Master plan pentru piste de biciclete în București: Primăria Capitalei consultă piața pentru valoarea documentației

1
274
Foto: Facebook / Nicusor Dan

Primăria Municipiului București (PMB) a publicat un anunț de consultare a pieței prin care vrea să determie valoarea estimată a serviciilor de elaborare documentație pentru obiectivul de investiții “Master plan piste biciclete la nivelul Municipiului Bucuresti”. Potrivit PMB, consultarea este necesară pentru a fundamenta bugetul achiziției.

Prin realizarea acestui master plan se vor avea în vedere următoarele:

Aspectul de utilitate
• asigurarea unei rețele extinse de piste de biciclete care să facă legătura între zone rezidențiale și zone principale de interes (locuri de muncă, de educație, comerciale, instituții etc.);
• asigurarea legăturilor cu rețeaua deja existentă (piste realizate sau aflate în curs de realizare);
• asigurarea legăturilor cu localitățile din jurul Municipiului Bucuresti;
• asigurarea legăturilor cu platformele industriale limitrofe.

Aspectul de turism
• identificarea zonelor de interes turistic (atât cele cunoscute cât și cele cu potențial de dezvoltare);
• identificarea zonelor de agrement si recreere.

Proiectul ce urmează a fi realizat va fi dezvoltat în două etape:

Etapa I

În această etapă, Prestatorul va analiza situația infrastructurii existente (pistele existente precum și cele în curs de proiectare/execuție). În cazul în care Prestatorul va identifica erori de proiectare sau de execuție, acestea se vor evidenția în cadrul unui raport întocmit către Beneficiar.

Totodată, în cadrul raportului vor fi prezentate și solutiile de remediere ale defectelor constatate.

Finalizarea Etapei I se va face prin realizarea unui Raport privind situația existentă privind pistele de biciclete la nivelul Municipiului Bucuresti care va trebui aprobat în cadrul CGMB precum și realizarea unei hărți în format GIS care va cuprinde toate informațiile de mai sus și stabilirea de comun acord cu Beneficiarul care sunt prioritățile de dezvolatare. Formatul hărții va permite selectarea opțiunilor de vizualizare a diferitelor tipuri de trasee, cu marcarea punctelor de interes sau selectarea unor zone ale Municipiului București.

După avizarea în Consiliul General al Municipiului București se va putea trece la elaborarea Etapei a II.

Etapa II

În cadrul acestei etape care se va derula pe o perioada de 15 luni, Prestatorul va analiza, identifica și prioritiza noi trasee, pentru o rețea extinsă de piste de biciclete noi in functie de dezvoltarea unor zone din Municipiul Bucuresti.

Dezvoltarea rețelei va viza inclusiv străzile secundare din cele 6 sectoare ale Municipiului București, pentru a asigura conexiunea cu rețeaua principală. Se vor identifica și propune spații pentru parcarea bicicletelor, inițial în vecinătatea celor mai importante puncte de interes și apoi distribuite de-a lungul rețelei.

Prestatorul va carta zonele de interes și principalele destinații de agrement la nivelul Capitalei. Vor fi analizate și evidențiate zonele nedeservite sau deservite ineficient.

Vor fi stabilite dezideratele cu privire la dezvoltarea infrastructurii pentru biciclete, alături de principiile care stau la baza master planului și a rețelei de piste de biciclete. Prestatorul va îngloba într-un singur proiect propunerile din Planul de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD), cele din Planul Integrat de Dezvoltare Urbană al Bucureștiului (PIDU) și cele agreate de către autoritățile locale ale sectoarelor Municipiului București.

Pornind de la cererea de transport și necesarul de completare a rețelei de piste pentru biciclete identificate în analiza situației existente, va fi conturată o rețea extinsă de trasee care să acopere echilibrat întreg Municipiul București și să asigure legătura cu rețeaua din jurul Capitalei. Această rețea va trebui configurată pe baza unor principii agreate de comun acord cu Beneficiarul.

Pentru a conecta cât mai eficient punctele de interes la nivelul orașului pot fi dezvoltate mai multe opțiuni de trasee care vor fi discutate cu Beneficiarul și dezbătute cu factorii interesați. De asemenea, rețeaua de trasee pentru biciclete va fi corelată cu infrastructura dedicată altor mijloace de transport, mai ales cu cea dedicată transportului public (ex. benzi dedicate transport public de persoane) și se va avea în vedere și problematica locurilor de parcare posibil eliminate/mutate pentru a insera infrastructura pentru biciclete.

În funcție de categoria străzii, punctele de interes ce urmează a fi deservite, tendințele sociale și economice cu impact în nevoia de mobilitate, Prestatorul va clasifica pistele de biciclete în piste principale și piste secundare, piste solitare (independente) și piste paralele cu strada sau integrate în trama stradala etc. În funcție de tipul de pistă ce urmează a fi realizat, Prestatorul va propune o serie de profiluri tip.

Tot în cadrul acestei etape se va studia amplasarea dotărilor complementare: rastele, stații de închiriere, stații de încărcare pentru biciclete electrice etc.

Criteriile de care trebuie să se țină cont în alegerea spațiilor de parcare sunt:
• Vizibilitatea – locurile de parcare trebuie să fie ușor văzute de către ciclisti, iar o locație foarte vizibila descurajează furtul si vandalismul
• Accesul – zonele de parcare trebuie să fie în apropierea intrării in clădiri, dar să nu incomodeze deplasarea pietonilor sau traficul auto
• Design-ul – sa se armonizeze cu mediul

Totodată, Prestatorul va propune, pe lângă identificarea traseelor, și o valoare estimativă ca timp și cost de realizare (analiză cost beneficiu), în vederea cunoașterii gradului realist de implementare a proiectelor propuse de documentul strategic.

Raportul interimar va comunica stadiul privind realizarea obiectivelor, problemele întâmpinate și va propune linia de continuare a Masterplanului. Raportul interimar va fi înaintat la 9 luni de la începerea etapei II, va conține forma în draft a Masterplanului și va trebui aprobat de Beneficiar.

Finalizarea Etapei II se va face prin realizarea Masterplanului care va trebui aprobat în CGMB, precum și prin realizarea hărților care vor cuprinde propunerile din Masterplan.

Etapa I

Activități/servicii prestate Rezultate/livrabil
• Inventarierea situației existente a pistelor de biciclițti (în urma studierii terenului);
• Inventariere piste ce urmează a fi proiectate/executate;
• Raport situatie existentă (descriere situație existentă, soluții remediere defecte constatate)
• Planșe cu trasee existente (*PDF si *DWG)
• Hartă rețea piste de biciclete (*PDF si *DWG)
• Harta rețea piste de biciclete (*GIS)

Etapa II
• Discuții/dezbateri cu factorii de interes
• Cartarea zonelor de interes și principalelor destinații de agrement la nivelul Capitalei
• Realizarea unui plan/rețele de piste biciclete ce va include propunerile din PMUD, propunerile din PIDU precum si cele agreate de primariile de sector si PMB
• Analizarea, identificarea si prioritizarea unor noi trasee pentru o rețea extinsă de piste de biciclete în funcție de dezvoltarea Municipiului București
• Clasificarea tipurilor de trasee în functie de categoria strazii (piste principale, secundare, independente, paralele cu strada, integrate în trama stradala etc)
• Propuneri privind amplasarea dotărilor complementare (rastele, stații de închiriere etc.)
• Consultare publică
• Planșe cu zone de interes/destinații de agrement la nivelul capitalei (*PDF si *DWG)
• Planșe planuri de situație rețea piste de biciclete (*PDF si *DWG)
• Hartă rețea piste de biciclete (*PDF si *DWG)
• Hartă rețea piste de biciclete (*GIS)
• Studiu de trafic
• Analiza cost beneficiu
• Raport interimar
• Studiu de impact asupra mediului
• Obținerea avizelor solicitate
• Masterplan piste biciclete la nivelul Municipiului București

Aspectele supuse consultării:

Aspect financiar – va gi prezentată o propunere financiară sub forma unui preț total și prețuri unitare defalcate, astfel încât să includă toate costurile aferente serviciilor solicitate.
Aspect tehnic – se acceptă recomandări privind textul caietului de sarcini.

Propunerea financiară va fi elaborată sub forma unui tabel cu prețuri unitare ce vor include costuri cu toate operațiunile aferente. Prețul va fi exprimat în lei (exclusiv TVA), cu maximum două zecimale.

Data limită pentru transmitere propuneri este 26 aprilie 2022, potrivit anunțului de consultare a pieței publicat pe 12 aprilie în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP).

1 COMENTARIU

  1. Cu mici exceptii, situatia actuala a pistelor pentru bbiciclete nu reprezinta decat o grava amenintare la siguranta pietonilor de pe trotuare si un mare potential pericol pentru ceilalti participanti la traficul rutier, intrucat NU sunt respectate nici reglementarile minimale ale circulatiei vehiculelor pe doua roti, incepand cu nerespectarea semnificatiei culorii semafoarelor, nerespectarea sensului de deplasare, nerespectarea obligatiei de a folosi trecerile de petoni PE LANGA bicicleta si nu PE bicicleta, s.a.m.d.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.