Vineri debutează “Casa Verde Fotovoltaice” pentru persoane fizice. Ghid VIDEO explicativ al AFM

Începând cu data de 19 mai persoanele fizice interesate să monteze un sistem fotovoltaic cu subvenție de 20.000 de lei de la stat pot să se înscrie în aplicația informatică dedicată a Administrației Fondului de Mediu (AFM). Instituția a publicat și un mic ghid video cu pașii care trebuie făcuți.

Înscrierile în program se fac prin intermediul aplicației informatice pusă la dispoziție pe site-ul www.afm.ro începând cu data de 19 mai ora 10:00 și până la data de 2️6 iunie  ora 23:59.

Care este perioada de înscriere pentru fiecare zonă din țară

 

 

 

 

 

 

 

Documentele pe care le încarcă solicitantul persoană fizică în aplicație sunt:

a) actul de identitate al solicitantului, valabil la data înscrierii în aplicație;

b) certificatul de atestare fiscală privind obligațiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanțelor, în termen de valabilitate la data înscrierii în aplicație;

c) certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială își are domiciliul, în termen de valabilitate la data înscrierii în aplicație;

d) extras de carte funciară, nu mai vechi de 60 de zile la data înscrierii în aplicație, din care să rezulte dreptul de proprietate al solicitantului asupra imobilului construcție deservit de sistemul de panouri fotovoltaice pentru care se solicită finanțarea; în cazul în care sistemul de panouri fotovoltaice care deservește construcția se amplasează pe teren, se va prezenta, în plus față de extrasul de carte funciară aferent construcției, extras de carte funciară, nu mai vechi de 60 de zile la data înscrierii în aplicație, din care să rezulte că solicitantul este proprietar/deține un drept de folosință asupra imobilului teren; acesta poate fi obținut de solicitant și în format electronic;

e) copia cărții funciare colective, din care să rezulte maximum două unități individuale trecute pe aceeași carte funciară care adunate să fie egale cu 1 (un) întreg, în cazul imobilelor-construcții, dintre care unele părți sunt comune, iar restul sunt proprietăți individuale, pentru care se întocmesc o carte funciară colectivă și câte o carte funciară individuală.

Solicitantul persoană fizică se poate înscrie o singură dată în cadrul unei sesiuni.

Iată și materialul video postat de AFM

Programul  “Casa Verde Fotovoltaice” presupune acordarea unei subvenții de către stat, prin AFM, în valoare de 20.000 de lei, dar nu mai mult de 90% din costul total, persoanelor fizice care își montează un sistem fotovoltaic de cel puțin 3 kWp, racordat la rețea. În ediția din acest an și bisericile vor beneficia de finanțare prin acest program

URMĂREȘTE-NE PE

Articole similare

Noutati