Start la SPORT în Sectorul 2. Primăria acordă vouchere de 250 de lei/lună pentru elevii sportivi

0
190

Elevii din Sectorul 2 vorb eneficia de 250 de lei/lună sub formă de vouchere pentru sport, anunță Primăria Sectorului 2.

Primăria Sectorului 2 anunţă demararea înscrierilor pentru proiectul “Dăruim
speranţă pentru performanţă în sport”, prin care se acordă vouchere pentru sport
în valoare de 250 de lei/lună elevilor din învăţământul preuniversitar de stat
din Sectorul 2, pentru a-i încuraja să practice sport de performanţă. Proiectul este
menit să stimuleze practicarea sportului de performanță în rândul elevilor din
sector.

În perioada 25 aprilie 2023 – 2 mai 2023, elevii majori sau părinţii/reprezentanţii
legali ai elevilor minori pot depune documentele la unitatea de învățământ
preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 la care este înscris elevul.

Pentru implementarea proiectului, pe întreaga perioadă de derulare a acestuia,
alocăm de la bugetul local al Sectorului 2 suma de 2.000.000 de lei/lună, ceea ce
înseamnă că vor fi 8.000 de elevi beneficiari lunar.

Elevii din învăţământul preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 vor primi
voucherele pentru sport în ordinea înregistrării solicitărilor şi în limita locurilor
disponibile lunar, respectiv a bugetului alocat cu această destinaţie.

Condiţii pentru participare

Structurile sportive trebuie să facă dovada afilierii la Federaţia Sportivă Naţională
pe ramură de sport şi să asigure desfăşurarea activităţii sportive în baze sportive
proprii sau aflate în folosinţă în Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti, în condiţiile
legii.

Elevii majori sau părinţii/reprezentanţii legali ai elevilor minori, care vor primi
voucherele pentru sport, se vor angaja în scris să folosească tichetele valorice primite
numai în scopul pentru care au fost emise, în maximum 30 de zile de la primire.

Procedura de înscriere

Înscrierea pentru acordarea voucherelor pentru sport se realizează de către elevii
majori sau părinţii/reprezentanţii legali ai elevilor minori, prin depunerea la unitatea
de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 al Municipiului
Bucureşti, la care este înscris elevul, a următoarelor documente:
a) cerere pentru acordarea voucherelor pentru sport;
b) dovada că elevul s-a înscris/legitimat la una dintre structurile sportive eligibile;
c) documente care să ateste calitatea de părinte, respectiv certificatul de naştere al
elevului, în cazul părinţilor naturali, sau hotărârea judecătorească de încuviinţare a
adopţiei, în cazul elevului adoptat;
d) documente care să ateste calitatea de părinte/reprezentant legal, după caz:
certificat de naştere, hotărâre judecătorească, etc;
e) declaraţia pe propria răspundere a elevului major sau părinţilor/reprezentantului
legal al elevului minor, după caz;
f) alte documente solicitate de unitatea de învăţământ preuniversitar de stat de pe
raza Sectorului 2, după caz, potrivit regulamentului intern;
g) copie după actul de identitate al elevului major.

Circuitul voucherelor pentru sport

Conducerea unităţii de învăţământ va afişa, la intrarea în unitatea de învăţământ,
toate condiţiile de acordare a voucherelor pentru sport, pentru a fi luate la cunoştinţă
de către toţi elevii şi părinţii/reprezentanţii legali ai elevilor.

Voucherele pentru sport vor fi ridicate de către elevul major sau părinte/reprezentant
legal, în cazul elevului minor, lunar, de la unitatea de învăţământ, pe bază de
semnătură.Accesul în structurile/cluburile sportive se va face pe baza voucherului pentru sport ce va fi predat în prima zi când se prezintă elevul.

Lista cluburilor sportive participante la acest proiect poate fi accesată aici:
https://invatamantsector2.ro/wp-content/uploads/2023/04/Lista-structuri-sportiveafiliate-FB.pdf.

Proiectul Primăriei Sectorului 2, “Dăruim speranţă pentru performanţă în sport”,
vine în sprijinul părinţilor care nu-şi permit finanţarea cursurilor unui sport de
performanţă pentru copiii lor, şi este menit să stimuleze practicarea sportului în
rândul elevilor.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.