Ferate, Drumuri şi Poduri.

„Astăzi am pus bazele unei colaborări între CNAIR şi UTCB prin care compania va sprijini studenţii cu burse, teme de doctorat şi organizarea de masterate care au la bază proiectele companiei.

În cadrul evenimentului de semnare a protocolului a fost organizată şi o videoconferinţă interactivă la care au participat studenţi ai UTCB care au pus întrebări referitoare la proiectele importante aflate în execuţie în prezent (Pod peste Dunăre – Brăila, Drum Expres Craiova – Piteşti), precum şi la modalităţile de aplicare pentru obţinerea de burse. De asemenea, întrebările studenţilor au vizat şi informaţii despre stagiile de practică pe şantierele administrate de CNAIR.

O analiză a structurii forţei de muncă a confirmat nevoia de specialişti calificaţi în domeniul construcţiilor infrastructurii rutiere. Astfel, ţinând cont de dinamica dezvoltării şantierelor de infrastructură rutieră, a dezvoltării firmelor româneşti de construcţii în domeniu, dar şi de accesarea de către firmele străine a forţei de muncă de pe piaţa autohtonă, s-a convenit colaborarea între cele două instituţii şi încheierea prezentului protocol de colaborare

Obiectul protocolului îl constituie colaborarea pentru:

* organizarea unor stagii de practică pentru studenţii anilor III şi IV de studiu din cadrul U.T.C.B.;

* acordarea, pe perioada desfăşurării cursurilor aferente anului universitar, a unor burse de studii lunare (în valoare de 1000 lei lunar) pentru studenţii anilor III şi IV din cadrul U.T.C.B. în conformitate cu prevederile Contractului Colectiv de Muncă aplicabil la nivel C.N.A.I.R. S.A.;

* organizarea de evenimente publice de informare sau promovare cu privire la proiectele C.N.A.I.R. S.A.;

* organizarea de masterate care au la bază proiectele Companiei;

* organizarea de doctorate care au la bază proiectele Companiei;

* dezvoltarea unor teme de cercetare în domeniul construcţiilor infrastructurii rutiere;

* organizarea în comun de simpozioane, comunicări ştiinţifice, B2B;

* diseminarea informaţiilor de interes general privind dezvoltarea durabilă în domeniul transporturilor;

* crearea unor parteneriate cu terţi în vederea participării în cadrul unor proiecte internaţionale privind dezvoltarea durabilă în domeniul transporturilor şi infrastructurii rutiere.

Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti oferă, pentru anul universitar 2020 – 2021, 855 de locuri cu finanţare de la buget şi 300 de locuri cu taxă pentru studiile universitare de licenţă.

URMĂREȘTE-NE PE

Articole similare

Noutati