Aproape 130 de locuri libere la creșele din Sectorul 1. Înscrierile se fac exclusiv online

0
104

Primăria Sectorului 1, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, organizează în perioada 18-22 octombrie o sesiune de înscriere a copiilor la centrele de zi de tip creșă în cadrul cărora nu au fost ocupate toate locurile disponibile pentru anul școlar 2021-2022.

Este vorba despre ocuparea a 128 de locuri disponibile din cadrul următoarelor creșe: Centrul de zi „Sf. Andrei” str. Cosmeşti nr. 15 – 40 de locuri disponibile pentru începerea frecventării din luna noiembrie 2021, Centrul de zi „Jiului” – str. Pajurei nr. 2C –  80 de locuri disponibile pentru începerea frecventării din luna noiembrie 2021 și C.S.S. „Sf. Nicolae” str. Constantin Dobrogeanu Gherea nr. 74 –  8  locuri disponibile – pentru începerea frecventării din luna noiembrie 2021.

Părinții din Sectorul 1 își pot înscrie copiii la creșă numai prin intermediul unei aplicații online care va fi disponibilă pe site-ul www.dgaspc-sectorul1.ro unde vor putea selecta luna începând cu care doresc înscrierea copiilor la centrele de zi.

Înscrierile la creșă încep în data de 18.10.2021 ora 08:00, odată cu deschiderea aplicației on-line și se va încheia în data de 22.10.2021 ora 23:59. Menționăm faptul că cererile prin care va fi solicitată o lună ulterioară pentru începerea frecventării centrului de zi, alta decât luna noiembrie 2021, vor fi soluționate doar dacă la perioadele de timp solicitate există locuri disponibile (nu se rezervă locurile). Atribuirea locurilor la centrele de zi va fi efectuată ținând cont de luna cu care părinții solicită frecventarea, punctajul cumulat și data și ora înregistrării cererii în aplicația online.

Persoanele care întâmpină dificultăți pentru accesarea aplicației online pot beneficia de asistență pentru înscrierea în aplicația online, la sediul Serviciului Prevenire a Separării Copilului de Familie, din București, Sector 1, Bd. Mareșal Alexandru Averescu nr. 17, corp H, parter, între orele 08:00 – 16:30, în perioada sesiunii de înscriere, respectiv 18.10.2021 – 22.10.2021.

Cererile de înscriere la centrele de zi tip creșă transmise pe e-mail sau depuse la sediile creșelor/sau la sediul DGASPC Sector 1 NU vor fi luate în considerare! Analiza cererilor va fi realizată exclusiv pe baza documentelor încărcate în aplicația on-line și nu vor fi luate în considerare documente transmise prin intermediul altor canale de comunicare în perioada sesiunii de înscriere sau transmise ulterior perioadei de desfășurare a sesiunii de înscriere prin orice canal de comunicare.

Confirmarea înregistrării cererii în aplicația online este reprezentată de e-mail-ul generat automat care conține numărul, data și ora înregistrării cererii și centrul de zi selectat pentru înscriere. În situația în care părinții nu primesc e-mailul de confirmare a înregistrării cererii, procesul de înregistrare trebuie reluat. Părinții vor primi răspuns prin e-mail cu privire la rezultatul sesiunii de înscriere după afișarea pe site-ul instituției a listelor cuprinzând rezultatele finale (după data de 03.11.2021).

Calendarul desfășurării sesiunii:

 18.10.2021 ora 08:00 – 22.10.2021 ora 23:59 – depunerea cererilor de înscriere și a documentelor necesare în aplicația online;
 25.10.2021 – 27.10.2021- analiza cererilor;
 28.10.2021 – afișarea pe site-ul instituției a listei provizorii cuprinzând cererile validate în urma analizării acestora;
 29.10.2021 – 31.10.2021 – depunere contestații cu privire rezultatele provizorii (contestațiile vor fi transmise pe e-mail cresa@dgaspc-sector1.ro);
 01.11.2021 – analiza contestațiilor;
 03.11.2021 – afișarea pe site-ul instituției a listei finale cuprinzând rezultatele sesiunii de înscriere.

Acte necesare

Documentele pot fi încărcate în aplicația online în format .PDF (documente care conțin o pagină sau mai multe pagini) și format .JPG (documente care conțin exclusiv o singură pagină). Actele necesare sunt:
 certificatul de  naștere al copilului/copiilor pentru care se solicită înscrierea la un centru de zi de tip creșă;
 cărțile de identitate ale părinților (mamă, tată)/reprezentanților legali;
 certificatul de căsătorie al părinților/reprezentanților legali – după caz;
 decizia de suspendare a contractului de muncă sau decizia privind aprobarea acordării îndemnizației de creștere copil, eliberată de Agenția pentru Plăți și Inspecție Socială a Municipiului București, în cazul în care unul dintre părinți se află în concediu de creştere şi îngrijire copil;
 hotărâre/sentință de divorț sau de încredințare a copilului/convenție notarială sau în cazuri excepționale în cazul relațiilor neoficializate – declarație pe propria răspundere din care să reiasă faptul că celălalt părinte nu contribuie la creșterea și îngrijirea copilului – dacă este cazul;
 certificatul de deces al unuia dintre părinți – dacă este cazul;
 hotărâre/sentință de plasament sau sentință de încredințare în vederea adopției – dacă este cazul;
 certificate de naștere pentru ceilalți frați ai copilului care frecventează același centru de zi de tip creșă – dacă este cazul;
 certificate de naștere pentru ceilalți copii aflați în întreținere care frecventează învățământul preșcolar, scolar – inclusiv până la finalizarea clasei a IV-a și dovadă: adeverințe eliberate de unitățile de învățământ sau carnet de elev sau, în situații excepționale, pentru copiii înscriși în unități preșcolare/primare în anul școlar 2021-2022 pentru care nu s-a putut obține adeverință, părinții vor încărca declarații pe proprie răspundere care vor conține în mod obligatoriu denumirea unității de învățământ la care este înscris copilul – după caz;
 adeverință eliberată de către unitatea de învățământ pentru părintele/părinții care urmează o formă de învățământ de zi – dacă este cazul;
 hotărâre privind încadrarea într-un grad de handicap și certificatul de încadrare într-un grad de handicap pentru copil/frate/soră/părinte cu dizabilități – dacă este cazul.

Criterii de departajare
 5 puncte pentru fiecare părinte/reprezentant legal cu domiciliul stabil pe raza Sectorului 1;
 5 puncte suplimentare pentru părintele unic susținător cu domiciliul stabil pe raza Sectorului 1;
 5 puncte pentru copiii care au frați înscriși și frecventează același centru de zi;
 5 puncte pentru părintele/părinții care urmează o formă de învățământ de zi;
 2 puncte pentru fiecare alt copil minor aflat în întreținere (preșcolar, școlar, până la finalizarea învățământului primar, inclusiv clasa a IV-a);
 2 puncte pentru fiecare copil proveniți din gemeni/tripleți;
 5 puncte pentru copil/frate/soră/părinte cu dizabilități (încadrat în grad de handicap).

Locurile disponibile vor fi repartizate în funcție de punctajele obținute, în ordine descrescătoare (de la cel mai mare punctaj la cel mai mic). În situația cererilor cu punctaje egale se va lua în considerare ziua și ora înregistrărilor pe platforma on-line.

Părinții ale căror cereri se află în prezent pe lista de așteptare (sunt nesoluționate) pot depune noi cereri pentru înscrierea copiilor la alte centre de zi în cadrul cărora există locuri disponibile. În situația în care copiii vor fi admiși la un centru de zi de tip creșă ca urmare a sesiunii de înscriere organizată în perioada 18.10.2021 – 22.10.2021, cererea aflată pe lista de așteptare pentru un alt centru de zi se anulează.

Nu vor fi soluționate favorabil următoarele cereri:

 cererile părinților ai căror copii beneficiază de un loc la un centru de zi din subordinea DGASPC Sector 1 și depun ulterior, în alte sesiuni, cereri pentru același copil în vederea admiterii la un alt centru de zi;
 cererile părinților care solicită transferul copiilor înscriși la un centru de zi din subordinea DGASPC Sector 1, către alt centru de zi din subordinea DGASPC Sector 1.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.