Proiect: Companiile, ONG-urile şi asociaţiile de proprietari vor putea amenaja şi întreţine spaţiile verzi

0
209

Agenţii economici, instituţiile publice, asociaţiile de proprietari şi organizaţiile neguvernamentale vor putea investi în amenajarea şi întreţinerea unor spaţii verzi, conform unui proiect de hotărâre de consiliu local pus în dezbatere publică.

Pentru a da posibilitatea companiilor şi societăţii civile să se implice în conservarea şi înfrumuseţarea spaţiilor verzi aflate în proprietatea publică a Municipiului Bucureşti şi administrarea Consiliului Local Sector 1, administraţia locală a elaborat proiectul „Adoptă un spaţiu verde”.

Proiectul de hotărâre privind aprobarea protocolului de colaborare dintre Consiliul Local al Sectorului 1, prin Administraţia Domeniului Public (ADP), şi persoanele interesate în vederea punerii în aplicare a proiectului este pus în dezbatere publică pe site-ul www.primariasector1.ro, secţiunea „Sectorul 1”:

https://www.primariasector1.ro/proiecte-supuse-dezbaterii-publice.html

Potrivit prevederilor art. 7 alin. (4) din Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică locală, republicată, până în data de 12.04.2021, se pot trimite în scris, pe adresele de e-mail registratura@primarias1.ro şi secretariat@primarias1.ro, propuneri, sugestii şi opinii cu valoare de recomandare privind acest proiect de hotărâre. Totodată, pe site-ul instituţiei este disponibil şi un formular on-line pentru colectare propuneri opinii şi recomandări.

Destinaţia de spaţiu verde a terenului nu poate fi schimbată

Agenţii economici, instituţiile publice, asociaţiile de proprietari şi organizaţiile neguvernamentale, în calitate de beneficiari, vor asigura din fonduri proprii amenajarea şi întreţinerea spaţiilor verzi publice luate în îngrijire.

Solicitarea de a adopta un spaţiu verde se va depune la Serviciul Spaţii Verzi din cadrul ADP Sector 1 şi va fi însoţită de o schiţă cu amenajarea propusă. În această schiţă, se vor prezenta tipurile de vegetaţie/dotări care vor fi folosite. Solicitările vor fi soluţionate în ordinea înregistrării, întâietate având asociaţiile de proprietari pentru spaţiile verzi publice aferente propriului condominiu.

Potrivit acestui proiect de hotărâre, urmează a fi date în gospodărire către persoanele juridice sau asociaţiile de proprietari doar acele spaţii verzi aflate în administrarea ADP Sector 1 aferente locuinţelor de tip condominium formate dintr-un cadru vegetal, amplasate adiacent blocurilor de locuinţe, cu rol estetic şi de ameliorare a climatului şi calităţii aerului.

ADP Sector 1, în calitate de administrator, are dreptul să fie informat în legătură cu intervenţiile asupra spaţiului verde şi are dreptul de a iniţia şi promova proiecte de investiţii, precum şi dreptul de a modifica sau denunţa în mod unilateral acest protocol.

Beneficiarul are dreptul de a gospodări terenul în mod direct, pe riscul, cheltuiala şi pe răspunderea sa, fără a putea să monteze sau să depoziteze acolo piese de mobilier sau alte obiecte şi fără a putea schimba destinaţia de spaţiu verde. De asemenea, beneficiarul trebuie să gospodărească suprafaţa de teren în regim de continuitate, evitând distrugerea, degradarea şi deteriorarea acestuia.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.