Chioşcurile de comercializare presă, carte, flori din Sectorul 5, închiriate prin licitaţie publică

0
171
primaria sector 5

Consiliul Local Sector 5 a adoptat, în şedinţa de vineri, un proiect care prevede închirierea în urma unei licitaţii publice a chioşcurilor destinate comercializării de presă, carte şi flori.

Astfel, tariful minim de la care să pornească procedura de licitaţie este în cuantum de 65 de lei/mp/zi – zona A, 40 de lei/mp/zi – zona B, 30 lei/mp/zi – zona C, 15 lei/mp/zi – zona D.

Sumele încasate de DITL Sector 5 urmează să se constituie venit la bugetul local.

Conform documentaţiei de atribuire, cheltuielile ocazionate de dotarea celor 40 de chioşcuri cu mobilier comercial vor fi suportate integral de către agenţii economici declaraţi câştigători în urma licitaţiei publice organizate, scrie Agerpres.

Penalizări pentru neplata la termen

Chiria va putea fi ajustată în situaţia în care au loc modificări legislative adoptate de autorităţi centrale sau locale.

Chiria ar urma să se achite lunar, până la data de 20 a lunii următoare, neplata la termen atrăgând o penalizare de 0,1% asupra sumei datorate pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate, inclusiv.

Constituirea garanţiei este obligatorie, fiind reprezentată de contravaloarea a patru chirii. Locatarul va suporta contravaloarea utilităţilor consumate, a cheltuielilor de salubrizare şi a taxei de ocupare a domeniului public.

Cine poate participa la licitație

Poate participa la licitaţie orice persoană fizică autorizată sau juridică română sau străină care a plătit toate taxele privind participarea la licitaţie, inclusiv garanţia de participare; a depus oferta sau cererea de participare împreună cu toate documentele solicitate şi în termenele prevăzute; are îndeplinite la zi obligaţiile exigibile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor către bugetul consolidat al statului; nu este în stare de insolvenţă, faliment sau lichidare.

Criteriile de acordare a contractului de închiriere sunt: oferta financiară (pondere 60%), ocuparea unui chioşc pe raza Sectorului 5 anterior procedurii de licitaţie (pondere 30%), capacitatea economică a ofertanţilor (pondere 10%).

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.